Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.

- - - - - - - - .FFESTINIOG.…

LLANFROTHEN.

CYNGOR DINESIQ LLANRWST. I

Advertising

I CYNGOR DOSBARTH QEIRIONYDD.

News
Cite
Share

I CYNGOR DOSBARTH QEIRIONYDD. Cynhaliwyd cyfarfod rheolaidd y Cyngor ddydd Mawrth pryd yr oecld yn bresenol Mri. Hugh Hughes (Cadeirydd), Parch. Henry Jones (Is- gadeirydd), D. G. Jones, Parch. J. Llewelyn Richards, William Evans, Mathew Roberts, R. T. Ellis, Ll. G. Jones, Thomas Hughes (Clerc), a H. P. Evans (Arolygydd). Cofnodion y Cyngor. Gwnaeth un o'r Gohebwyr gais ar rhan y wasg gynrychiolid am gael copi o'r cofnodion I argraffedig fel yr un anfonid i'r aelodau—Mr Matbew Roberts a gynygiodd fod y cais yn cael ei ganiatau. Nid oedd gan y Cyngor dim i'w gelu fel ag i fod cywilydd o houo.—Wedi i amryw o'r aelodau siarad, tynwyd y cais yn ol gyda dywedyd fod Cyngorau eraill yn ei ganiatau, ac na thybiasid y buasai unrhyw wrthwynebiad gan y Cyngor hwn i wneyd bvnv. I Rheolau. Mr LI. G. Jones a alwodd sylw at y fiailh nad oedd gan y Cyngor unrhyw fath o F&n- ddeddfau i fyned wrthynt, ac y dylent gael rhai.-Pasiwyd i symud yn mlaen yn y mater, a bod y Clerc i ofyn am gopiau o FAn-ddeddf- au Cyngorau eraill. f Ffordd Tanybenar, Dolwyddelen. Bu trafodaeth faith yn nglyn a bod y Cyngor yn cymeryd y ffordd hon i fyny i ofalu am dani.—Y Clerc a ddarllenodd benderfyniad blaenorol y Cyngor ar y mater, pryd y gwrth- odwyd ei chymeryd am mai ffordd cyfieusdra ydoedd, ac nid ffordd a'i dau ben mewn Prif- ffordd. Eglurwyd y modd y bu i wahanol ddarnau o dir gael eu cau allan i'w diogelu i'r cyhoedd ar ol arwerthiant rhanau o etifedd- iaeth Gwydyr.—Cynygiodd Mr Richards a chefnogodd Mr William Evans fod y ffordd yn cael ei chymeryd drosodd gan y Cyngor. Cynygiodd Mr D. G. Jones welliant nad oeddidf yn ei chymeryd am yr agorai ddrws i llu o geisiadau cyffelyb a wahanol rhanau o'r Dosbarth. Cefnogodd Mr Mathew Roberts. Cododd 4 eu Haw dros y gwelliant, yr hwn a basiodd. I Y Galwadau. Y Clerc a ddarllenodd y Daflen am yr haner blwyddyn, yr hon ddangosai fod eisiau J826 at y gofynion:— £ 416 treuliau cyffredin y ffyrdd, £ 80 cyflogau, £ 70 y Swyddfa, &c a C70 y Swyddfa, &c a £ 250 wrth gefn yr oedd £ 279 i'w tynu alJan, gan adael £ 547 i'w codi trwy dreth o saith ceiniog a ffyrling yn y bunt: codiad o ddwy geiniog a ffyrling. Cyfrifid am y codiad trwy y gostyngiad fu yn ngwerth trethol y reilffordd a'r costau ychwanegol, ar y Swyddfa trwy y clefyd yn Dolwyddelen. Costiodd y clefyd hwnw £ 92 trwy bobpeth, yr oedd y Nurses yn unig wedi costio £ 87 9s 10c. Pasiwyd i ddyn ychwanegol gael ei gadw yn Nolwyddelen ar y ffyrdd yno. I Trethi Dwfr. I Cyflwynodd Mr R. E. Thomas y llyfr trethu am ddwfr yn Dolwyddelen, Penmachno, a Trefriw, a phasiwyd fod y trethiad hwn i aros fel y Ilynedd. I Cae Chwareuon, Trefriw. I Yr oedd y Milwriad North, fu yn cynal ymthwiliad i gais Cyngor Plwyfol Trefriw i fenthyca. £ 5Q0 at brynu y cae chwareuon, wedi rhoddi ei adroddiad i Fwrdd y Llywod- raeth Leol, ac yr oedd y Weithred wedi ei gwneyd i Gyngor Trefriw, yn lie i Gyngor I Geirionydd. Pasiwyd i'w newid yn unol a'r cyfarwyddyd ddaeth o Lundain i'r perwyl. I lechvdol. -1 Dr Travis a adroddodd i bump genedigaeth a thair marwolaeth gael eu cofrestru yn y Dos- barth yn ystod mis Awst, ar gyfer saith gen- edigaeth a chwech marwolaeth yn Awst y llynedd. Amrywiol. Rhoddodd yr Arolygydd adroddiad rhagorol -.0 gynwys Deddf lAneddau, &c., 1910, a phasiwyd iddo gael y llyfrau gofynol at ei gweinyddu. Yr oedd Mri. Green wedi dechreu cario Coed ar hyd ffordd Nant-bwlch-yr-heyrn. Cyfarwyddwyd yr Arolygydd i gadw cyfrif o'r draul ychwanegol o gadw y ffordd mewn cyflwr priodol. Gofynodd Cyngor Arfon am gynllun o'r gwaith i ledu ffordd Cwm Penmachno., Anfon- wyd un iddynt, ac yr oedd hwnw yn awr wedi ei ddychwelyd gyda chyfarwyddyd i'w anfon i'r Swyddfa yn Llundain er mwyn cael y ddau gant addawedig o dan Ddeddf Gwelliantau Cyhoeddus.—Y Clerc a hysbysodd fod hyny wedi ei wneyd. Oedwyd symud yn mlaen gyda chyflenwi Anti-toxine at y Gwddfglwyf hyd nes y ceid trafodaeth ar y mater gyda Dr. Travis. Cyflenwad Dwfr Dolwyddelen. Hysbyswyd fod Swyddog o dan y Llywod- raeth yn dod i gynal ymchwiliad i'r cais am fenthyg £ 1,600 at wneyd Gwaith Dwfr Newydd i Dolwyddelen yn y pentref hwnw am haner awr wedi deg boreu ddydd lau. Penodwyd Mr D. G. Jones, y ddau aelod Ileol, y Peirian- ydd, Arolygydd a'r Clerc i gynrychioli y Cyngor yn yr Ymchwiliad. Bil y Cyfreithiwr. Yn nglyn a chyngaws y Cyngor yn erbyn Mri Green, Masnachwyr Coed, am gario llwythi eithriadol ar Ffordd Dylasa, Penmach- no, yr oedd bil Mr A. Lloyd Griffith, Cyfreith- iwr y Cyngor yn cyraedd y swm o £ 200 2s 6c. Awd a'r bil i'w drethu, a thynodd y Taxing Master £ 131 15s 6c o hono, yn gadael gweddill o £ 81 10s 6c i Mr Griffith o'r rhai yr oedd i dalu costau y trethu yn cyrhaedd y swm o £ 23 2s 6c. Honai Mr Griffith fod gweddill dyledus o £ 70 lis 2c yn dod iddo wedi iddo roddi £ 128 4s 4c yn ffafr y Cyngor, yr hwn swm oedd y Cyngor wedi eu talu iddo, Can- lyniad y trethiad yw, enill clir i'r Cyngor o £ ll7 Is 8c, hyny yw, y mae y Cyngor i dderbyn £ 58 7s Oc yn He talu £70 18s 21c. Hefyd y mae £18 8s yn ddyledus i dystion, y rhai oedd Mr Griffith wedi cael arian i dalu iddynt, and hyd yma heb wneyd hyny,

I 0 BORTHMADOQ I BWLLHELI.

VWVWWVWWWVSMA/NMAAIVW TALSARNAU.

-,TRAWSFYNYDD.

TREFRIW.

Irwwvvvvvvvxv WV V V V WV…

. - - . - - - - - . - - -…

- -MAENTWROG.-

- -................ TANYGRISIAU.

Advertising