Hide Articles List

33 articles on this Page

^^X' EIN GOIIEBWYR.

Family Notices

L L A N E L W Y •I JL-R.'N…

[No title]

[No title]

HWLFFORDD. I

ABERGWAUN. I

DINAS CROSS. I

TY DDEWI.

GWERNOGLE.

[No title]

7 Fasnaoh Yd am yr Wythnos.…

!Marchnadoedd AnifeiJaid.…

I Marchnad Llundain. Dydd…

DYDD LLUN.

Marchnad Liverpool, Dydd Gwener.…

DYDD MAWRTH, Mawrth 28aln.…

MARCHNADOEDD YD LLOEGR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD YD LLOEGR. Glasgow. Mawrth 27ain. Yr oedd ton farcbnad ychyrig yn well i wenith a blawd, ond heb godiad yn y prisiau. Indrawn am yr un bris a dydd Gviener, Cynnyrehion eraill heb gyf- newidiad. Caer, Mawrth 25ain. Cyflenwyd y melinwyr k swm gweddol o wenith car. trefol yn ystod yr wythnos, ao y mae ei briniau wedi cadw i fyny yn dda. Araf y gwerthal ceirch, ffa, a haidd, yn ot prisiau diweddar. Yr oedd indrawn tua 3o. y 210 pwys druttach na'r dydd Sadwrn blaenorol. Gwenith gwyn, 4s. 10 y 75 pwya; etto, coch, o 3s. 10c. i 3s 11c baidd at falu, o Os. 1 Os. Oc. y 64 pwys; ff a, 4s. 9c. y 80 pwys; ceirob, o 2s. 63. I 3s. 46 pwys; Ind- rawwn, 9s. 6j.; etto, hen, o 9s. 9c. 1103. y 240 pwys. Carlisle, Mawrth 25ain. Cyflenwad mawr o geirch, a'r perchenogion etto yn dal prisiau uehel; ond gwerthu yn araf yr ydoeJd, yn ol 181. 6c. I 22a, a 23s. yn aohlysurol am samplau da at hadyd. Doncaster, Mawrth 25a;0. Yr oeld y fasnach yn dawel I bob math o wenith cartrefol, a'r dangoslad o wenith tramor braidd yn fvohan yn ol prisiau yr wythnos cynt. Haidd at fragu vn eadarn, a phob ydau at boitbi heb gyfnewldlad. Haidd at falu a ffa yn is, Ceirch ac indrawn ychydig ya rhatach. Leicester, Mawrtb 25ain. Cynnulliad gweddol, gyda chyflenwad cymmedrol o wenith, am yr hwn yr oedd y fasnach yn araf, yn ol o 26s. i 28s y 36 stone. Masnach araf mewn haidd. Y ceirch goreu yn gadarn. Newcastle, Mawrth 25aln. Tywydd gauafol. Yr oedd galw am wenithau celyd gwanwyn. yn ol prisiau y Sadwrn blaenorol; ond y nmplau eram n araf, er heb gyfnewldiad yn en pris. Indrawn & mwy o alw am dano, yn ol prisiau blaenor- ol Yr oedd ceirch yn fwy sefydlog, ond parhau yn A n},{>. vn hnr ikvt'l. Yr siowec[Ig uoat) y F-.T,, j- oedd iriBiau blawd yn ffafrio y prynwyr. Cork, Mawrth 25&fn. DangoBwyd cyflenwad mawr o geirch du, ond arosal y prlsiau hab gyfnewldiad yn ol o 5s. 2e. i 6s y can pwys, Y oyflenwad o geirch gwyn yn gyfyngedlg, a galw bywiog am dano yn ol 6s. y canpwys. Gloucester. Mawrth 25ain. Araf oedd y fasnaoh mown gwen'th cartrefol, heb ffvfnewidial yn ei brislau er yr wythnos flaeuoro). Yr oeld gwenith tramor yn ffafrio y prynwyr. Indrawn crwn 3c. drttaoh y fflat 3c. y chwarter rhatach. Leeds, Mawrth 21ain. Yr oedd mwy o alw am wenith, a phrldau y samplau goreu yn uwch nag yn y farohnad ddiweddaf. Wnelr dim llawer mewn haidd at fragu, a't brislau yo llAfrio y prynwyr. Indrawn a cheirch yn gadarn. Ffa 3e. y ohwarter rhatach. Hull, Mawrth 21ain. Gwenith cartrefol a thramor yn dawel, yn ol 6ch. o oatynglad; y cartrefol, o 26s. i 27s. gi.; a'r tramor, 0 27s, 1 30s. Indrawn a haidd yn dawel. Ceirch a ffa hob gyfoewldlad.

iMARCHNADOEDD CYMREIG.

fålSrohnad Anifeiliaid Smithfield.

Marehnadoedd a Ffeiriau Anifeillaiq.

IYmenyn.- -...-

I-awair, Gwellt, Maip, a Phytatw.

Pytatw.

Hopys.

Gwlan.

Y FA8NACH MEWN HAIARN YN JNGOGLEDD…

Y FASNACH MEWN GLO A HAIARN…

FFEIRIAU CYMRU,

RHUTHYN.

I CRICCIETH.

I- YR AMSER GYNT.

[No title]