Hide Articles List

33 articles on this Page

^^X' EIN GOIIEBWYR.

Family Notices

L L A N E L W Y •I JL-R.'N…

[No title]

[No title]

HWLFFORDD. I

ABERGWAUN. I

DINAS CROSS. I

TY DDEWI.

GWERNOGLE.

[No title]

7 Fasnaoh Yd am yr Wythnos.…

!Marchnadoedd AnifeiJaid.…

I Marchnad Llundain. Dydd…

DYDD LLUN.

Marchnad Liverpool, Dydd Gwener.…

DYDD MAWRTH, Mawrth 28aln.…

MARCHNADOEDD YD LLOEGR.

iMARCHNADOEDD CYMREIG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD CYMREIG. Abertetfl, Mawrth 251In.-Y prisiau fel y oanlyn —caws. 0c. y pwys; ymenyn ffres, la. 2o. y pwys; etto, hallt, Oo. i 0c.; gwlin, 00. I Oo. y pwya; ffowis 0s. Oo. y øwpl; bwyald, On. Cc, y cwpl; wyau, 24aln am Is. Aberystwytu, Mawrth 20fed,—Gweni.t.h., 4. B. go. 1 5s. 3o. y 65 pwys; haidd, 0 3a. ao. 1 1f8. ve. y 65 pwys; ceirch (gwyn), 29. 9o. I 3s. 0o. y 45 pwys etto, du, o 2s. 6c. I 2s. 9c.; wyau, 1^0 am cs. 0e.; gwerthal ymenyn hallt 0 11c. i Is. y pwys; ymenyn ffres, 0 is. I lB. lc. y pwyr ffolwlp, a 3s. 6s. 1 4s. 0c, y cwpl; cywion ielr, 0 3s. 60. I 49. 0c. y owpl; hwyaid, Os. y ClVpJ. Pytatw, 0 So. i 3s. 60. y 11S pwys. Sailgor. Mawrth 24ain.—Ymenyn ffres, 0 Is. 6.% 1 lB. 7c. y pwya; wyau, o 18 i 19 am Is.; cywion leir, o 3s. 6c. t 4a. 0,1. y cwpl; ffowls, 0 Is. 9c. 1 2s. 0c. yr un; hwyaid, o 3s. i 3i. 6c. yr un twrciod, 0 100. i la. y pwys; pytatw (newydd), o 2c. i 3c. y pwys: carrots, 4s. y pwys. Biff, 7o. i 10c. y pwys; myton, 80.1 lie.; lamb, Is. 3o. i Is. 60 llol, 80. I llo.; poro, 6c. 1 9o. y pwys. Moch tewion. 3Jc. y pwys yn fyw, Caerfyrddin, Mawrth 18fel-Nld cedd dim d yn oael el ddango?. Caws, o 259. Oc. I 27s. Of. y 112 pwys; ymenyn tfrep, a Is. Oe, i is. lo. y pwys; etto, hallt, Os. 10Jc. I Is. Cia.; gwJån, ge.: ffowlp, o 4s. 30. I 5s. 60,; hwyaid, 5j. Oo. i 6s. (,10 y cwpl wyau, 18 am Is.; pytatw, 4s. y 112 pwys. Gwyddau a thwriiorf, 9e. y pwys. Castellnewydd Emlyn, Mawrth 17fg. Yr oedd pob math o berchyll yn araf lawn; a'r piUiau fel y canlynPyre, 0 5s. 9c. I 6a. yr 20ain pwys yn fyw; moch baown, 53. 6c. yr 20ain pwys yn fyw; perchyll o naw I lleg wythr.os oed, 0 14s. 116s. yr un. Defaid. 0 3e. i 4c. y pwys yn fyw. Ffowls leualngc, 0 4s. I 5s. y cwpl; etto, rhal byihaln, 0 3s. I 4s. y cwpl ieir, 3s. 1 3s. 3c. y cwpl; cwnlcgod, 8J. )r un; cyffylogiaid, 3a. yr un; hwyaid gwylltloD, Is. 6c. yr un; ymenyn ffres, Is, Oc. y pwys; etto, mewn llestrl, lle I lljc. y pwys. Ceirch h&d, o 2s. 60. 1 2a. 7c. y bwslel. Dinbych, Mawrth 22ain.— Nid rhyw lawer oedd I'w gwe'ed yn y farchnad ddydd Mercher, ac yr oedd yn hill bur oer. PrisiauGwenith, 9a. 1 9a 3c haidd, 8s. 0c. 1 88. 60.; celich, 0 5s. 6c. 1 63. 0c. yr hdb. Ffowls,i4s. 6c. I 5j, 6c. y cwpl: bwyald, Os. 0c. 1 Os. Oo. Ymenyn ffres, Is. 3], y pwys: etto, llestrl bach, I Is. i ?o.; etto, Ilestri mawr, 0 10c. i 10c. y p11nl wyau, 22ain am Is. Pytatw, o 5s 1 69. yr bOb: It?to rhal cynnar at b)acu, o 9c I Is. y phiolald. B:awdI ceirch, 2g. y pwys. Llanbedr-pont-Stephan, Mawrth 27aln. Y prlalac :—Haidd, o 4s. Oc. I 4s. 6. y 54 pwys: ceirch, 2s. 6c. t 3s. OJ. y 40 pwys; ffowls, o 3s. Oc. 1 4s. Oc. y owpl; hwyald, o 4a. Oc. I 5s. 0c wyau, 24 am le.; ymenyn ffres, a Ile. I Is. y pwys: ymenyn liestri, o 8o, i 9Jo. y pwys. Pytatw, o 2a, 9o. 1 3s. y 112 pwye. Perchyll, o 153. i 20s. y pen; pyro, 5s. 9j. yr 20a'n pwys yn fyw. Llanelli. Mawith 23ain — Blawd ceirch, 4s 8c. yr 20aln pwys; caws, o Sic i 80. y pwys; ymenyn ffres, o la. lic. I la. 2c. y pwys; etto, hallt, Is. i la. Oic. y pwys, Ffowls, 0 3s. 6c. I 4s. y owplj hwyaid, o 4s. 6'. i 5s. y cwpl; wyau, o 13 1 19 am Is. Gwnaeth farch. nad weddol dda. Llangefni, Mi wrth 23a'n —Ceirch yn gwerthn o 13s. 6c. I 14s. 60. y ohwarter; pytatw, 2s. 9c, i 3s. 0c. y 112 pwys; ymenyn ffres, Is. 4c. y pwys; gwlån, 7o, 1 7Jc. y pwys; ffowls, 0 3s. 9c. t 4s, OG. y owpl, hwy- aid, 0 4s. 60. I 5a. Oc. y cwpl; wyan, o 22 1 24 am la, Perchyll, o 15s. i I81. y pen; a moch tewlon, 3^0, y pwys. Llanymddyfri, blawrth 24aln,-Caws, o 4c. I 5o. y pwys; ymenyn tfres. swllt y pwys; etto, hallt, o OOo. i OOo. y pwys; biff, o 6c. i 9c.; myton, o 74P. I 9c. y pwys. Gwlån. 9c. y pwys, Ffowls, o 5s; 6c. i 6s. y cwpl; wyau, 18 sm Is. Pwllheli, Mawrth 23ain.-Biff, o 5o. I 9c.; myton, 7Jo. i 10c.; llol, o 6c. 1 80.; mooh tewlon, o 3Jc. I 3Jo. y pwys; peichyll, o 15s. i 19i. yr un; ffowls, o la 60, i Is 9o. yr un hwyaid, o 2s. i 2s 30 yr un; ymenyn ffros. Is. 3c. y pwys; wyau, 120 am 5s. 60. Pytatw, io y pwys. Rhuthyn. Mawrth 27aln.—Gwenith, o 9s, i 9?. 6c. yr hob; haidd, 8R. OC. i 10s.; eel rob byr, o 6s. i 7s. 6c.; etto, melyn, o 5s. 60.1 6s. 60. yr h6b. Ymenyn ffies. o Is. 2o. 1 Is. 3o. y pwys. Fiowls, 3s. 6c. i 4s. 6c. y owpl; hwyaid, Oa. Oo. 1 Os. 0c. y cwpl. Wyan, o 20 i 22 am Is.

fålSrohnad Anifeiliaid Smithfield.

Marehnadoedd a Ffeiriau Anifeillaiq.

IYmenyn.- -...-

I-awair, Gwellt, Maip, a Phytatw.

Pytatw.

Hopys.

Gwlan.

Y FA8NACH MEWN HAIARN YN JNGOGLEDD…

Y FASNACH MEWN GLO A HAIARN…

FFEIRIAU CYMRU,

RHUTHYN.

I CRICCIETH.

I- YR AMSER GYNT.

[No title]