Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

TRAWSFYNYDD. I

-Cyfarfod Ysgol Utlca,- I…

-,---THARLEOH. -.VI

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. CARDIAU NADOLIG.-Cyn rhoddi eich archeb am Private Greeting Cards gelwch yn sioa Mrs Roberts, Saron House, i weled y llyfr o gardiau detholedig sydd yno. Dyma'r detholiad harddaf a rhataf sydd i'w gael. N A DO L I G LLAWEN .r-Dymuna Evan Hughes, Butcher, hy&bysu holl drigolion Ffestiniog, ei fod wedi darparu First Prize Beef at y Nadolig. Sicrheir Nadolig llawen wrth ei brynu, Ac wrth ei fwyta ni bydd tynu." Dydd LIuD, hebryngwyd gweddillion yr eneth ieuanc Myfanwy Williams i fynwent y LI an, yn 14eg oed. Yr oedd Myfanwy yn un a hoffid gan bawb, a mawr ydyw tristwch y plant ar ei hoi. Yr oedd Band of Hope Engedi wedi dod i daJu y gymwynas olaf iddi, a chan- assnt Emynau yn swynol iawn o dan atweiniad Mr. Evan Owen, Manod House. Gwasan- aethwyd yn y ty ac wrth y beld gan y Parchn. J. E. Hughes, Engedi, a J. R. Jones, Peniel. Yr un dydd, rhoddwyd i orphwys yn rnhridd- eliau y fynwent, y brawd ieuanc Tommy M. Thomas, Dduallt, yn 22 oed. Cafodd gystudd maith a blin, ond dioddefodd y cwbl yn dawel, Gwssanaethwyd wrth y beddgan y Parchn. H. Ellis, Maentwrog, a J. R. Jones, Peniel, a chafwyd gair gan Mr. Edward Jones (Asaph Collen) yn deimladwy iawn, a rboddai anog- aeth daer am i'r ieuengctid ddilya ol bachgen mor ragorol. Dan nawdd y Gymdeithas Lenyddol nos Lun diweddaf, yn Nghapel Engedi, cafwyd Darlith thagorol gan Mr. O. R. Hughes, M A., Llanrwst, ar Emynyddiaeth Cymru." Daeth cynulliad lluosog ynghyd, Be yr oedd y Ifar- lithydd yn ei h-xyliau, diau i bawb gaei ei foddhau yn fawr. 0 dan lywyddiaetb y Parch, R. T. Phillips yn y Clwb Rhyddfrydol, nos Iau, cynhaliwyd cyfarfod dyddorol iawn. Cymerwyd rhan mewn adrodd a chanu gan y rhai canlynol Parch. Rhys Jones, Mri. James Richards, R. T. Williams, Edward Davies, D. J. Davies, H. Jones, J. Hughes, R. G. Lloyd, J. Ll. Prodger, a R. R. Jones. Yn Dolwyddelen y bu Mr. Wm. Stephen nos Sadwrn diweddaf, yn beirniadu y canu. Deallwn iddo roddi pob boddlocrwydd, ac y bydd yno eto yn bur fuan, Y.M I.-Nos Iau diweddaf, o dan lywydd- iaeth Mr. G. J. Edwards, cafwyd dadl ar Gosb eithaf y Gyfraith, sef pa un a'i mantais a'i anfantais fuasai dilyn y cyfryw." Agorwyd ar yr ochr gadarnhaol gan Mr. R. W. Davies, I Penybryn, ar ochr nacaol gan Mr. J. Morris, Ty'nymaes. Wedi i amryw o'r aelodau siarad ar y pwnc ymranwyd, a chafwyd mwyafrif dros yr ochr cadarnhacl. Cynhaliodd Cymdeithas Lenyddol Bethel (A ), ei chyfarfcd nos Fawrth, o dan lywydd- iaeth y Parch. R. Talfor Phillips, Llwyn, ac arweinyddiaeth Mr. Owen Hughes, Sun Street, pryd y cafwyd Dad!, Pa un ai y Cenhadwr, y Masnachwr, ynte y Gwleidyddwr, ydyw y gaUu cryfaf yn ngwareiddiad y Byd." Agorwyd gan Mri. Morris Owen, John Williams, a Wm. Owen. Sisradpdd amryw, a chafwyd mai y cenhadwr ydyw y ga'lu cryfaf er gwareiddio y Byd.—YSG.

CAROL NADOLIG.I

MAE ARNOM EISIAU MAM.I

-A -CHRISTMAS WISH I

IGAIR 0 GYDYMDEIMLAD j

IIER COF I

BLAEiMAU FFESTINIOG.-I

rv PRENTEG, "^V%^i

I:- W- - - J 7YYYYYYYT;LŠAÑÃU1