Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I. NODIADAU WYTHNOSOLI

News
Cite
Share

I. NODIADAU WYTHNOSOL f CYNHAQLEDD YR WYTH. Cyfarfu yr wyth yn ddyddiol bron ar hyd yr wythnos ddiweddaf, a digwydd- odd un peth a ddengys eu bod yn cyr- haedd pwynt pwysig neillduol yn eu hymgynghoriadau. Yr oedd Canghell- or y Trysorlys wedi addaw anerch y gynhadledd fawr Ryddfrydol ag y trefn- asid ei chynal yn Neheudir Cymru ddi wedd yr wythnos, end ychydig ddydd- iau cyn yr amser nodedig, derbyniodd ysgrifenydd y gynhadledd air oddiwrth Feistr Elibank yr hwn a geisiai ganddo ohirio cynhaliad y gynhadledd,gan roddi fel rbeswm am wneyd y cais y ffaith na fyddai yn ddymunol i Ganghellor y Trys- orlys-yn gymaint a'i fod yn un o'r wyth —draddodi araeth boliticaidd ar hyn o bryd pan y mae ewestiwn Ty'r Arg- lwyddi o dan ystyriaeth. Dywedodd ym mhellach y dygai ei swyddfa ef bob traul a achosai gobirio y gynhadledd. Wedi hyn daeth llythyr oddiwrth y Canghellor ei hun, a dywedodd yr un peth, mewn geiriau yehydig yn wahan- ol ag a ddywedasai Meistr Elibank. Mae hyn wedi rhoddi achlysur i gasgl iadau gwahanol iawn gael eu tynu gan bersonftu gwahanol. Deil rhai ei fod yn arwydd sicr fod yr wyth yn gweled yn lied eglur nad oes newawr ddim gobaith y llwyddant i gytuno, a bod y Cangellor wedi phnderfynu mai buddiol fyddai iddo oedi anerch cyfarfod politicaidd hyd oni fydd y gynhadledd wedi ohwalu er mwyn iddo fod yn rhydd i fynegi yn glir fwriad y Llywodraeth. Cred eraill yn hollol i'r gwrthwyneb i hyn. Iyn- ant hwy fod cytundeb yn y golwg, ac, ai 'hwyrfryigrwyda i osod ei huq mewn safle yn yr hwn y byddai yn bos- ibl, iddo ddywedyd rhyw air a wnai gyt- undeb yn anhawddach (os nad yn an- mhosibl)a barodd iddo alw ei gyhoedd- iad yn ol." Ar y cyfan yr ydym yn cael ein tueddu i feddwl mai y dybiaeth olaf ydyw yr un gywir, ond yr ydym ym mhell o deimlo yn hyderus heb son am deimlo yn sicr. Un peth yr ydym yn ffaelu ei ddeaH yw hyn. Mae Mr. Bal- j four i anerch eyfarfod mawr Toriaici? yn Glasgow heddyw, ac nid yw hyd yn hyn wedi rhoddi cymaint ag awgrym na fydd iddo gyflawni ei addewid. Pa. ham yr oedd yn angenrheidiol neu yn ddymunol i Ganghellor y Trysorlys ym < gadw rhag gwneyd peth ag y mae Ar- weinydd yr Wrthblaid wedi cyfrif ei hun yn rhydd i'w wneyd ? Mae'r cwestiwn yn un anhawdd i'w ateb, ac nid ydym yn gwybod bod Deb wedi rhoddi iddo atebiad o gwbl. Yr unig beth sydd yn sicr. ydyw fod cytundeb neu anghytun- deb terfynol wrth y drws.

BETH SY'N DEBYGOL.I

V DDAU, ETHOLfflD.I

I Y CANGHELLOR A THlODI.,*

RHYFYG NID GWROLDEB.--