Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

lyhnu, &<.—jiote, &t. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN T. GEE. Cyhoeddir dJcchreu yr wytlmo) nesaf. Y Gwyddoniadur.—Rhan 77. pris It. Testament yr Ysgol Sabbathol.-Rhan 15, prlo I. Geiriadur Dr. Owen Pughe-Rban 1r., pri.1.. Pregethau y Parch. W. Morris, Cilgeran- Rhan 1. ptis h. Cyfres yr Ysgol Sabbothol:- Pl-NAl TKl I.l OKIllI A ll YSCiOi. SAimOTIfOL. Pro. l,e. CKEFYMWYU L'YMltV A ll VsilOJi A[IlIOTIIOL. hi.. Ie, Llyfr Hymnau N-jwydd y Methodistiaid Calfinaidd. OWAHANOL BRISIAU YB ABORAPHIAD BACH. s. c. Mewn llian, 1 0 J'l un. i £ ftt: gyd 9 ymylau cOcIdon 26 Rtto etto gydl ymylau ilur 29 E tto etto tt? gyd. himp 36 Rtto A4?, lil4p, gyda chlasp gonureclig 50  Etto gycbg ymylau mwy 6 MetholMId LWr YR ARORAPUIAD MiWB. Y ,rMAB. L Llyfr uchTd yn awr yn barod, ac Y rwgael Lw- gwahanol ?ymM.n, am y prtaLu a r»n!ynB> o. M.w.?.?y?'? ?' 4 Oyrun. Mewn roan, &g y°y'M 50 M.wn??o,?ymyb,nM_ r 66 Mewnm'M-MM.ctto.gyd??MMp 76 Mewn morocco elgant, '96 >• Mewn morocco elegant, etto, gyda chlasp goiewedig ]0 6 Hefyd, yn awr yn barod, DETHOLI????A BHEOL. AETH Y DA BYW MWYAF PRIODOL I DYWYSOGAUTH CYMRU. asu JOHN OWJIN. Ty'n Llwyn, Bangor. Prll, mewo bytdd- au, Is. ETHOLEDIGAETH, GWAlTH, AO KTIFEDDIAETH Y SAINT. GAN Y PARCH, B. HUGHES, PENMAIN, MYNWT. Pris mewn Amlen, 4c. GWIRIONEDD A GRYM DUWIOLDEB, GAN Y PARCH. R. CUDWORTH, BD. Pris 4c. UNOLIAETH Y BEIBL: NEU PRAWl O'IIDJLRDDIAD DWYFOL, Y PARCH. J. HUGHES, EVERTON.1 Pris mewn byrddau, 3a. Cc. ORIAU GYDA PAUL: NEU DDANOOSIAD 0 WIRIONEDD YR YSGEYTHYBATT LUANESYDDOL AM YR APOSTOL PAUL.JJ GAN T PARCH. W. PALEY, D.D. YR YSGOL SABBATHOL. YR oedd rhai Doabarthiadau Ysgolion perth- JL ynol i'r Methodlitiald yn vir Ddlnbych wedi amlygu eu hawrdd an gaol Cyhooddiad Misol penhynolif iagol 8&bOOlbol. ac wedi dymuao ar y Cyho iddwr i ymgymmerya 11 dwyn ? (ath flsolyn allao. ODd wadi llawar o ystyriMtn a chydymgyogboriad, daethpwyd I'r panderfyniad canlynol Maigweii lyddal, ar yr .d,g bresenDol balh bynag, dWyD allan nlfer o Draethodau [Tiacts}, a Llyfrau m&n o wananol brlllau-o ddimat I fyny 1 chwecheinioy, Ac., arcwoi yo SYl" addaa iwaianaotha yr Ysgol Sabboihol. Y mae y Cyhoeddwr, gan hyny, yn dymano nyabyaa e1 loa wsdl ymgymaxeryd a jhyhoeddl y Gylres hon-1 elwli Cyfres yr Ysgol Sabbathol." A dyrir ALUN oatll ai Tiaothodyn nan Lyft bob mii, y rhal a balotote Kan wab%l oi ysgrxlenwyr gallaol. Bydd ya dds CAN ? Cfaoeddwr ddsrb/n »sr?ryjui»datt yoghyloh Llylrau a ThtMthodM gan bsrsoaan .ydd y. Uafurio gyda r Ysgolion Sabbotool yn ngwabanol baxthaay Dywyaoiseth. Yn awr yn barod, Rhan 1, pris Ie. Penau Teuluoedd alr Ysgol Babbathol. Ymddiddan rhwng Athraw a Tltyddynwr,ai Wraig,tce., Can y Parch. JOII EVANS (I. D. Ff raid), Rhan 2, pris If. Crefyddwyr Cymru a'r Ysgol Sabbothol. Ymddiddan rhwng Griffith Roberts a Jjlewelyn Morris, Gan y Parch. JOHN OWEN. Cae Canol, gynt o Ty'n llwyu. Dinbych, cyhoeddir gan THOKAS GEI. 1 JUST PUBLISHED. In One Volume, Super royal octavo, price C2 in boarit, ins MYVYRIAN ARCHAIOLOGY OF WALES. BY WILLIAM OWE" PUOHE.D.CL.,T,.A.S. (IirUoti). KDWAKU WILLIAMS (Iolo Morganwg). OWEN JONES (Myfyr). To ?)fh hM been ddd Addillonal Noles upon THA Go- ?MN" "ndME?'bh T'.n.l.tton of th.Ltwa or BOWSIL ?F ?OD; "ith a GMaaAKY of the TMm. aMd th»«LN A"BO an Explanalory Chapter on Ancient MU.h M.i., by JOHN IBo«AS tP?nM C?atM]. The p.t ,dttt- con\alo. Ihe "hol. of the original  Imporl-   be- t?- a to it. Tbe IIn' dllo, wa. pubUebed In Three Volumes, price  Td-Md t?hL b.M for 'he 1& twenty YI-I M   .bM=.d for opy "ben found in ,b Market. The Work ? ?' oblalDed Ihrou¡ h the BookMUM.; or ?'Jp?tS?r.? of ?i.t..t. "Y 'dd? in \be United Kingdom. DKNBIGH, PRINTED AND PUBLISHID BY THOKAS 018. TBOIE tadiea who have not used *feftGtSFIand ciefully 8.N 'O.Ps.tf.uy soUcited to give it a t-1, ma carefully f.U.? ut the directions p?it.d °? k it b; et;f¡8; oe';{Irc;k;nt i thin is oven?i)'they mil say like the Queen's laun&ess- that it ia the &n..t StMch she ever a<ed. ?n !/M' ask fo A» m '/>»' *'■ [7#U (lY GwrR YN ERBYN Y BYD." /|\ "GOREU A RF, ARF DYSG." EISTEDDFOD GADEIRIOL, A GWYL FAWR GERDDOROL RHYL, A W S T 9fed, lOfed, lleg, a'r lgfed, 1870. LLYWYDDION. SYR WATKIN W. WYNN, BAR,, A.S., Wynnstay. Y GWIR BARCH. ARGLWYDD ESGOB LLANELWY. GEORGE OSBORNE MORGAN, Ysw., Q C., A.S. TOWNSHEND MAINWARING, Ysw., Galltfaenan. BEIRNIAID. GRORGR OSBORNE MORGAN, Ysw., (!,C" AS. PARCH G A BUTTEUXON, D.D., iliwedilar G)'lIImrawd C.? S. I..n, C.er?..nt. Pvucii A: KKANGIS (AaiMU-Mochiimit), nh}'L PvttCH MORH1S WILLIAMS Jl.A. (.Vicanclei'), Penglor D.n.hy?U.t, M.?. P.\MH. H. THOMAS (Ap Fyclnm), Bit?s?r. PAHCII. WILLIAM DAYlt'S, Baugor. -Mil..1. C. HUGHES (Cclriog). U. KOBERTS, YSW., Organydd Eglwya Gadeiviol Bangor. MB. ELIJ-i ROBERTS, Ij-wysog (Jymru. CANTORION. MISS EDITH WYNNE. MISS WATTS, Boyal Academy, MR. SIMS REEVES, TAN-Y-MARIAN. I J1YNYDD0G. ?R.T.J.HUGHES, Liverpool, I EOS BRADWEN. I- kos-IIAI. I,- I- _n' 'r- T" D,n. (JOK YR EISTEUlJr OD, dan arwenuau jsos BBAUIVU, a nmimn OFFERYNWYR. > Nl ,? FRANCIS, RHYL. Perdoneg a cbyfeilint,]- !.171JirGi'i.I.trganYdd Eglwr Gadeiriol Bangor. Tclyn-Mo. ELLIS ROBERTS. YNGHYD A SEINDORP ENWOG, Trefhiedydd Cerddorol:— T A N Y M AK IAN. Arweinyddion KILSBY, T AX-Y-M AUI AN. nnm.il trefnhdM arbenie gyda Chmnnwu y Rlieilffyrdrt i l-edeg Cerbydresi Hharlo bob parth o'r wlad yn ystod wytlnios yr Eisteddfod. Cyhoeddir y Trefnleni (Programmes) yn feunyddiol yn ystod yr Wyl. Pris Ceiniog. K. POWELL JONES, Cadeirydd y Rhyl Improvement Commissioners," CADEIRYDl) Y PWYLLGOR. Trysoryddion. ARIAXDY GOGIXBD A PFJIEUmit CYMRU, Rnvr,, a Mn. U. WILLIAMS, DEiNivnn. J. RHYDWEN JONES, ) vYa. 2n" ARTHUR ROWLANDS? ? ?". My?. Rhyl, mefin 22«i», 1S70. UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR CEREDIGION. CYNNELIR CYLCHWYL GYNTAF YR UXDEB UCHOD YN Y FABCHNADFA NEWYDD, TERRACE ROAD, ABERYSTWYTH, Dydd MEROHER, 27ain o GORPHENAF. 1870. DECHREUA Y CYFARFOD CYNTAF AM 10 O'R GLOCH' LlyWydd E. L. PRYSE, Ysw., Arglwydd Raglaw y Sir. DECHREUA YR AIL GYFARF0D AM 2 O R GLOCH. v ( Llywydd:- L. PUGH PUGH, Ysw. DECHREUA Y TRYDYDD CYFARFOD AM 5-30 AR Y GLOCH. Llywydd J. MATTHEWS, Ysw., Maer Aberystwyth, Arweinydd:-MR. E. EDWARDS (Pcncerdd Ceredigion). Bydd y Gerddoriaeth yn Cynntvys Canu Cynnnlleidfao1 a Chorawl gan 12 o Gorau, yn rhifo tua 500 o bersonau. Y MAE'R CNDEB WEDI SICRHAU GWARANAETH MISS ?77.9 A MR. JOSEPH PARRY {Pencerdd America), AH Y DYDD, YN NGHYD A GWASAXAETH Y CORRIS BRASS BAND. Bydd Trains rhad yn rhcfteg M y C?mbnM a'r M. & M. R"nwtlys am y dydd nchod. DeuMt i mc?-n erhyn cyfarfod boreu, a dychwelant ar ol cyfarfod yr hwyr. Uweler hysbysieni y Cwmniati neliod. y Y mvnediad i mewn i bob Cyfarfod :-Dosbarth eyntaf, 3s.; yr ail, 2, y trydydd, Is. Am y I^dd Dos^rth cyntaf, 5s, yr ail, 3s. y trydydd, Is 6ch. a phlant, hanner y pna. Y mae yr Undeb wedi penderfynu cyflwyno yr elw at y Brifysgol i Gymru. A\ CYMRO, CYMRU, A CHYMRAEG. CYXXELlR EISTEDDFOD GADEIRIOL PEN-Y-GROES. LLANLLYFNI, Ddydd Hun y Pasct 1S71. CEIR rheatr o'r Testynan, Gwobrwyon, a'r Beiruiaid, end aufou dau stamp at yv ysgrifenydd, MR. G. LEWIS, PEN Y GJtOES, CAERNARFON. BREWSTER'S PATENT AUTOMATIC WASHING MACHINE, CONSTRUCTED on scientific principles Will ? do a famiJy washing in twenty-live the usual quantity of ao?p. P'?"? the we. i anditear of dothM in washing, !md dpi, with all lab™. Itnc\ mb- bine. Prices from 12s. 6d. and "'??''?-.  MtKhme. AndmadototitMyMzedboder. Po?tM?ones can bo had, which may be remove. ? ?,?,, ?"?' formation can be had on application to 1"OMAS  G?choK, Northop. Flint?e General Aseut f.r North W?.? ?hOM all orders must bo addressed. I LOCAL AGENTS WANTED. [7S3 DUNN AND HEWETT'S COCOAS, CHOCOLATES, AND ESSENCE OF COFFEE. CARACC,?TINA: A Co?,o?? Is. am! 28, per deprived of its Butter ) I packet CONCENTRATED for riivalitb 19dpl?"?.k,12, per COCOA or nva (9 ditto MCHENISLANDICUS,oi ) ( !s.4d. ICELAND MOSS COCOA per lb. i s?tÕfoJiF'1J Use Is. a t bottle. Dunn's ESSENCE OF COFFEE Is. an 2s. per bottle. TO BE HAD EVERYWHERE. PENTONVILLE ROAD, LONDON. COCOA, CHOCOLATE, A SYLWEDD COFFI DUNN A HEWETT. CARACCATINA: COCOA wedii f s a  y 5'p*iT tvim yr YmenvTi o hono ] ] 8.. o"3 a C(™RATKD MEAT ?leiaon? '?? LICHEN ISLANDICUS, neu Is. 4c. y COCOA ICELAND MOSS J L p?y?. COCOA JIAIZENA, at wasanaeth tenluaidd If. y pwys. SYLWEDD COFFI DUNN • ■ t? Y b.t??l. PENTONVILLE ROAD, LONDON. [7457 WILLIAM MORGAN & Co 131, 135, 137, 139, & 141, ROAD, LIVERPOOL, v INVITE AN INSPECTION OF THEIRURflP ^„0 WELL ASSORTED Sv(m MRGE <I.n GENERAL HOUSEHOLD FURXISriMQ, CARPETS. Bru..el. Carpets, 2., lid., 3s. 4<d., 3s. 9d" 4., 3d  Brussels Staft Carpets, 3s. 3d., 3s. lid to 4s. 6rt' Tapestry Carpets, 2s. Hd., 2s. 7id., and 3s. Id. Ividdenninster Carpets, yard wide, Is. 6?., 28. 2()., ? W,, Felt Carpets, 1} yards wide, Is. 7M. and Is 10d All Wool D?tch Capets, yard wide Is. lid., to ? iih All Wool Stair Carpets, I.. ami I,. 3d. Y,ml wide Hemp Carpets, from 6d. Hemp Stair Carpets, from 5 Jd. HEARTH RUGS. To .'t ch'overv pattern of Carpet kept in Stock 2,. ge'Ikr.;vfn;i; i'om?y. '? Beam Door Mats. c.h P?' C ?")? ?M Yard wide ne,1 and White Check India Matting 1,. .<» Yarol wide Cocoa flatting, from Is. Cd. WELL SEASONED FLOOR CLOTHS, Bordered Lobby Cloths, 10Id. to 3s, 6d. Body Oilctotha, iu the piece, Is. 4!d., 2s. 2d., and 2" Od, pel yard. DAMASKS. All Wool Damasks, 1J yards wide. Is. 7Jd. to 4s. M. Union Damasks, 1J. wide, Is. 2Jd. to 2s. 6d. Furniture Chintz's, from White and Colomell Dimities, from 61d. Table Covers, and every description of Upholstery Xriamltn IRON BEDSTEADS. Children's Cots, 4s. (1,1. to 30s. Folding Bedsteads, 4s. lid. and 5s. lid. French Bedsteads, 9s. 6d. to 80s. Half-tester Bedsteads, 18s. Cd., to 80s. Half-tester Brass Bedsteads, 45s. to 95s. BEDDING. Wool Bed, Bolster, and two Pillows, 8s. 6d., 10a. M., '"Kt M' and 18s. Cd. Fall-size Feather Bed, Bolster, and Two Pillow., 36s. 6d, 10 £ 5 Wool JIattrasses, 10s. 6d. to 31s. 6d. SHEETINGS, &0. Huckback Towels and Toweling, Russia Crash, GIn" el?th, Dmper., Irish and Scotch Linens HoUands Ti,k? Bd: ding, &c., Brown and White Ta ,Ie Damaks Dma'k and Diaper Cloths, Grey ?nd White Calico Sheetin Double Warp am! Wigan Sheetings, Scotch anhB""f"y' Linen Sheetmgs in .?,y width, PiU.? Linen. Quilts, Counterpanes, &c. BLANKETS AND FLANNELS. Witney and Cloth Bankets in every size, from 5" Ud. to 52s. 6d. Grey Blankets, 2s. 9il. Imitation Welsh. Real Welsh and Lancashire Flannels, Scarlet and Blue Flan- nels, and Fancy Wool Flannels,in a great variety of patterns. Iton Bedsteads, Feather and Wool Beds, Mattrawf, ic., carefully packed and sent by railway or boat to any patt. I the country. WILLIAM MORGAN & CO., CARPET and GENERAL FURNISHING WAREHOUSEMEN, BEDDIXG .MANUFACTURERS, UPHOLSTERERS, 131. 135, 137 139, 141, Scotland Road, 131, 135, 137 139,141, LIVERPOOL. JGS-An Illustrated Book with a detailed list of prices sent free by post on application. [7536 THE ABYSSINIAN PIPE, PIERCE & CO'S. Abyssinian Mounted Clay Pipe. IT is the latest out, Colours well, and can be had from all Tobacconists At 2d. each. PIERCE & CO., MAKERS OF THE RENOWNED BALMORAL PIPE. 93 SHUDEHILL, MANCHESTER. [75:5 Y BIBELL ABBYSSINIAIDD. Fibelli Clai yn ol cynllun ac addurn Abyssinia, gan PIERCE A'I GYF., YDYW y ffasiwn ddiweddaraf. Y raaent J- yn lliwlo yn (Ida, a geUir eu cael gan imrbyw werthwr Tybacco Am 2g. yr un. PIERCE A' I GYF., Gwneuthurwyr Pibell enwog Balmoral. 93, SlIl'DEIULL, MANCHESTER. [7576 HARROWS CHAIN, ZIG-ZAG, and DRAO-of al "™1™ zie8. CORN & SEED DRILLS—suitable for any method of nil- tivation and work upon any soil. FIELD ROLLERS.—The Cylinders being made of iron, rD be used in all weathers. HORSE RAKES. — Royal Agricultural .Society* MM ——— Pattern. MOWING MACHINES with aU the latest improvements, LAWN MOWERS, GARDEN ROLLERS, nARDE SEATS, and GARDEN TOOLS, to lie seen at J. & H. KEYWORTH & CO., Liverpool Agricultural Implement Dep.'fc, Tarlton ,wo., Liverpool; and at Ïl, b'oregatc stl'oct, Chl'kf. 7;,GGJ GLENFIELD STARCH, is the only kiwi used IB Her Majesty's Laundry. THOSE Ladies who have not yet 1,8?d the _LG;.HXFmLBSTAMH.!tre respectfully N?LIC^;„TPA on it a trial, and CMefutly follow out the I t 1"t, every package, It is rather more difficult to ?,k?th ,r Starches; but -I? this U overcome, they ?.Ul v lik# the ?uee?s Lanndres., that it is the Stt?,,h they ?"I used. When you ask for the Ctcn/ieM, ??ee that Y(? get?t' I'W CHAET. YN LIVERPOOL OA Mr. Lloyd, 16, Tithebarn street J'T)Sm? 53,,R?"d Nrth. Mrs. Jones, 22, Crown t,,ae Mr. Thomas E?s, 45, Lord street, Edge „.n I%IA.N'CTIF.RTF'R. „ J. MmshuU, 12, Grosvenor Square, At) ?? E. Edwards, 37, Butler street, OMh.tmIMM. CAERLLEON.. Mr J. L. Price (lo. In4 Fore?te ???' A,gr.ph?),d a Chyh.M,17??d ?n Thomas 0''? ei  dy, yn Stryt y Capel, Dmbyeh. ?dwm, ttorp •