Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

OWEN O. ROBERTS, I Monumental Mason ?) & Marble, Granite, and sigtte. Estimates and Designs on application. CARVING at lowest Prices. Grave claterria, jjpP "-CSaioriw»  SUTE 31,-jenau Featintag, SLATB. The Albion Temperance, BLAENAU FFESTINIOG. REGISTRY OFFICE for SERVANTS LOST & FOUND PROPERTY INQUIRY Orders taken and information rivc.n re Sales by iw A'J- coer & Valuer. All inquiries immediately attended to by- W. CE A. PARRY. London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwyd ac ymgorphorwvd o dan ddeddf Seneddal yn y lfwyddyn4_"69. Prif Swyddfa: SO. FINSBURY SQUARE, LONDON, R.C. CYFANSWM HAWLIAU wedi ei ta!u allan o dan j'swirebu er pan sefydlwyd yr uchod ydyat dros £ 2,270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef o Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 1910, ydoedd £ 272,499. Anfonwyd allan yn agos i HANER MILIWN o yswirebau newyddion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. TELIR HAWLIAU yn uniongyrchoj. Mantolcn am y flwyddyn, ac nnrhyw fanylion pdiacb i'w cael vn v SWYDDFA RHAN8ARTHOL—8, THE SQUARE. BL- FFESTINIOG 11 The BUREAU," HIGll CLASS REGISTRY OFFICE, 5, Ynys Terrace, Blaenau Festiniog. Suitable Places for Servants. NONE BUT RESPECTABLE SERVANTS NEED APPLY. For further particulars and Terms apply at the above address. All Communications should be accompanied with a Stamped Addressed Envelope. (Mrs.) Geo. Davies. Rhybudd o Syraud Business Greengrocer. DYMUNA G, G. ROBERTS, GREEN- GROCER, 33, High Street, Biaenau Ffestiniog, hysbysu ei fod yn symud y business i 16, Church Street (cyn fasnachdy Mr Evan Jenkins). Dymuna gymeryd y cyfle hwn i ddioJch i'w gwsmeriaid lluosog am eu cefnogaeth ffyddlon iddo yn y gorphenol, ac hydera y p-irhant i'w gefnogi yn eh fasnachdy newydd He y bydd yn cario Imlaen ar yr un llinellau, I Can ISAAC DAVIES, Bristol House, Frondeg, High Street, y rhoddir y Prisiau goreu am bob math o HEN HEIYRNS, RAGS, ac ESQYRN. List of Sales by Mr. John Davies* CO=OPERATIVE AUCTION ROOM, CHUROH STREET. 0 BWYS. SALE ar LESTRI RHAGOROL, ENAMEL a TIN GOODS, GLASSES, &c. Hefyd, DODREFN NEWYDD ac AIL LAW am brisiau hynod o isel. Dewisiad campus o bresantau at y Nadalig, o GEINBOG 1, FYNY. PARHEIR Y SALE YN DQYOOIOL List of Sates by BBr. Geo. Hughes MARKET HALL, — Biaenau Festiniog. YMAE Mr GEORGE HUGHES, Auction- eer, wedi sicrhau Sali Room ynyr uchod i gynal Arv«*.lhi"»d?u Fe i.c» iath. o eiddo mcgis 6,¡:, \Jyd unrhyw beth yoo i'w gwerthti, neu prynir a rhoddir pris rhesymol am bob eiddo. London & Provincial Assurance Co., Lid. N EISIAU.-Spare Time a Full Time Y Agents yn Llatirwst, Ffestiniog, Harlech, a'r cylchoedd. Cyflog a Coromissioarhagorol. Cyfle godidog i ddynion ymroddgar. Pob manylion i'w cael ond gohebu a. RICHARD HUSHES, Glasfryn Villa, Penrhyndeudraeth. Y PiLTH PWYSIOAF ■1 ar DDYDD NADOLiQ yw cael BEEF RflAGOROL. I GINIO. SICRHEIR chwi fod y BEEF werthir yn TALHAiARN HOUSE. MAFTOD ROAD, yr WYTHNOS hon yn SECOND PRIZE yn y FIRST CLASS, ac o'r ANSAWDD OREU'N BOSIBL. Gwerthir hefyd CHIMPION MUTTON a PORK o'r fath oreu. W. 0. WILLIA MS BUTCHER, "ràl haiarn House. RHAG HYSBYSIAD. QWYL DEWI. Cynhelir Cyngherddi Cymreig yn NGHAPEL GORPHWYSFA (M.C.), Penrhyndeudraeth, ar y dyddiad uchod. Ceir manylion eta. JUmBLE SALE Penrhyndeudraeth, IONAWR 28ain, 1911. 1 Yr Elw i Gronfa y Nurse. Derbynir Rhoddion yn ddiolchgar gan MISS OWEN, Hyfrydie. Sales by Messrs. David Roberts and Son. LLYS GWAENYDD, The SQUARE, Biaenau Festiniog. TWT ESSRS. DAVID ROBERTS & SON ?T?" are favoured with the instructions of Mr D. E. Hughes, to Sell by Auction on the premises at Llys Gwaenydd aforesaid, on THURSDAY NEXT, DEO. 29, 1910, 1 The WholeSof the Superior Modern and Antique Household Furniture. Briefly including Quantity of Antique Brass find Copper, Antique Lustre. Lustre Ware, Old Oak Cupboard, Walnut Dining Suite in saddle bags, J-Irass-rail Fender and Uogs. Coal Vase and Scoop, Walnut Octagon-top Table, Walnut Cbeffonier. Drawing Room Suite, Oilpaictings and Oleographs. Handsome Wal- nut Overmantel, Upright Grand Iron-framed Pianoforte (an excellent Instrument, quite new), Bookshelves, Quantity of English and Welsh Books, Singers Treacle Sewing Machine. &c &c Old Oik Grandfather Clock with Brass dial, Iron French Bedsteads, Spring Mattresses -and Wool Mattresses, Superior Mahogany Bedroom J.vite, Toilet Chests of Drawers, Linoleum, Hud oi; !,itli. Pictures and OruaiitiLiis, \« 'uioj-ing Tables, Toilet Glasses, Toilet Services. Cane seat Chairs, Window Poles, Brass Stair Rods, Stiir Carpet, Fenders and Fire Steels. &c., &c., together with Lady's Bicycle. Quantity of Joiners Tools, &c. ) I The whole of the effects are in excellent order. For further particulars see Sale posters. Sale at 1-30 o clock prompt. Terms—Cash. Auctioneers' Offices: Corwen & Do-gelley, DIOLOHGARWCH. "PVYMUNVVN drwy hyn ddatgan ein dioch- garwch mwyaf diffuant i'r lluaws cyfeill- ion am eu ciredigrwydd, eu cydymdeimlad, a'u rhoddion, a ni, yn y brofedigaeth fawr a'n ¡ cyfarfu trwy golli ein hanwyl Myfanwy. Bu yn gymhorth mawr i ni fel teulu i ymgynal yn nghanol yr ystorm. Ydym. ROBERT WILLIAMS A'R TEULU. Ty Naot, Ffestiniog. GRIFFITH JONES, OLOTH HALL, deceased. "JSJOTLCE is given that the business hereto- 1 fore carried on by tha above nkmed will be continued by Miss ELIZABETH JONES, and all debts are to be piid to her Yours faithfully Dec. 19. 1910 R. O. JONES & DAVIES. Re DAVID HUGHES, late of Ty'n- ycoecl RSrak, Penmachno, Forrester, Deceased. A LL Creditors and other Persons having any debts, claims or demands against the Estate of the above named deceased, who died Intestate on the 2nd day of November, 1910, are hereby requested to send particulars thereof to me, the undersigned, before the 21st day of January, 1911. W. TWIGGE ELLIS, EIwy House, Llanrwst, Sol citor for the Administrator. LEGAL xNOTIOG. Mary Elizabeth Thomas Deceased. ALL PERSONS having any claims or demands against the Estate of Mary Elizabth Thomas, !ate of Back Printing Office, Denbigh Street, Llanrwst, Widow deceased, are requested to send full particulars thereof, forthwith to the Executor, Mr Rowland Hughes of the Cambrian Vaults, Llanrwst, or to us the undersigned- PORTER. AMPHLETT & JONES. Solicitors to the Executor, Llanrwst, 12th,December, 1910. RHYBUDD., GAN y bydd Mrs. Ann Ephraim, Registry Office, Biaenau Ffestiniog, yn y Market Hall, Llanrwst, bob dydd Mawrth, a bob dydd Mercher cyntaf yn, mhob mis (diwrnod y Ffair), yn cofrestru Gweision a Morwynion, dymuna ar i drigolion y dref a'r amgylchoedd ddal ar y cyfle, gan y bydd ganddi leoedd j rhsgorol, a merched parchus i'w cael.—' Telerau Rhesymol. TERRITORIAL ARMY. G" Co. 7th Battalion Royal Welsh Fusiliers. HOTICE. I A SMOKING CONCERT in connection with the above, will be held at the — DRILL HALL — On THURSDAY, December 29th, commencing at 7 p.m., when GENERAL LLOYD and COLONEL LONGUEVILLE are expected to be prtssnt. Dress -Red Tunic, Blue Trousers & Belts. RHAG-HYSBYSIAD. Cynhelir ORGAN RECITAL yn BETHEL (A.), FESTINIOG EEBRILL 13, 1911. ORGANYDD :-MR. HARRY EVANS. Manylion i ddilvn RHAGHYSBYSIAD. Traddodir DARLITH gan Mr. W. 0. JONES, Aber, NOS IAU, MAWRTH Qfed, 1911. Manylion i ddilyn. NEUADD GYNNULL, BL. FFESTINIOG. Cynhelir CYNGHERDD MAWREDDOG yn y lie uchod o dan nawdd EGLWYS EBEWZER (W.), N Blaenau Ffestiniog, Nos IAU, Rhagfyr 29ain, 1910, pryd y gwasanaethir gan BIRSTALL HAND-BELL RINGERS (Prize Winners Yorksbire Hand-bell Ricgejs Association and Belle Vue. Manchester 1906), PRESS OPINION. The second part of the Entertainment included the performances of the Birstall St. Saviour's Hand-bell Ringers (Prize Winners Y orkshireHanrlbeU Ringers Association, awl Belle Vue, Manchester, 1906). The rendering of the selection "Lead Kindly Light" with variations, greatly pleased all, and the Ringers were recalled for anothe1 selection. The selection from "Martha," arranged by Mr. K. Cooke, was splendidly played, and again was mqre asked for, and although it was nearing eleven o'clock, a large proportion of the audience stayed to hear theii, last itell) The Lifeboat," which comprises a iiuuiba, of nautical airs. In one particular s6ng, the bass ringer had :t very heavy task, and it w as at once =d by the audience, who gave him a special cheer as lie swing the big bells about in tine style."— Rothwell Times. Yu cael eu cynorthwyo gan Miss HANNAH C. DAVIES, Blaenau Ffestiniog, a Mr. JúHN Ii. JQtt&ti, Caernarfon. Hefyd ceir cystadleuaeth tOKAU MEIB- ION "Milwyr Rhufeioig" Gwobr £ 2 a Time-piece i'r arweinydd. Atelir 10s o'r wobr os na bydd cystadleuaeth. Ni chaniateir i'r un rhai ganu mewn mwy nag un Cor. Beirniad-MORGAN E. PHILLIPS, Ysw.. B SC. Cyfeilydd F. P. DODD, Ysw., M.A. Caaeirydd :—D. WHITE IHILLIPS, Ysw., C S. Rhaid i enwau y Corau iwriadant gystadlu fod yn liaw yr Ysgrifenydd ar neu cyn Rbagfyr 22ain, 1910. Drysau yn agored am 6-30, dechreuir am 7 o'r gloch. Mynediad i mewn drwy tocynau 2s, Is, a 6ch. G. JAMES MORGAN, Ysg. Bank Place Chambers, Blaenau Ffestiniog. FFAITH.-Nid oes unrhyw Optician yn y Deyrnas yn meddu ar Dystysgrifau uwch ar oi paslo Arholfadau mewn Prof! y golwg, fie., na Mr. Hugh Jones, Med- cal Hall Blaenau Festiniog. SALES, WANTS, &o. BARGAIN.-A, Halfplate triple extension CAMERA by Houghton's. every possible movement, three double dark slides, Thornton Pickard time & inst. Shutter, 3-fold Tripod, as new. Optimus "7x5 R. R. Lens fllst price £ 2-17-6), also "Planiscope" Telephoto Lees. Pries compete, "3 5/ Apply. Victo," HHEDEGYDD Office, r OST.-Mondsy, December 19th, in High Street, a Lady's Gold Brooch set with two diamonds. Finder will be rewarded on returning same to the Office of this paper. YN EISIAU. Experienced Housemaid" mewn Ty Business, ac hefyd Cook Generals. -Ym of yner ar unwaith a Mrs. A. Ephraim, Registry Office, 100, High Street, Biaenau Ffestiniog. TY A SHOP AR OSOD.—No. 16, Dorfil Street, Blaenau Ffestiniog. Lie cyfleus at unrhyw gsngen o fasnach.—Ymofyner a Mr. J. N. Edwards, Berlin Houss, BL Ffestiniog. AR OSOD.—No. 5. Penygelii Terrace, Bl. Ffestiniog; a Lock up Shop, sef No. 8, Wynne's Road, Saif y Ty mewn lie dymunol iawn, ac am rent rhesymol, ac y mae y Shop mewn lie cvfleus &t garicfunr'hyw fusnes.—Ifra- ofycer a Mr. Richard Jones, Mostyn House, Wycre's Road. A R OSOD.—Am Rent Rhesymo!, sef No. 42b. Lord Street —Ymofvner a Mr. T. J. Williams. Avondale, Biaenau Ffestiniog. SHOP AR OSOD.—Lock up Shop ar osod yn Penmachno. Adnabpddir hi wrth yr enw Central Stores. Am fanylion ymofyner a'r parchenog. Mr J. R. Thomas, White Horse Inn, Penmachno. AR WERTH-Merlyn, 13 dyrnfedd da ei waith, ynghyda Spring Cart a harness.— Ymof rner a W. Mill ward, 6, Do^garregddu. APOLOGY. \TR. R. 0. DAVIES. Solicitor, has com- lV pained to me that I hlve made crtain statements about him in conception with an arbitration between my wife and my mother in hw Mrs. Thomas, Cross Keys, which reflect unfavourably upon him. I am sorry In my heart that I did anything of the k nd. and I tender to Mr. Davies my sincerest apology. In the arbitration re'erred to he nctea in the most upright manner and he and Mrs Thomas sbewed every acxiety to act fairly. I humbly apologise to him for any pain that I may hive caused him and am grateful to Mr. Uavies for accepting my apology I authorise him to insert this apology in the three local p"pIS and will pay all the costs. Dated this 15th day of December, 1910. WILLIAM JONES-PENNY. Witness:—EDWARD JONES, SoHeitor, Blaenau Festiaiog. iN LOVING MEMORY of WILLIAM T. JONES, The baleved husband of MARIA ALICE JONES, of Marine Yard, Criccieth, Who 1st h's life at Dulss Colliery, South Wales, Dece Iber 18th, 1907. In that bright land beyond the stars v What gi eatings will there be When we who were parted here in tears Shall meet eternally. His LOVING WIFE AND CHILDREN. FESTINIOG COUNTY SCHOOL OLD PUPILS' ASSOCIATION. THE ANNUAL REUNION OF THE ABOVE, will be held at the County School on DECEMBER 26th, 1910. A General Meeting at 2-30 p.m., and a "Social at 6-30 p.m. Old Pupils' are invited. 1 Fea-Men: 2/ 1/3; Ladies, 1/6. W. M. OWEN, Hon; Sec.