Hide Articles List

12 articles on this Page

COFIANT Y DIWEDDAR DR.I JOHN…

'YCHYDIG UWCH.'

PABYDDIAETH.

News
Cite
Share

PABYDDIAETH. FONKODIGION, Dioloh I chwl am y sylw arnenig yr yayon weai, ao yn ei roddi, ar hyd y misoedd diweddaf yn eich papur clodwiw i Babyddiaetb, a'i gynnydd yn ein gwlad. O'r papurau yr wyf yn cael cyfleusdra i'w gweled, yr eiddoch ohwi yn unig sydd yn oeisio goleuo a rhybudd. io, ao addysgn y wlad ar y mater. Ond nid oes dim ft mwy a angen am dano, na ohwaith ddylai gael sylw cyfryngau fel hyn Y mae papur newydd, ond odid, yn myned i bob ty mown wythnos; a thrwyddo, gellid deffroi eglwysi y wlad i ymdeimlad o'u eyfrifoldeb am y t6 ieuango sydd o dan eu gofal-i'w haddysgu yn egwyddorion Protestaniaeth. Cydnabyddir gan bawb fod Pabyddiaeth yn cyn- nyddu yn gyflym yn ein gwlad. Pa ham! Beth ydyw yr aehosion ? Yn laf. Am fod EglwysEhufaln yn eglwys broaelyt- aidd. Y mae proselytio yn atbrawiaeth sefydlog ganddi. Gwylied pawb rhag unrhyw eglwys felly, yclded hi gam neu wir. Yn 2il, Creda fod yn gyfreithlawn iddi ddefnyddio pob moddion, teg nou annheg, i gael dynion i'w chor- lan ac nid ydyw yn ol o ddefnyddio y moddion hyny; megys, oynnefino y wlad & hwynt, a lefeinio y trigolion &'u hegwyddorion. Dyna aincanion sefydliadau mawr- ion Pantasaph a Choleg Tremeirchion, a'r llall sydd yn y Wyddgrug. Bydd y canneedd plant sydd ganddynt yn Pantasaph yn ymsefydiu, 'lawer o honjnt, yn h::a a thrwm:YeI'y¡lti:d11 0 pr:d:s: rhwym o droi miloedd o drigolion y wlad yn Babyddion rhoBgo. Y mae hyn yn amean gan Babydd (fel gan lawer eraill) i briodi Protestant, er mwyn ei droi i'r ffydd Babyddol. Am hyny, byddwn ar ein gochelgar- web. Credlr, hefyd, eu bod yn ymuno åg enwadau araill, o dan rith o fod yn Brotestaniaid, er mwyn bod mewn gwelJ mantaia i hau eu hadau gwenwynig. Nid oes ammheuaeth nad oes ugeiniau o Je.uittai i mewn undeb &g Eglwy Loegr, ae mai dyma un achos o gynnydd Pabyddiaeth yn yr eglwys hono Ymrithiant hefyd, fel y dlafol, yn rbith angel y goleuni. CeisiMt ymddangos yr hyn nad ydynt-ymddangos yn grefydd. ol jawn, so yn arbenig yu garedig. Dymali, galin mawr a ddefnyddiant mewn gwlad estronol fel Cymru —caredigrwydd- Fel, lie bynag yr ant, byddant yn gadael argraph dda ar feddyliau y bobl eu bod yn bobl dduwiol iawn-yn tra rhagori arnom nl, y Protestan- iaid. Ond da y rhybuddia Iesu Grist ni rhagddynt hwy, .'11 tebyg, Ymogelweh rhag gau brophwydi, y rhai a ddeuant atoch yn ngwisgoodd defaid, ond oddi mown bleiddiaid rheibus ydynt hwy.' Yr amcan ydyw y cweatiwn, ae nid yr ymddangosiad; a beth ydym ni gartref yn ein tal, a'n gwlad ein hunain, ao nid beth ydym oddi cartref. Yn 3ydd, Cynnydd Pabyddiaeth yn Eglwys Loegr. Ki bu hi erioed heb Babyddiaeth ynddl. Hen blentyn BtIwye Bhufaln, wedi diwygio ychydig arno, ydyw hi. Ao er i'r Diwygwyr geisio ei olchi, arosodd cryn lawer o fudreddi yr hen fam arni ac erbyn heddyw, y mae yn prysur ddyohwelyd i'r fynwes a adawodd, ae am ddylanwadu ar gymmaint ag sydd bossibl i ddyfod gyda hi. Yn 4ydd, Difaterwoh crefyddol. Y mae rhyw farweidd-dra erefyddol wedi ymestyn dros y wlad, fel y mae dynion wedi myned yn rhy glauar i grefydda eu hnnain. Y mae ganddynt eisieu rhywun arall i wneyd y owbl drootynt-I vicarious miniitry.' Yn 5ed, Y mae murygwahaniaeth rhwng Protestan- laeth a Phabyddiaeth wedi ei dynu ymaith. Y mae Protestaniaid erbyn heddyw wedi myned i ddynwaied y Pabyddion-yn ngwisgoedd eu pregethwyr-yn ngwyohder eu capelydd; ynffurf eu gwasanaeth, acyn eu hathrawiaethau, fel nad ydyw y cam i faohgen a geneth ieuango o lawer eapel i Bglwys Bhuiain ond byoban. Os ydym am attal Pabyddiaeth, y mae yn rbaid i ni godi y tertynau, ao ymwrthod a llawer o bethau sydd hyd yn oed yn gyfreithlawn. Yn 8ed, 011 parhaus am undeb rhwng eglwysi ored. Dyma fyrdwn mawr y blynyddoedd byn-undeb. A dyma felldith yr oes. Y mae undeb ysbryd yn dda ao angenrheiaiol. Ond nid yw yr undeb y ceisia rhyw ddosbarth o arweinwyr fel Mr. Hugh Price Hughes, ae eraill, gyrchu ato ond undeb allanol; cael rhyw un eglwys fawr-' un porlan, ac un bugail -pob gwahan- laeth enwadol wed? peidio. Ar yr olwg gyntaf, y mae y syniad hwn yn ymddangoo yn un goly ond wedi yatyttaeth, nid ydyw end cryMwth g:fIdiJhfo Yn y fan yma y mae gobaith Eglwys Bhufain; ond meith- rin y pientyn hwn, ni bydd un anhawsder i holl eglwysi ored ddyfod i fynwes Eglwys Rhufain. Beth ydyw oyfeiliornad mewn bam i'w gyferbynu &'r pwysigrwydd o undeb? A phe na ddyohwelent^i Rufain, byddent yn rhwym o fyned mor felldigedig a drygionus a hithau unrbyw ddiwrnod. Dyma rai o'r prif a.boslon dreg lwyddianc Pabydd. iaeth yn ein gwlad. Pa fodd, ynte, I wrthsefyll y cynnydd hwn ? Yn I af, Codi y terfynan cadw yn mhell odd! wrth bob peth a fyddo yn tuedd-benu at Babyddi"th; megyg, y wisg offeiriadol-y goler, yr bet, a'r g6b; gwyebder addoldai, yr offerynau cerdd o bob math. Fe gliriodd y Diwygwyr y pethau hyn o'r holl eglwysi, yn gystal a'r delwau a'r creiriau. H.fyd,gof-lufody gwasanaeth yn syml, a'r athrawiaeth yn iach, a'r bregeth yn ganolbwynt y gwasanaeth. Yn 2il, Addysgu y wlad ar y mater, trwy werthu a rhanu psmphledau; megys, yr eiddo Dr. Saunders ar Balyddiaeth yn Eglwys Loegr; Cateolsm Dr. T. Phillips ar Brotestaniaetha, Phabyddiaeth; a darlithiau Cbiuiquy, ae eraill. Pe dosberthid y llyfrau hyn yn mhob ardal, gwnaent les mawr. Ac nis gallai neb wario lOp, i well budd. Yn 3ydd, Gwylio na bo y plant yn cael eu hanfon o dan addysg, nao i wasanaeth un Pabydd, nao Eglwys- wr a fyddo yn tueddu at Babyddiaeth. Y mae ugeiniau o ferched ieuaingc o'r dosbarth arianog yn mhlith yr Ymneillduwyr yn cael eu dinystrio i Ymneillduaeth yn yr ysgolion uwchraddol yr anfonir hwynt gan en rhieni I efrydu ynddynt. Y mae yr ysgolion hyn. yn ddi- eithriad agos, yn ysgolion Eglwysig; a thra yno, defnyddir pob moddion i ladd eu chwaeth at wasan- aeth syml y capel, fel erbyn iddynt oiphen eu haddysg, bydd saith o bob deg yn elynion i'r capel. Yn 4ydd, Tywalltiad helaeth o'r Ysbryd GIAn. Er pob ymdrech o'n beiddo i geisio llesteirio ffurfioldeb yn ein plith, ac o'r tu allan i ni, ar gynnydd yr ä, os na oheir tywalltiad o'r Ysbryd.. Cyfyd drain a mieri ar dir fy mhobl, byd oni thywallter yr Ysbryd o'r uohelder.' Yr eiddoch, &0., Bhuallt. W. LLOYD. [Yr ydym yn hyderus y rhoddir darlleniad ystyriol i lythyr rhagorol y Parch. William Lloyd, yr hwn sydd yn weinidog gyda'r Metbodistiaid yn yr ardal- Rhuallt-sydd ger Haw coleg mawr y Babaeth yn Nhremeirohion. GOL. |

I CAROLAU NADOLIG. I

I PREGETHU DISTAW. I

[No title]

A, bolpgiab B IM, aog. 1

-, - - -I FFESTINIOG.

-LLANBRYNMAIR.

BET H E S D A.,I

CAERNARFON.

[No title]