Hide Articles List

8 articles on this Page

'' TELERAU AM Y "FANER

News
Cite
Share

TELERAU AM Y "FANER Oyhoeddir M ddwywMth yn yr WrIM40, sOr "r uuyu.. Me,oher dyda sadwrn. M. M?mp?hiad dydd Mercher yw 2:. Et phrM am "?,? o?yMnenr2, 4, 6, nen nnrhyw gyfmt.r dM ? amJen, yw 2.. 2g. end ta!u ynmiMn; neu & ec. os M wneir hyny. Ei pbris wedi ei stampio yw ?o.; Deu 3w. 3c. y ohwarter, ond tttlu yn miMn, a 3a. 6c. oa Da wceir hyey. rns armaphM dydd Sad<n-n yy Ig. yr un, end ei phM am ohwrter drwy't post yw 2<. 2g. end tolu yn mtaen; nei 26. 6c..< n& wneir hyny. Anfonu- 4 8 12 &c. ynddidrauldrwyy?o?tga.nycyhoedd- vr Mn y pMiM hyn, oet yn ol Ig. yr en. ML md eUir ei chMl trwy ddotbarthwr, danfona T. GEZ hi yn rneolfddd drwy y post yn ol y telerau 1)!aenerol. Y nme'r chwarteri yn terfynu ddiwedd Mftwrth MeheSn. Medi, a Rh&gfyr. Yn mbob e.mgylcbiad anfonir hi yn m!aen nes y ceir gwybedaeth ei bod i'w hatt* Ot ewynysm rhywrai dderbyn y ddw1 FANER, sef dydd Mercher dyad S&dwrn. gyda'u gttydd d&n un Mnlen, eu pris fydd 4a. 4o. y ehwarter. Unol D&leithlau yr America.-DacfoBiry ddwy FAMB am y pnaiaa omtyMl yn ddidraul i'r Unol Daleitbian -BANtBdydd Mereber ynol 3.. 3c. y cbwarler, a BANER dydd Sadwrn yn ol 2<. 2c. y -yl&iaa, y mae yn rhaid chwrnter; ond yn mnob amgylcMad, y mM yn rhaid tain yn m!Mn, M atte!ir hi pan y bydd yr arian wedi ea treuMo. Gellir gwneyd hym trwy ddraft ar tango, Deu ar ryw d masnachol parchus a dlogel arall yn a gwell hyn na thalu ttwy dollars yr Unol DaMthiau, gan fod eu gwerth hwy yn gyfnew- &M yn y wlad hon. Ow)'r pawb fe!ly p& bryd y terfyM en blaen-daliiid. droddiadau &m EnedigMtha-u Prioda.sa.u Aa Marwola.atha.u.- Y mae rhai newyddtadnron yn go:yn tat am gyhoaddi yr uchod; ond nid ydym M yn gwneathur byny. Byddai yn ddymunol iddynt fod mot fyr ag y gellir bob amMr. Nis caHwn gyhoeddi englynicn, na phenniUion, a an- fonir gydit'r haneaion uchod heb dM yn ol 3c. y !!inel). FeUy, os na bydd y tM gofynol yn cae) ei eycnwys yn y Hythyr, gadewir y farddoniaeth allan. Oad os anfonir barddoniaoti) gyda'r bwrtad iddo ym- ddanso* yn nghotofn y Barddoniaetb, trosglwyddir IIf i olygydd y golofn bODO, a chaiff sylw yn ei dro. BOSBABTHWYBTWMMET. TELE1\AU AM: HYSBYSIADAR. Wyth line! a than hyny. Zs. y tro. uros wytn Jim. ell, iniog y llinelL am chwarter thrOBOdcl,

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

MR HOWEL GWFN ALLANI O'R SENEDD.

BYW HEB FWYD..I

[No title]

ftwmiiiou CYMrtf#.

BHYBUDD. I