Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Y SYMUDIAD YMOSODOL.

EISTEDDFOD GADEIRIOLI ANIBVNWlfR…

Advertising

Gwobrwyo yn Ysgolion Elfenoi…

Nod Angen Oymdeithas ---Lenyddol.---

IGyfarfod Llenyddol a Cherddorol…

News
Cite
Share

Gyfarfod Llenyddol a Cherddorol Nazareth, Penrhyndeudraeth. Cynhaliwyd yr uchod dydd Llun y Nadolig, Llywydd, Parch E. J. Evans. Arweinydd, Mr Owen Jones, Nazareth. I ddechreu cafwyd ton gyffredinol, Enillwyd y gwobrwyon gan y rhai canlynol :-Goreuon Safon vi, 1 Robert Elias Davies, Nazrth, 2 W. Alun Griffith, 3 Catherine E. Williams, Croesor Safon vii, 1 Morris Jones, Nazareth, 2 Nell Griffiths, Croesor adrodd i biant dan 12 oed, "Peidiwch tynu nyth," 1 Enid V. Jones, 2 Morris leces, 3 leuan Bryn Williams; deuawd i rai 18 oed, Bwth fy nhad," 1 Gaynor Owen a Nell Jones. Minffordd; corau plant, 1 Minffordd, o dan arweiniad Mr Eben Morris; unrhyw ddadl i rai dan 18 oed, Mary Laura Roberts a Bessie Spooner, Minffordd cerdyn Nadolig, 1 Mr Tommy Edwards, Penrhyn; 2 Mary Kate Jones, Penrhyn unawd i fechgyn dan 16 oed, Y Mynach du," 1 Deudraeth Williams, 2 R. Baxter, Minffordd; arholiad Safon 4, 1 Morris Jones, Nazareth, 2 David Eurys Williams, Tanlan Safon v, 1 Richie Jones, Fron, 2 Jane Ellen Jones, Nazareth, 3 Mary Williams, Naz- areth pair of cooking sleaves, 1 Kate Davies, Penrhyn adroddiad i rai rhwng 12 ac 16 oed, Saf i fynu dros dy wlad," cyfartal 1 Olwen A. Williams, Gwyndy, ac Elizabeth E. Davies, Penlan; unrhyw waith calfvddydol, 1 John Jones, Park Road, Penrhyn, 2 Jarrett Humph- reys (ieu.), Noddfa; adrodd penod wrth y rhif, loan 14, 1 Eleanor Owen, ;2 Gwilym G. Williams; unawd i enethod dros 16 oed, "Dros y Garreg," 1 Kate Pritchard, 2 Dora C. Evans drawing i rai dan 12 ced, 1 Griffith H. Griffiths; unawd i blant dan 12 oed, Car- tref," 1 Morris Jones, 2 Katie Davies, 3 Eliz, Davies; anerchiad gan y Llywydd; unawd i ferched, Cenwch imi yr hen ganiadau," 1 Miss Maggie Jones, Maentwrog knitted scarf i rai dan 16 ocd, 1 Kate Davies. Blaenddol, Penrhyn; penillion coffa i Mrs Mary Lloyd, Penlan, 1 Mr Tom Lloyd, Penrhyn adrodd i rai dros 18 oed, Mr Moody, a'r fam, a'r plentyn," 1 Owen W, Roberts, Bl. Ffestiniog drawing i rai dros 12 oed, 1 Mary Kate jones, Fronheulog; unawd i feibion, Gwlad y Delyn," 1 Mr A. E. Davies, Penrbyn; Safon viii, 1 Mary Williams, Isfryn; arholiad i rai dan 18 ped, Maes Llafnr Arholiad Sirol, 1 NeU Thomas, Croesor; partion, "Olaf hun y milwr," 1 party Mr J. H. Roberts. Beirniad Cerddorol, Mr E. Ffestin Williams, Aberdyfi, Adroddiadau, Miss Kate Pritchard a Mr John E. Williams, Penrbyn. Cyfeilyddes, Miss Kate Williams (Meirionwen Deadraeth).

I Chwedlau am Robin Ddu -Eryri.

I MINFFORDD.

Advertising