Hide Articles List

8 articles on this Page

^ ^TSTED13 FOB ABERTAWE.

News
Cite
Share

^TSTED13 FOB ABERTAWE. Parhad o tudul. 572. Daeth 3 o gwmuiau yn mlaen i ymgystadlu mewn cann „ Yawning Catch." Penderfynwyd rhoddi 15s. i bob nn Pnrwyd ohwerthin mawr wrth ganu hon. ilvsbvsodd Dr. James y cyhoedftidynfuanytraeth. a\Vd mawr buddugol yn Eisteddfod Caernarfon ar Leuyddiaeth Gymreig, a gellid anfon enwau i'r givd[,v i, Gwilym Teilo, nen i Creuddynfab. Cini gan Miss Walters, Tredegar. Cafodd encor uehel. nC Cafwyd y feirniadaetU ar y eyfansoddiad i dri o leisiau ar "Arwyddion Henaint." Gwobr 2 gini, yr hon a roddid gan Ddosbarth Canu Tan y Graig. Nid oedd neb yn deilwng. Cafwyd triawd digrifol yn awr rhwng Talhaiarn, Owain Alaw, ae Idris Vychan. Rhoddodd Dr. James ei feirniadaeth ar y Toddeid- iau i D Pugh, Ysw., A. S., llywydd yr ail ddiwrnod. y gorou oedd Mr. William Corslett, Dyma y Todd- Aid;- Ffyddlawn noddydd a llywydd galluog Yw Pugh olwynau hen eppil enwog, A'i araeth geinwedd, diddelwedd heulog, Ef wefreiddia y dyrfa fawreddog Dros ei fad wlad oludog-i'r senedd Etto o'i rinwedd a'n gawr tarianog. DAFYDD AB GWILYM. Yn awr fe ddaeth prif attynfa farddonol yr Eisteddfod -testyn y gadair-sef Albert Dda." Darllenodd lago Emlyn y feirniadaeth. Derbyniasid deg o awdlau. Y goreu oedd" IdwaI," sef y Parch. W. Ambrose, Porthmadog. Cynnryohiolwyd ef gan ei gefnder Mr. Ambrose Lloyd, Caer. Swm y wobr oedd 21 gini, a gwerth 5p. o dlws. Cafwyd yn nesaf y feirniadaeth ar y traethodau ar "Fettelyddiaeth." Gwobr lOp. Daugyfansoddiada a dderbyniwyd. Y goreu cedd "Nidum", sef John Davies, Glandwr, yr hwn a wisgwyd gan Miss Vivian, Darllenwyd y feirniadaeth gan Mr. Penrose, un o'r beirniaid. Darllenwyd y feirniadaeth ar yr Hanesgerdd Saes. oneg ar Gastell Abertawe. Gwobr 5p., a thlws gwerth op Ymgeisiodd pedwar. Barnwyd dau yn gyfartal, sef Mr. W. Morris (Gwilym Tawe), a Mr. Downing Evans (Leon), Newport. Rhoddodd Gwilym Tawe ei gyfiran ef o'r wobr yn ol. 0 blith y saith traethawd a dderbynjasid ar Ddif. yrwch poblogaidd," gwobr gwerth 5 gini o dlws. Rhoddwyd y wobr am yr eiddo Mr. E. A. Snow, Llan- ellVY. Daeth lliaws yn mlaen i ymgystadlii am y wobr a eynnyeiwyd gan Mrs Stubbs, i'r cuiftr tenor goreu ar Dafydd y Gareg Wen," neu Morfa Rhuddlan." Dyfarnwyd y wobr gan Owain Alaw a Mr J. Ambrose Lloyd, i John Watkins, Treforris. Yn awr fe ddaeth v gystadleuacth ohiriedig am yr ail wobr am y tri dernyn yr ennillwyd y wobr am danynt ddoe gan gor Abertawe a Threforris. Enmll- wyd y wobr hon gan gor Unedig Aberdar. Terfynodd hyn orchwylion y cyfarfod. Y CINIAW. I Am bedwar o'r gloeb, oynnaliwyd cinhw orhoeddus, i oyfeillioa jr Eisteddfod yn yr Assembly Rooms, d»n hwyddiaeth y Maer, E. M. Ri"haris, Y«w. Yr oedd y ciniaw wedi ei barotoi gan Mr. W. Button. Yr oedd yoo Kynnulliftd lluosog. Wedi ym-uud y lliain, cyn- nyitiwyd aairvw lwagc-dsstynau, a uaymmerwvd rhan yn yr jmdrafodaeth gan y cadeirydd, W. Bulkeley Huches Ysw.; y Parch. J. Griffiths, Nsddj Talhaiarn j Hugh Owen, Yew.; Gwilym Teilo; Mr. G. B. Brook; Mr G. G. IfraaeU; Owalll Alaw; Parch. J. Griffiths, LWik); Gwilym Tawe; a Mr. J, T. Jankius. Yn molith pethau ereill, mynegwyd yno gan Gwilym Tawe, tifud* yndisfiwyly bydclal derbvrtiadau yr E4 litedafod ya 1700p., yrhyuoedi yn llai o 300p. nag a dderbyn- i-yd ya Ngtisernttrfou; oud yr oeid y tocynau yn Abertawe yn rhatagh, yn ol y cyf-rulrwvdd o dri i bomp uai yo Nghaernarfon, ao felly yr oeddy tyrfaoedd yn Abert»we yu llawor Uiosocaob. Y CYSOHBRDD. Er fod y baboll wedi ei ^harofoi i ddal 7,001) o boblt ytotd'i lieuo ynrhy f c an i Kynoivys y ym- dVlent yno. Yn fau wedi yr am." i ddeohreu, fe giv., yd un o'r di»ti»tt yn mhen y babell y» craoio, a liollt- odd aniryw ereiH. oad yr oed 1 barau haiarn wedieu ihoJdi oddi tanodd y rbai a ddalias»nt y pwj B»U. Aetb yn glffio miwr yn y gallefy oed., yn y ewr hwnw, yr hon a waghl\wya yn ebrwyd). P"rh,odd y cyff o er BoaetUaf yiu-lreoliiou Dr. Davies a r Al^er i'w ostegu. "God bless the Prmoe of Wale. 1100 ym. uiiold ri-.au o'r Kyanulleidfn, ond parhau .i; oedd y eyff,o. Poidio.ld 1 raddau piu y daeth Mias Edith Wynne yn mla. n i gauu, "Mae Robyn yn Swil." Yua fe Reisiodd y Maer gan v dyrfa oistedd. IV edl oanu TchydiK djarnau dyma gyffi'o eilwaith rnwy nareynt&f. Yr oedd ua o'r diatiau, o herwyfld tyiidra y gynnulleidfa, wedi aymmud o'i le, gau zoldi gwir acboB i gyffro. YmgyngboroJd y Maer yn fiyoiog a rhai o aelodsu y pwyliaror osdd ar yr e«*yi.l>»r, a hyabytodd mai gwell oedd rhoddi to-fyn ar oicbwylion y oyfw fod. Dymun- odd ar i bawb fynod allan. gan addaw y dycbwelid eu iarian Iddynt drannoeto. Ymadawodd pawb ar hyny yn drefnus. Gelllr sylwi yma fod rhyw ddynion pan webont y dilt yn craoio, wedi dechreu ottro ymaitb y byrddau ar ochr y babeil, yr byn a chwauegodd ya fawr at ddychryn y sawl oedd yn y gallery. Yn fuan wedi hyny, ym^jf.rfu y pwyllgor, pryd y penderfynwyd anfon dynion cyftddas i edrych y lie, ac i hj„bS8U y "catilyniad Idlynt erbyn naw drannoeth. Hhoddwyd dynion ar waith-ya ebrwydd i wneud i fyny J niwea a dderbyniodd yr adeilad. Pjuderfynwyd befyd, yn hytrach Da soini cyfeilllon a cbefnogwfr yr Eisteddfod, y dechreuid cyf-trfod y boreu am 11, gan ddarfod aui 2 o'r gloch ae yn lie cael uu oyngherdd, y oynnelid dau, sef un am hedwar, a'r lIall am banner awr wedi saith. A gallai y Bawl oedi gauddyntdocynau Jfflddangof,

DYDD GWENER. I

ABERDAR A'I HELYNTION. I

CYNNAOLEDD EGLWYSIG. I

I DR. DUFF YN DYCHWELYD 0…

I YR ATHROFA OGLEDDOL.

CYFAKCHUD

IPBNNILLION AK BRIODAS -..