Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

AT BWYLLGOR CERDDOROL CYMAN-…

APEL: POBL IEUAINGC BLA.ENAUI…

- - - - - - - - - - - - -------…

TRAWSFYNYDD.I TRAWSFYNYDD.

News
Cite
Share

TRAWSFYNYDD. I TRAWSFYNYDD. Yn nghapel yr Annibynwyr, dydd Sadwrn, Hydref 29ain, trwy weinyddiad y Parch J. D, Richards, yn mhresenoldeb Mr Richard Jones, Cofrestrydd, priodwyd Mr Robert Jones, Llys Eden, a Miss Kate Roberts, Frondeg. Dy- munwn o galon i'r ddeuddyn hapusrwydd a llwyddiant. Erbyn hyn y mae Cyfarfodydd y Gauaf yr holl enwadau wedi dechreu, ac y mae y cyfar- fodydd cyntaf sydJ wedi eii cynal wedi profi yn llwyddiant. Nos Iau, yn Eelwys Genhadol St Thomas, cynhaliwyd cyfarfod diolchgarwch, pryd y cafwyd pregeth ragorol ar yr achlysur gan y Parch G. H. Harrison, Blaenau Ffestiniqg. Awd trwy y llithoedd, &c., gan y Parch David Davies, Rheithior. Erbyn hyn y mae ein heddgeidwad rhadlon, P. C. Davies, wedi ail ddechreu ar ei waith eto ar ol cael ychydig ddyddiau o wyliau ar ol llafur a Hudded gyda'r dipio defaid, a llawen genym ei weled yn dechreu mor benderfynol ag erioed i geisio dyrcbafu moesau da yr arda!. Nos Iau, Hydref 27ain, cynhaliodd Cym- deitbas Ddiwylliadol Ebenezer (A.) ei chyfarfod cyntaf am y tymor. Cymerodd y ffurf o gyfarfod adloniadol a chystadleuol; yr oedd yn hwyliog, a chynulliad da ynghyd. Arwein- iwyd yn ddeheuig gan Mr Edward Williams, Isallt, a'r llywydd ydoedd Mr R. Evans, Ty'nllyn Farm, gan yr hwn y cafwyd un o'r anerchiadau goreu glywsom er ys tro. Gwas- anaethwyd fel beirniaid gan y Mri Edwin Lloyd, J D. Richards, a Glan Edog, a rhodd- wyd perffaith foddlonrwydd a chyfeiliwyd yn fedrus wrth yr offeryn gan Miss Bessie Hughes. Railway Shop. Da genym gael y cyfle i nodi gwaith y cyfarfod fel y canlyn:-CAn agoriadol ragorol gan y lleisiwr addawol Mr Hugh E, Owen, Rhinog View. Y goreuon yn y gwa- hanol gystadleuaethau oeddynt,—adrodd i rai dan 12 oed, Annie K Davies, Penygarreg St.; esbonio emyn, Mri Ellis Jones, Bodlondeb. a H. Owen, Glasgoed, yn gydradd; deuawd i rai dan 16 oed, Teddie Rowlands a Maggie Jones; anerchiad barddonol i'r cyfarfod adlon- ladol, Mr W. Williams, Tyllwyd Terrace; taro cyweirood ton, Sarah Roberts, Chapel St.; ledio emyri, Blodwen Jones, Idris View; lliosogi geiriau, Mr Ellis Jones, Bodlondeb, Diweddwyd â datganiad da o'r alaw "Merch Megan" gan Teddie Rowlands. Derbyniodd y ddau ddrysawr Mri John Jones, Pencafnau, ac Edward Roberts, Chapel St., beth cymorth arianol wrth y drws at drysorfa'r Gymdeithas, ac hyderwn y gall gyraedd y nod sydd ganddi eleni, sef pwrcasu Baner i'r Plant. Trysorydd diogel y Gymdeithas ydyw Mr W. Owen, Ty'nypistyll, a'r Ysgrifenydd MrOmri Roberts, a'r hwn y dangoswyd arwyddion amlwg o gydymdeimlad yn y cyfarfod uchod. Yr oedd yn absenol gan ei fod yn y Deheudir yn claddu ei frawd Tom, a phasiwyd pleidlais o gydym- deimlad ag ef mewn distawrwydd. Boed iddo lawer o ddiddanwcb. Cymer y cyfarfod nesaf, a gynhelir nos Iau, Tachwedd lOfed, y ffurf o ddadl ar bwnc dyddorol iawn. Cofier am dano.

LLYTHYR AGORED AT ROLLIE I…

MASNACH RYDD, YM MHA LE Y…

GAIR AT EFRYDWYR CERDDORIATH.

--- - I-- PENTREFOELAS. ----I

;-T ANYGRISIAU.--------,

.TALSARNAU. -- ALSARNAU.

..-....DOLWYDDELEN. I

PYSGOD AFLAN.

Undeb Ysgolion Annibynwyr…