Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

DYDDIAU GWOBRWYO YR YSGOLION…

I YSGOL LLANRWST.,

I'-- - -- --- - - --Pwy yw…

[No title]

ILLYS MANDDYLEDIONI ILLANRWST..

- - - - - - - - - - ........…

PENRHYNDEUDRAETH,

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH, 2 lbs. Currants, 1 lb. Raisins, iI; lb, C. Peel, 2 Powders, am Swlit. Pure Lard. 7d., per Ib C. Peel, 4--d., per lb.-j. HUMPHREYS, Gwalia. NADOLIG LLAWEN.- Dymunwn Nadolig llawen i bawb gartref ac oddicartref sydd yn cymeryd dyddordeb yn y golofn hon. CYFARFOD LLENYDDOL. Diameu mai cyrchfan pobloedd y cylch yma dydd Llun fvdd Cyfarfod Llenyddol Nazareth. Mae ihagolygon am gyfarfod campus, gan fod llu o yrcgeiswyr ar yr oil o'r Testynau. Bydd y drysau'n agored am 5 o'r gloch dechreuir am 5 30. DWY LECSIWN YN 1910.-A Grand Christmas Bazaar now open at Tecwyn View, Penrhyn. Os am le i ddewis Cardiau Nadolig, Cymraeg neu Saesneg, digonedd o amrywiaeth mewn Toys, &c. Ccfiwch alw gyda Mr J. H; Roberts. ENILL '-Da,.gonym gael cyfle eto i len- gyfarch y gantores enwog Miss A. E. Davies ar ei gwaith yn enill yn Eisteddfod Abermaw yr wythnos o r blaen. Nos Wener, yn y Demi o dan Sywvddiaeth y P. D. John Prichard, cafwyd papyr rhagorol gan Mr. Henry J. Richard ar Ddirwest a Phurdeb," at cafwyd sylwadau pellach gan amryw o'r aelodau. Cynhaliwyd Gobeithlu Nazareth nos hu, o dan lywyddiaeth Mr. D. Lloyd Griffith. Cymerwyd rhan mewn adrodd a chanu gan Teddy Lewis, John Thomas Williams, David M. Lewis, Moses Lewis, Annie Jcnes, Minnie Evans, Jane Ellen Jones, Olwen A. Evans, a Lizzie Davies, Penlan, Cafwyd Unawd gan Mr. Henry Jones Richard. Prydnawn Iau diweddaf, yn Ysgoldy Gor- phwysfa, cynhaliwyd cyfarfod i ddathlu pan blwydd y Gymdeithasa ffurfiwyd i'r plant, er ccmeryd dyddordeb yn Nghymdeithas: plant amddifad Dr Barnardo. Y mae tua ugain wedi vmuno, arhoddwyd iddynt de rhigorol gan Lady Osmond Williams ac amryw foneddigesau eraill am yr ymdrech maent wedi eu wneyd y flwyddyn aeth heibio. Difyrwyd bwy a chwareuon ac a Phqnograph Lady Williams. Canwyd yo ystoc] y cyfarfod gan y rbai can- lynolKatie Pritchard, Nellie Jones, Ellen a Meinwen Williams Adroddwyd gan Hughie H. Jones, Y Bryn. Rhoddwyd aarhegion i'r plant ar derfyn y cyfarfod. Yr oedd y cyfarfod dan ofal y chwiorydd, Misses Owen a Roberts, Meirion House; Miss Deborah Jones, Mount Hazel; Mrs William Owen, Minffordd Mrs Dr Hughes, a Miss Ann Joifss, Mount Pleasant (Ysgrifenyddes). Hyderwn yr ymuna nifer fawr o'r plant eto i wneyd gwaith dros y Gymdeithas. i Dvdd Gwener diweddal, trwy drwydded yn Swyddfa'r Cofrestrydd, Portnmadoct yn mhires- enoldeb Mr J. Bennett Jones, unwyd Mr Robert Lloyd, Penlan, Penrhyn, a Miss Lizzie Pugh Jones, Church Street, Penrhyn. Y gwas, ydoedd Mr Owen E. Jones, Porthmadoc, a'r forwyn oedd Miss Alice A. Jones (chwaer y briodasfereh) Nos Fawrth diweddaf, cynhaliwyd Gobeithlu Carmel (A ) dan lywyddiaeth Mr Robert W. Davies. Cymerwyd rhan gan y rhai canlynol: mewn adrodd—Robert T. Evans, Willie Owen. Ellis D. Lewis, Lizzie E. Davies, Tommy Williams, Robert Owen, Ellen Jane Roberts; dadl gan Lizzie E. Davies a Lizzie E. Lloyd; mewn eanu-William D. Lewis, Annie Parry a J. Griffith, Winnie Jones a M. Giiffiths; Cor yr Aflwyd, May Williams, parti Willie Owen. Canodd y plant amryw weithiau dan arweiniad Mr Robert D. Roberts, a chafwyd gwers ar y Modulator, Dechreu yr wythnos hon, cyrhaeddodd Mr John Lloyd Williams, Penbryn View, a Mr Rhys Williams, Penbryn, gartref o'r America.

[No title]