Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

DEISE-BAU ETHQLIADOL.-I

Damwain Asugfeuoi yn ChwareliI…

I TRAWSFYNYDD.I

- - - - - - - - - -- LLANRWST.-.---I

News
Cite
Share

LLANRWST. I uwneir casgiiaaau yn y cspan y baoboth nesaf er hyrwyddo y mudiad yn erbyn Darfod- edigaeth. Mr Owen Williaias, Crown Buildings, oedd enillydd y wobr gyntaf a'r wobr arbenig am yr Irish Terrier goreu yn Arddacgosfa Gogledd Cymru gynhaliwyd yr wythhos ddiweddaf yn Llandudno. Enillwyd y gwobrau gyda cbwareu peli yn Ystafell^ Llyfrgellgan Mr Jackson, o'r Gwaith Nwy; 2, Mr David Jones; 3, Mr Arthur Richards. Turkey, Gwydd ac Hwyaden oedd y gwobrau. Bu canu cyffredinol ar Garolau eleni yn y dref, ac yr oedd arwyddion amlwg o sirioldeb yr wyl i'w canfpd ar bob Haw. Dewisiwyd swyddogion Capel Seion nos Sul. Llywydd, Parch W. Thomas; Islywyddion, Mri T. Rogers Jones, D. J. Williams, W. Jones, a J. Davies; Cyhoeddwr, Mr Robert Williams; Ysgrifenydd, Mr William Hughes; Organydd. Mr D. D. Parry; Gofalwr am y G'addfa, Mr W. Jones, Llys Idwal; Arweinydd y can,u, Mr John Davies; Cofnodydd ac Ysgrifenydd Arianol, Mr W. Williams, Ysgol Sirol. Daeth gair oddiwrth Mr T. R, Jones ei fod wedi cyraedd Buenos Aires, a'i fod yno wedi cyfarfod Mr Gwilym Roberts, mab Mr W. Lloyd Roberts, Avondale, yr hwn sydd yn, gymeriad rhagorol mewn tref enbyd," chwedl Mr Jones. Ceir gair ganddo eto pan gyr- haedda i 'Patagonia. ¡ Dydd Iau, yn Permel, cymerodd y seremoni ddyddoro] o briodas Mr John Owen Jones, unig fab Mrs Jones Evans, Rhydwen House, Llanrwst, a Miss Jennie G. Jones, merch Mr a Mrs D. G. Jones, Rbiwdafnau, Maenan, le o dan weinyddiaeth Prof. Evans, Bangor. Wedi mwynhau y boreufwyd yn Grosvenor House, aeth y par dedwydd am wibdaith i Lundain. Bwriadant sefydlu yn Dolgellan. Yn mhlith yr anrbegion yr oedd Silver Tea Service, rhodd plant ac athrawon Ysgol y Cyngor, Llanrwst, lle'r oe'dd y briodasferch yn athrawes, a Silver Sardeen Stand gan Gymdeithsws y Merched, i'r hon yr oedd hi'n Ysgrifenyddes, Anrbegwyd y priodfab hefyd gan gyfeilHon capsl Penuel, lle'r oedd yn aelod defnydniol ac ymroddol. CYLCHWYL LENYDDOL EBENEZER,—Dydd Llun, cynhaliwyd y Gylchwyl flynyddol 0 dan lywyddiaeth Mr fJ. 0. Jones, Aneddle, a Dr Owen, a Mr R. Maddoxyn arwain. Clorianwyd y cerddorion gan Mr T. R. Wiliiams; Trefriw. Gwnaeth Mr S. G. Roberts, Carrington Terrace, ei waith fel Ysgrifenydd ya foddhaol iawn. Enillwyr y gwobrwyon oeddynt:- Unawd i rai dan 10 oed, 1 Ceridwen Roberts, 2 Sarah Ann Harker unawd pianoforte i rai dan 14, cydradd, Samuel Tudor Hughes a Hannan May Hughes, Carrington Terrace; pencil sketch, "Eglwys St. Crwst," Aled Parry, Station road adrodd i rai dan 8 oed, 1 Gwennie Williams, George street, 2 cydradd Glannant Jones, Groesffordd, Berthddu, a Harold Williams, Scotland street, 3 Elsie Parry, Station Road deuawd i rai dan 16 oed, 1 Sarah a Hannah Harker, 2 Hannah Mary Hughes a Harmah Williams, 3 Kite Roberts a Enid Wynne; deuawd, Soprano ac Alto, 1 Mrs Roberts a Miss Jones, V.ctoria Tenses unawd i rai dan 10 oed, 1 Hannah Williams, Willow street; adrodd i ri dan 12 oed, 1 Roberts, Nantyrhiw, 2 Efcid Wynne, 3 Sarah A. Harker; 6 Petil Ei seren ef," loan ap loan, Rcewen ps,r o feoyg, "Ada"; prif adroddiad, 1 Miss Williams, Llandudno Junction, 2 K-te Roberts, Victoria terrace; penillion coffa j'rdiweddar Mr John- Williams, Conway terrace, EiJIteym, Diobych; adrodd i rai dan 16 oed. 1 Jennie Roberts. Nantvrhiw, 2 Enid Wynne; parti o blant. J. Lloyd a'i barti; englyn, Hygan T. Herbert Hughes vEryl Menai) tie a book mark. Miss joues. 42, Denbigh street.

VVI .LLANGERNYW. I

I.NANTMOR, BEDDGELERT.!

TREFRIW. I

Advertising

0 BORTHIMADOa I BWLLHELI I

Advertising

I TANYGRIGIAU ---

Advertising

MWYAFRIF Y llYWODRAETH.