Hide Articles List

33 articles on this Page

^^X' EIN GOIIEBWYR.

Family Notices

L L A N E L W Y •I JL-R.'N…

[No title]

[No title]

HWLFFORDD. I

ABERGWAUN. I

DINAS CROSS. I

TY DDEWI.

GWERNOGLE.

[No title]

7 Fasnaoh Yd am yr Wythnos.…

!Marchnadoedd AnifeiJaid.…

I Marchnad Llundain. Dydd…

DYDD LLUN.

Marchnad Liverpool, Dydd Gwener.…

DYDD MAWRTH, Mawrth 28aln.…

MARCHNADOEDD YD LLOEGR.

iMARCHNADOEDD CYMREIG.

fålSrohnad Anifeiliaid Smithfield.

Marehnadoedd a Ffeiriau Anifeillaiq.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Marehnadoedd a Ffeiriau Anifeillaiq. Liverpool, Mawrth 27aln.-Yr oedd nlftr yr ystoc yn Hal dydd LIon. Galw da am wartheg, yn ol uwch pristau. yn enwedfg am y rhal Roreu. Y galw am ddefaid, hefjd, yn well, a'r pritlau braidd yn uwch am bob mathau. Yr oedd eryn holi am w-yn da, a chyr. haeddeut o 30s. I fíOs, y pen. Yr oedd y cyflenwad jn rhlfo :-Gwartheg. 79s; a defaid, 3,553, Gwrecsam, Mawrth 27ain.—Yr cedd y eyflenwad o yetoo yn fwy nag a wflwyd yn Ngwrecsam er's peth amser. Rhifai y lIoi 500, ac yr cedd y fasnach yn dra bywiog. Biff yn 6J5. y pwys. amryw o'r anlfeilla d goreu yn oyrhaedd o 20p. i 22p. 10i. y pen. Yr oedd prisiau teirw wedl codi, a gwerchent am o 18p. I 23p. y pen. Dangoswyd nifer o fachod Haeth da, a oewtdieut ddwylaw am o 15p. i 21p., tra yr aethai hefrod cyflo I fyny Irleg gini y pen. Cyflenwad da o \vyo tewien, a chyrhaeddefit o 35s. 1 42s. y pen. Defaid yn gwneyd 810. y pwys yn rhwydd, a llol 83. y pwys. Rhedai rhal o'r llol goreu I fyny I 7p., tra yr amryw.'al eraill o 4p. I 0p. 15a. y pen. Yr cedd y fiichnad dipyn well i foch, a gwerthent am o 8s, I 8. 30 yr 20ain pwys. Leicester, Mawrth 25aln.—Cj fienwad helaeth o ystoo, a'r rhal hyny mewn cyflwr rhagorol. Nlfer dd, o ffermwyr a phorthmyn yn breaecnol, a'r fasnach yn sefydlog; prisiau yr wythnos flaenorol yn cael eu cadw i fyny yn Hawn. Buchod godro, o 13p. I 19p. y pen bustycb, o lOp. t 17p. y pen. Y oyflenwad o ddefaid yn fyefcan; heibyrn yn gwerthu am o 35s. i 40s. y pen. Doncaster, Mawrth 25ain.—Cyflenwad pur fawr o wartheg, a galw cymmedrol am danynt; anifeiliaid ystOr yn gwerthu yn dda. Y pris'au beb gyfnewidiad. Buchod godro, o 14p. i 20p.; etto, GwydJellg, o lOp. I 15p.; bustycb, o 12p. i 17p.; heffrod, o lOp. 1 141 swynogydd, o 7p. i 9p.; ac anifeiliaid leualngc ystdr, o 4p. I 6p. y pen. Y cyflenwad o ddefatd yn fychan, a'r fasnach yn dawel; hesbyrn, o 36s, 1 463. y pen, Toa'r lifer arferol o focb, a'r fasnach yn fywiog perchyll, o 14s. 1 20s.; moch ystôr, 25s. 1 45s, y pen. Pyre, 5j. 9c, 1 6s. 30. y 14 pwys. Malton, Mawrth 25%in.-Dangoswyd dlgonedd o waitheg Gwyddellg teneuon, ond prlnion oedd mathau eraUl. Difywyd lawn oedd y faanach o berwydd yr ystorm. Cynnygid ystoc ieuaingc yo ol 5p. y pen; bussych cryfion, i fyny 1 9p heffrod nels, o 6p. Hs. 1 9p.; a buchod, I fyny I 9p. 10s y pen. Buchod godro, o lip. i lop.; heffrod cyflo yn brlnlon, yn ol o lOp. i 12d yptn Nid oedd yno nemawr ddlm detaid. Y cvflenwad o foch yn weddol, a masnach wad 1 lotiau orvfion. Yr oedd y prisiau amryw sylltau y pen H er y farohrad gyffredic, gan fod y rrynwyr yn ychydig. Pontefract, Mawrth 25ain.-Yr oedd cynnulliid oymmedrol yn y farohnad, ao ychydig o wattheg ar werth: ond y fasnach ychydig yn well nag y mae wedi bod er's rbai wythnosau. Buchod llaeth goreu, o 19p. I 20p. 10s.; caoollg, o 16p. 10s. I 18p. 10s,, U-raddol, o 12p, 114p. Birmineham, Mawrth 23a'n.-Y cySenwadau o I faint gweddol, a'r gaiw yn dawel. Blffiau goreu sir S n?' fnrd o 6c. i f Y P?ys: mathBU eraHI. o ?c. 1 6c • myton? .? c? Joe.; a Uo), o 60. i !c. y nwT? ?Mh bacwn, o 79. 8?. i 8?. yr 20ain cwys: "yro, ZZ i Pa. Cc,; hychod, 6.. 30. 1 6s. 6c. yr 20.tn pwys. .« All t T\ n^nTTf/) I'Ionflonœru1 Llundain, Mawnn ;I,jtl.lU,-UliUI'V'"lU UJU'U"" 0 y rhal oedùyDt gan mwyaf 0 anaawdd Is,raddol, a galw gweddol am daDynt yo ol pristau dlweddar. Nifer gweddol 0 ddefaid; end tawel jawn oedd y galw am fyUt, 1'r fasnach ya araf yn I prblau dydd LIun. Mammogau, hefyd, yn bur araf. a phristau y rhal Koren braidd yn ffafrio J prynwyr. Y myllt Downs goreu, 0 58. Be. 158. 100., ao weithian 69. yr wyth pwys; banner brid, 0 58, 2c. 1 5s. 40,; mam mogau Downs, o 49. 4o. I 4s. 6c.; etto, banner brld, 4a. I 4s. 2o, Araf y gwerthai wyn; y Downs, o 7s. 6J. i 7s. 8c etto, hanner brld, 6s lOo. I 7s 2c. yr 8 pwys. Llol yn sefydlog; y rhal goreu yn 6s. 2c. yr 8 pwys, a singclo'r offal. Dublin, Mawrth 23ain.-Heffrod a bustych tewlon, o 51s. I 56s. y 112 pwys; etto, goreu, o 578. lie. i 60s.; eilraddol, o 5Cs i 52s. 6c. Myllt tewion, o 61, i i J, mammogau, o 5JJ. i lloi gorou, o 7Jc. i eic.; etto, is-raddol, o 4JJ. i 6Jo y pwys. Eesbyrn, o c6s. I 45s, ti-yn oddi ar borfa, o 30s. i 38s,; etto, wedl eu magu I mewn, o 20s. I 32s. y pen.

IYmenyn.- -...-

I-awair, Gwellt, Maip, a Phytatw.

Pytatw.

Hopys.

Gwlan.

Y FA8NACH MEWN HAIARN YN JNGOGLEDD…

Y FASNACH MEWN GLO A HAIARN…

FFEIRIAU CYMRU,

RHUTHYN.

I CRICCIETH.

I- YR AMSER GYNT.

[No title]