Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

CYFLWYNEDIG

"Y LLEUAD."

CYLCHWYL ----n'I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYLCHWYL n 'I Leoyddol a Cherddorol NAZARETH, PENRHYNDEUDRAETH, yr hon a gynhelir RHAGFYR y 3ydd, a't 26ain, 1910. Rhestr o'r Testynau. I Cyfarfod Rhagfyr y 3ydd. BARDDON1AETH. 1. Pryddest Goffa i'r diweddar Mr. Morris Roberts, Pensarn (heb fod dros 80ain o linellau). Gwobr,XI Is Oc (Rhoddedig gan Cadben J. H. Jones, Angorfa). Beirniad :-Parch, R. Silyn Roberts, M.A. CERDDORIAETH. 2. 1 Gor heb fod dan 30ain o nifer Gwna'n llawen wr ieuangc" (J. T. Rees, Mus.,Bac.) Gwobr, £ 7 7s Oc, a darlun (Oil painting) o hono ei hun i'r Arweinydd buddugol. 3. Pedwarawd Good night beloved" (Pinsuti). Gwobr, 16s. 4. Deuawd "Excelsior" (Balffe), Gwobr, 16s. 5. Unawd Soprano neu Contralto. Unrhyw Unawd o waith Handel. Gwobr, El 6. Unawd Tenor neu Baritone, Morfydd fy Nghalori" (W. Davies) neu Plentyn Duw" (lenkins). Gwobr £1. Beirniad Mr. J. T. Rees (Mus., Bac.). ADRODDIADAU. 7. I rai uwchlaw 20ain oed Y Dymhestl" (Eifion Wyn). Gwobr, -01. 7. I rai rhwng 16eg ac 20ain oed, Carlo y Ci," (Tanymarian). Gwobr, 7s 6c. Beirniad :-Parch. R. Silyn Roberts, M.A. Cyfarfod Rhagfyr y 26ain. I BARDDONIAETH. 9. Pam' Penill wyth llinell ar ol y ddiweddar Mrs. Mary Lloyd, Noddfa. Gwobr 5s (rhodd- edig gan y teulu.). Beirniad :-Parch. R. Silyn Roberts, M.A. CERDDORIAETH. 10. I barti heb fod dan 16eg mewn nijer "Olaf hun y Milwr" (D. Lloyd Evans). Gwobr, .£1 10s Oe. 11. I Gor o Blant dan 16eg oed Mae Iesu'n galw (Eos Alaw). Gwobr, jEl. 12. Unawd i ferched "Cenwch im yr Hen Ganiadau" (J. Henry). Cyfyngedig i rai heb enill dros 7s 6c. Gwobr, 7s 6e. 13. Unawd i feibion "Gwlad y Delyn." (J. Henry). Cyfyngedig i rai heb enill 7s 6c yn flaenorol. Gwobr, 7s 6c. Beirniad Mr. Ffeatin Williams. ADRODDIADAU. 14. Unrhyw ddadl neu ymddiddan i unrhyw nifer (i rai dan 18 oed). Gwobr, 5s. 15. Adroddiad i rai uwchlaw 18 oed Mr. Moody, a'r fam, a'r plentyn" (allan o'r "Adroddwr," Deiniol fychan). Gwobr, 5s, (rhoddedig gan Mr. J. E. Williams, Coal Merchant). Beirniaid :-Miss Kate Pritchard a Mr. J. E. Williams. Enwau yr Ymgeiswyr ar y Gerddoriaeth a'r Adrcddiadau at Gyfarfod/ Rhagfyr 3ydd i fod yn llaw un o'r Ysgrifenyddion erbyn Tachwedd y 22ain, ac at Gyfarfod y Nadolig erbyn Rhagfyr y 14eg. Y cyfansoddiadau ar y Farddoniaeth erbyn Cyfarfod Rhagfyr y 3ydd i fod yn Haw ei phriodol Feirniad erbyn Tachwedd 1ge, ac erbyn cyfarfod y Nadolig erbyn Rhagfyr 12ed. R. G. GLVNNE,} Y > R. ?: joS E' }XsoMr,n,TDM"

Advertising

TREFN OEDFAON Y SUL

RHESTR TESTYNAU Cyfarfod Llenyddol…

I The GREAT SKIN CURE.

Advertising