Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WYTHNOSOLI

CALENIG. ,:I

PEDAIR BLYMED.0 MEWN AMDDI----FFYWFA-

News
Cite
Share

PEDAIR BLYMED.0 MEWN AMDDI- FFYWFA- Rhoddodd y Llys yn Leipzig ei dded- fryd fod y Cadben Trench a'r Is-gadben Brandon wedi eu profi yn euog fel ys- piwyr, a bod yn rhaid iddynt fyn'd i amddiSynfa (nlwrol) yn rbywle yn yr Almaen ac aros yno dan gadwraeth am bedair. blynedd. Gallesid gwneyd y tymor yn bymtheng mlynedd, ond cyf- rifodd y barnwyr fod pedair blynedd yn gymaint ag a haeddai trosedd y daau swyddog. Yn y wlad hono ni chyfrifir fod gan foneddwr achos i gywilyddio o herwydd iddo gael ei anfon i dreulio tymor neillduol mewn amddiffynfa. "Boneddwyr" yn unig a gosbir felly. Da ydyw gweled nad yw y ddedfryd wedi gwneyd dim i cirvverwi teimladau Prydeinwyr yn erbyn yr Almaen, ac nid oedd achos. Oblegid mae'r pethau hyn yn ddigon amlwg :-Yr oedd y ddau swyddog yn ddiau yn euog o'r trosedd y cyhuddwyd hwynt o hono, ac;yroedd- ynt yn gweithredu ar gyfarwyadyd neu yn ngwasanaeth Swyddfa y Morlys. Ymddygodd Barnwyr Llys Leipzig atynt gyda moesgarwch perffaith gan fyned allan o'u ffordd i ddangos fod ganddynt barch iddynt a syniad uchel am danynt. Cytuna pawb oedd yn y Llys i dystio fod y Mri Trench a Bran- don wedi rhoddi eu tystiolaeth mewn modd oedd yn gredyd iddynt ac yn peri i'w cydwladwyr deimlo yn falch o hon ynt ac i'r Ellmynwyr eu hedmygu. Credir na fydd yn rhaid iddynt gyflawni yr amser a nodwyd yn yr amddiftynfa, ond y bydd i'r Ymherodrwr Gwilym ar fyrder orchymyn iddynt gael eu rhydd- hau. Tybir y gwnahyny adeg coroniad y brenin Sior.

SEDD WAG. 7I ? -- p

MWYAFRIF Y llYWODRAETH.