Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

DEISE-BAU ETHQLIADOL.-I

Damwain Asugfeuoi yn ChwareliI…

I TRAWSFYNYDD.I

News
Cite
Share

I TRAWSFYNYDD. ANRÍIEGu-Prydnawn dydd Iau diweddaf cafodd plant yr Ysgol Genedlaethol eu anrhegu ag eurafalau gan Miss Pugh. Bryngwyn, a Mrs Davies, y Rectory. Deallwn fod trefniant pell- ach eto i w anrhegu a ths a baia brith. Prydnawn ddydd Gwener diweddaf, cafodd plant Ysgol y Cyngor dreat rhagorol ar y Christmas Tree. Yr oedd yr ystafell wedi ei haddurco yn ardderchog, a'r goeden a golwg dda ami, a rhaawyd ei chynwystad cydrhwcg y plant gan y staff, o dan ofal Mr. J. R. Jones, y Prifathraw, Prydnawn Sadw: n, drachefn, yr oedd Mrs Richards, piiod y Parch. J. D. Richards,rrin- wnion, wedi darparu coeden ragorol i ddos barth ieuengaf Ysgol Sul yr Annibynwyr, a chafwyd llawer o hwyl a difyrwcb. Haeadant oil lawer o ddiolch am gofio'r plant mor gared- ig eleni eto. ADLONIADOL.-Nos We 'ner, cafodd Eglwys St. Madryn, gyfarfod adloniadol yn vr Ysgol Genedlaethol, o dan lywyddiaeth y Parch. D. Davies, Rheitbior, ac arweiniad Mr. John Hughes, Penrallt. Agorwyd y cyfarfod trwy gael can gan Barti Mrs. Jane Jones. Tanllan. Cystadleuaeth canu carol, goreu *Mr. Owen Williams, Bryntirion. Adrodd Yfory," goreu Nellie Jones,, Llys Arenig. Ateb chwech o i blant, 1 Sarah Williams, Ardudwy Terrace. Araeth ddesgtifiadol o'r dull i wneyd Plum Pudding, 1 Mrs. Morris, Bronygan, 2 Mrs Jones, Tanllan, 3 Miss Kate Jones,Llys Arenig. Canu Carol i bjaatT~l Nellie Jones, 2 Winnie Jones, 3 Maggie Evsms>\Atteb chwe gofyniad i bob oed, 1 W. J Edwafds, 2 Mrs. Morris Can gan Mr, E W. Davies, Telyn&u'r Saint," Canu emyn, i blant, 1 Picton D vies. The Rec- tory. Cyfansoddi tri pheniM ie?'r rlum Pwdin, 1 Mr. Owen Williams, Brvnthion. Terfynwyd trwy ganu carol gan Mr W. J. Wa'tdS CYFARFOD PjR;EGIr?n. Methodistiaid eu gwyl bregethu C?y haliodd y hyd nos Lun. Y gweinidogJ' wfsinaethent eledi oeddynt y Patchn. W. ()wan, Bethes da, John Williams, Brynsieocyn, ac Owen Owens, Rhyl. Yr oedd /y gweision yn tu hwyliau go»eu ar hyd yr wyl, a'r genadwti yn finiog^ceffeithiol, a Chafwyd cynulleidfa dda ar bv'd yr wyl. a gwrandawiad astud. /"Yn nghapel Salem (B), cafwyd gwasanaeth un o blant yr ardal, sydd wedi dvfod adref dros y gwyJiau, sef Mr. John Pugh, New Shop Fel y gwyr llawer, efrydydd yw ef yn Nghclag y Bedyddwyr, Aberhonddu. Da genym d. eill iddo roddiboddlonrwydd llawn i'r gynulleiafa. Yn Eglwys y PIwvf cafwyd gwasanaeth a'r Cymun am 8-30. Yn y boreu a'r hwyr pre-' gethwyd gan y Rheitnior, Parch. D. Davies. Yr oedd yr 8Eglwys wedi ei haddurno gan y chwiorydd sef Mrs. Davies, Rectory, Miss Davies, Glandwyryd, Miss Jones, Eden View, a Miss Evars, Tyn-y-ffordd. CYMDEITHAS EBENEZER (A).—Nos Iau, Rbag. 22, trsuliodd yr uchod noson i Ganu Carolau a chystadiu. Llywyddwyd gan Mr Richard Jones, Dolgam, a rhoddwyd gwran- iad astud i'rbrawddegau gwerthfawr a lefarodd Arweiniwyd y cvfarfod gan y Parch J. D Richards, yn absenoldeb yr arweinydd penod- ejig. Gwasanaethwyd fel beirniaid gan Mri 1). Morris, Bronygan, ac R. Evans, Ty'nllyn. Y blaenaf ar y ge?ddoxiaeth a'r olaf ar yr araethio Agorwyd y cyfarfod trwy ddatganiad gan Miss S. A. Roberts Chapel Street a'i chyfeillion. Datganiad rhagorol o hen Garol gan Mr Owen Richards, Fronwnion. Cystad- leuaeth datganu unrhyw garol, goreu Mr Evan Roberts, Prysor View a'i barti. Araeth Y Nadolig," a dyfarnwyd Mr Edwin Lloyd, Rhiwlas yn oren. Carol eto gan .Mr E. Walter Davies, Glandwyryd. Cystadleuaeth Corau Plant, goreu Cor Miss S. A. Roberts, Chapel Street Mawr ganmolid yr arweinydd- es ieuangc, ac hefvd elddo y cor arall dan arweiniad Miss M. Laura Owen, Glasgoed' Canodd y cor buddugo] eto i derfynu y cyfar- fod. Cyfeiliwyd gan Mrs Morris, Bronygan, a'r cyfeilydd ieuanc gobeitbiol Ricnie Jones, Dolgam. Ymwahanodd pawb mewn hwyl. Nos Fawrth cynhaliwyd cyfarfod amryw- iaethol gan Obeithlu Bethel. Yn absenoldeb y Parch Richard Jonefl, B.A., cymerwyd y gadair gan Mr Robert Mortis, Vron Haul. Ton gan y plant dan arweiniad Mr D. Morris. Adroddiad "Coeden Nadolig," gan Gwen G. Evans. Eto, Prun i foddi," gan Annie Vaughan. Carol gan Mr David Morris. Cystadleuaeth darn heb ei atalnodi, I, Gwen Jane Evans, 2, Evan R. Evans. Adroddiad Buddugoliaeth Dirwest," gan Lizzie J. JOwen. Dadl gan Polly a Jennie Williams, Adroddiad, Cais y ferch wrth farw," gan Ellen H. Hughes. Eto, 0 byddwch yn ddirwestwyr," gan Mary Jones. Eto, Can Robin Goch," gan Gwen Williams, hefyd "Ymwe iid a thy naia," gan Mrs. Jennie Jones. Anerahiad gan y Parch R. Jones, yr hwn a ddaeth i mewn yn hwyrach ar y cyfarfcd. Terfynwyd trwy ganu Emyn. Gofalwyd am y plant i'w hyfforddi gan y brodyr John G. Jones a jEcob Jones, a'r gerddoriaeth gan Mr D. Morris, a chyn vm- wabanu i bu Mr J. G. Jones fod mor garedig a rhanu aurafalau i'r piant am yr hyn y diolch- wyd yn gynes iddo. Llongyfarchwn Mr Ellis H. Jones, Idris View ar ei ddyrchafiad ar Linell Great Wes- tern, Cofus iddo fod yn Sorter yn ngorsaf v Traws, ac yn ddiweddaracL cafodd ei benodi yn Guard ar dren y Gweithwyr, a dydd hu di- weddaf cafodd ei ddyrcbafu i drafaelio ar y brif linell o Ruabon. I fyny yr elo eto yw ein dymuniad. Derbyniodd Mr William Williams, Tycerrig, bsliebyr ddydd Llun fod ei fab yn nghyfraith wedi matw. yn Abercynon, Deheudir Cymru, gan adael priod a dan blentyn i alaru ar ei a), gyda pa rai y mae ein cydymdeimtad dyfnaf. Brodor ydoedd o Talsarnau.

- - - - - - - - - -- LLANRWST.-.---I

VVI .LLANGERNYW. I

I.NANTMOR, BEDDGELERT.!

TREFRIW. I

Advertising

0 BORTHIMADOa I BWLLHELI I

Advertising

I TANYGRIGIAU ---

Advertising

MWYAFRIF Y llYWODRAETH.