Hide Articles List

16 articles on this Page

YR ARLYWYDD KRUGER YN "BLOEMFONTEIN.I

YMGYRCH ARGLWYDD ROBERTS.

IYMGYRCH ARGLWYDD ROBERTS.

TAITH Y CADFRIDOG WHITE.

ITELERAU HEDDWCH._I

ILLANRWST.I

ILLANSANNAN.

ABERTAWE.

[No title]

I LLIW GL AS REOKITT.-

I gcheubic (Epmru,

News
Cite
Share

I gcheubic (Epmru, I Nos SADWRN, Mawrth lOftd, 1900. (Oddi wrth ein Gohebydd Neillduol). Y Toriaid yn ymysgwyd yn Ngorlhwtnbarth Caerfyrddi?t.-Yn wyneb rhyw argoelion sydd wedi ymddangos y gaU dadgorphoriad y senedd gymmeryd lie oyn pen llawer o amser, y mae y TorYa;d yn Ngorllewinbarth air Gaerfyrddin wedi deffroi, 800 wedi dechreu ymysgwyd i ystyried beth a ddylent hwy, neu, bethaallantbwy ei wneuthur o dan yr amgylobiadau, Cynnaliwyd oyfarfol gan nifer o honynt yn yr Ivy Bush, Caerfyrddin, dydd Sadwrn, wythnos i heddyw. Ao ar ol rhyw gymmaint o wyntyllu ar y mater, yr oedd pwys y farn o blaid darparu ymgeisydd Torïaidd, heb oedi dim, i sefyll brwydr am y sedd yn yr ethol iad cyffredinol nesaf, gan nad pa bryd bynag y digwyddo. Penderfynwyd danfon dirprwyaeth at Mr. Morgan Richardson, Neaadd Wilym, i ofyn ganddo ganiatau cymmeryd ei enwi yn ym- geisydd y Toriaid yn y rhanbarth, ao addaw iddo os gwna ei ganiatau, y gwna y Ceidwadwyr bob peth yn eu gallu tuag at ei ddychwelyd yo f add- ugoliaethus. Beth a wna Mr. Richardson yn wyneb y gwahoddiad a'r addewid, nid oes genyf fantaia i wybod. Nid wyf yn meddwl yr am- mheui efe am foment ffyddlondeb ei frodyr i'w gair, i wneuthur pob peth oil yn ea gallu i sier- hau ei Iwyddiant et; ond dichon yr ammheua fod eu boll allu yn llawn digon i sicrbau iddo ef y sedd. Y mae ymgeiswyr TOIïaidd cry Son wedi bod ar y maes yn v rhanbarth o'r blaen, ao wedi ca '1 hoi! nerth y Toriaid o'u plaid, ond er hyny, wedi methu ar bob oynnyg waenthur dim oeda yn agos i ennill y sedd. Y mae yn mron yn fwy nag a ellir ddisgwyl oddi wrth Mr Riohardson, er eymmaint Ceidwadwr yw efe, iddo foddloni can ei lygaid oddi wrth y ffeithian ydynt yn wybydduS iddc, ao anturio rhoi cam yn y tywyllwch nad wyr efe yn y byd i ba Ie. Fe ddichon nad yw y blailt Ryddfrydig ar DIo o amser a'i phea yn gwbl uwoh law y dwfr, nao yn debygol iawn o ddyfod i awdurdod trwy yr etholiad nesaf ond fe fytd yn beth i'w ryfeddu os na ofala Rbydd frydwyr rhanbarth isaf sir Gaerfyrddin na ohaffo un Tori yr anrhydedd o gynnrychioli yr etholaetb. Rbyddfrydwyr llewaidd yw gwir godren gwlad Myrddin Yr esgob wedi ei gornelu gan yflcer.-Am feiddio o'r Parch. Mansel Townsend, ficer y Fanni (?), ommedd darllen gweddian dros y meirw yn ei eglwy ar arohiad Esgob Liandif a meiddio o hono, yn mhellach, gynnyg oyfiawnbau ei ommedd- iad, ysgrifenodd yr esgob lythyr ato, yn ei gyng- hori i ymotwng ar ei liuiau i weddio am y gras o ostyngeiddrwyad, yn hytrach nag ymhyfhau i farnu yn groes i'r rhai uwoh nag ef yn yr Eglwys, fel un yn teimlo yn ddigonol o hono ei hun i farnu drosto ei hon beth oedd yn iawn, neu heb fod yn iawn iddo ef ei wneuthur. Pa fodd bynag, oasglodd y fleer ddigon o wroldeb i ysgrifenu ail epistol; ac yn hwnw efe a brofodd yn eglur, os ne* y fath beth a phrofi yn eglur yn ddiehonadwy, fod gweddio dros y meirw yn groes i d$}ysgeM- iaeth Homiliau Eglwys Loegr a Llyfr y Wtddi Qyjjredin, safon athrawiaetb yr Eglwys. A chan nid yw yr esgob wedi gweled yn dda gynnyg un math o attebiad i ail epistol Mr. Townsend, ed- rychir ar ei arglwyddiaefh fel un wedi cael ei goroelu, ao heb wybod pa fodd i ddiangc Teiml- ir yn gyffredinnl fod ei safle a'i gymmeriad yn galw am iddo wneuthur un o ddao beth-nalill ai profi fod y ficer yn camesbonio dysgeidiaeth yr Higlwys, neu ynteu ymddiheuro iddo am anfon ei lythyr ato o herwydd meiddio o hono weithredu yn ol ei a-gyhoeddiad am ddysgeidiaetb yr eglwys y mae efe yn offeiriad ynddi. F/aclri Ymenyn St Clearg.-Mae atiroddi&A blyn- yddol y ffactri ymenyn yn St. Clears newydd gael ei gyhoeddi; ac y mae yn amlwg oddi wrtho na fu y flwyddyn ddiweddaf yn un lwyddiannus ynglya i'r sefydliad. Ni ohyboeddwyd dim Uogran (di nidend). Rhaid i'r rheswm am hyny fod mor foddhaol ag ydyw o amhrg-nid oedd dim i'w gael a allesid gyhoeddi. Y gweddill mewn Uaw ar ddecbreu y flwyddyn oedd 155p ar ei diwedd, 222p. Da iawn na fuasai diffyg. Ni a obeithiwn y bydd y flwyddyn hon yn un fwy llwyddiannus. Y bone newydd ger Ltangadog.-Y mae y bont newydd ar yr Afoo Sawdde, yn ymyl Llangadog, wedi ei gorphen, a'i hagor. Nid oes yn mbell. ach i'w wneuthur a hi ond ei defnyddio, a'i ohadw mewn oywair. Claddedigaeth y Parch. David Richards, Caerphili.—Ymddangosodd hanes marwolaath y gOr da hwn yn y golofn hon yr wythnos ddiwedd- af. Cymmerodd y claddedigaeth le dydd Mer- oher, yn mynwent oapel Groeswen. O'r nifer mawr gweioidogion oedd yn bresennol yn yr ang- ladd, cymmerwyd rhan yn y gwasanaeth orefydd- 01 gan y rhai eanlynoI :-y Parohn. J. P. Davies, ao A. O. Hopkins, Caerphili; J. Williams, Hafod; C. Tawelfryn Thomas, Groeswen; E. Bush, Sunderland T. S. Davies, Cwmbrin M. Jones, T' newydd; T. S. Hughes, Maesyowmwr. Llawer o ymgeiswyr am un swydd —Yn nghyf- arfod diweddaf Bwrdd Ysgol Llanelli, gwnaeth. pwyd yn hysbys fod oynnifer a 78 o ymgeiswyr am y pennodiad o brifathraw yn Safon Seithfed yn yr Yagol Uwchraddol yn y dref. Os nad yw y gwJr enwog a wnant i fyny y rhentr hirfaith In rhai o bob cenedl dan y nef, y mae eu beowan a'u cyfeiriadau yn siorwydd en bod yn rhai o bob parth o Gymrn a Lloegr. Un Mr. W. M. Bailey, Leicester, sydd wedi cael y penoodiad. Fe welir fod llawer yo rhedeg, eithr un yn ennill y gamp. Marwolaeth gioraig oifeiriad.-Dydd Mawrth, bu farw Mra. Williams, anwyl briod y Parch. T. B. Williams, ficer St. Paul's, Llanelli, yr hon oedd feroh i'r diweddar Baroh. Latimer Jones, Caerfyrddin. Ni bu yn glaf ond am yohydig o oriau. Dolur y galon oedd ei ohlefyd. Yn Nghaerfyrddin y oymmerodd yr amgylchiad le, yn nh £ obwaer y drangoedig, tra yr oedd hi yno ar ymweliad &'i chwaer. Y cyilro gorfoleddus wedi ymlonyddu.-Ar ol gorfoledd oyffrous yr wythnos o'r blaen, a achos- wyd gan lwyddiant yr arfau Prydeinig yn Ne. heubarth Atfrioa, yn rhyddhau Kimberley, yn cymmeryd Crooje a'i fyddin yn garcharorion, ac yn gwaredu Ladysmith, y mae y teiml&d wedi llonyddu i raddau mawr, a'r bobl wedi dyfod atynteu hnnain, heb fod yu golledig iddynt eu hunain mewn on phryder na gorfoledd. Wedi i'r pentwr gynneu yn fflam, buan y llosgodd yr holl ddefnydd. Y mae Ilwyddiant ein harfau yn par- hau, a'r Bfvrisid yn cael eu gorehfygu ar bob llaw; fel y maent erbyn hyn nid yn uuig wedi colli llawer o safleoedd pwysig, ac wedi colli llawer o waed gwerthfawr, heb ennill dim ar gyfer y golled, ond hefyd wedi colli eu calon i barhau yr ymdrechfa ddiffrwyth. Y mae Kruger yn parhau i fod ar ei oreu yn oeiaio en gwroli i Salman cys- segredig, yn debyg fel y oeisiai henuriaid Israel gynt IVroli y bobl yn erbyn y Philistiaid, trwy gyrohu yr Arch o Siloh i faes yr ymladdfa ond yn awr. fel y pryd hwnw, y mae y cwbl yn argoeli bod yo lIafar oler, a gwaeth nag ofer. Nid yw Duwynymladddrosdreiswyragormeswyr. Y mae rhagrith crefyddol Kruger mewn cyssylltiad &'r rhyfel hwn yn ei wneuthur vu gymmeriad ffiaidd yn ngolwg pawb a fynant edrych ar bethau fel y maent. Gan nad pa faint byuag o anghyfiawnder a ddichop fod yn y rhyfel presennol. y mae y awm mwyaf o hono ar du y rhai a ddarfu ei gyhoeddi, ao a ddaethant allan o'u tiriogaethau eu hunaia I yn linoedd, gyda mawr frys, i diriogaethau na pherthynent iddynt, gan lwyr fwriadu attafaeiu y tiriogaethau Prydeinig, a'a gwneuthur yn fedd- iant iddynt eu huoain. Nid oeddynt yn malio dim am gyfiawnder, os gallent hwy yn rhyw fodd gyrhaedd eo hamean. Ond yn awr, y maent ar enoil yn mhob cyfeiriad, mewn braw a dychryn yn ffoi yn en hól i'w talaethau eu hunain, lie y dylasent fod wedi aros yn llonydd, yn llafurio y tir, ao yn bwyta o'i ffrwyth. Y mae hyn yn ar- goel, ao yn argoel tra dymunol, fod y rhyfel dinystriol yn tynu at ei derfyn. Dilys ddiam- mheu yw y bydd diwedd y peth truenus hwn yn well na'i ddechreuad Ac am fod y pen draw megye yn y golwg, y mae y bobl yn ymdawelu ao yn ymlonyddu. ao o dipyn i beth yn dyfod i fedru fforddio amser i lawer o bethau heb law darllen newyddion rhyfel yn v newyddiaduron. Nid yn hir y gellir byw ar ddim anghyffredin heb flino a larn arno.

DINBYCH.

IGLYNCEIRIOG.

[No title]

- DOCTORS A.GRBE

Y DALAETH UVDD,