Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passonkers booked through Orom Blaenau Festiniog to all parts ot AMERICA, CANADA, &c. foe farther information apply to- Mr. WTLLIAM JONES. Penygroes, Blaenau Featiniog. ? LIVERPOOL. HUGH JONES AND SON, 1 B&agor House, & 19, EARLE STREET, t T. PAUL'S SQUARE. t /?< WERTHIR Tesynaa (Single & Ret- ?'y nrnY yn mh?b deabarth gydar t gwahacol LineUaa o Agerlongau Fr Unel Dalaethau, Canada, South Amedca, S. Africa, Awbtralia, Patagonia, ac i bah t parth a'? byd am y prislaa iselaf. :wer1;¡h1\' hefyd Inland Tickets gyda'r gwahMolReUayrddi bob PMth '?y teleraa rhataf Rhoddwn Redooed Kate Railway Order i bob M o'n Pasaengera (3rd Class) o'r Blaenau yma. Byddwn yn t Ru oyfarfod ar eu glaniad yn y Station Iff yma sefalwn am eu Loggage, a decwo V t zyda hwy ar fwrdd yr Agerloag yn mha t an y byddant wedi penderfyou hwylie j !'w Berthio yn y medd mwyaf boddh&ol I a chyaarua yn yr adran goron o'r Ueng, ar y diwrnod hwyHe. Yszrifanwch air a chewohgyda thread y pjat reatr o r gwahanol Hwyliadau, yn n&hyda'r Fares.. Pwb hwylnadod. Valeria rh,ad .,a<t.) eadw Laggage. Mae'r eyfeiriad uchod yn He oyBurM, t rhetymol, a ohanolig ymwelwyr at draf. -co c f$. I I 0 II 5 T<3\ ATS. MICE. MOLES. COCKROACHES and BEETLES, greedily eat Hamsoo s "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up ? leave no mell. Prices 6d., Is., 2s. 3d.. and 3s. Bd" ?e??W?HA??? Readin. Sold by- Chemists, Agent for ?:uPe?g?L????? L anrwst: -A. Parry. Cheimst. Station Road. Portmadoc:—Ivor J. Jones. Chemist. Bettws- ycoed:—R. Parry. T1 MPORTANT TO MOTHERS Every Mother who valuea the Health %nd Clean Unesa of her Child should use HAB MSONb l'BELIABLE I NURSERY POMADE. One application killa all Nits and Vermin. i.,eautifitoe SS d atrengthena the Hair. In Tins, lid f&nd 9d. Postage ld.-Geo. W. Harrison. ChemiBt, Reading. Sold by Chemists. Agent for Lian- rwat A Parry, Station Road. Agen? for E?nau Feat?og, ? LloydJone. he Pharmacy. Agent for Bettwayooed, R. f,arry. Agent for PwtltDadoc. Ivor J. Jonea. GWALLT GWYN a adferir yn barhao! a chv6vm iw liweyn?eng tfWY ddefnyddM HX?SON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cySur Mifo ydyw. ond gweithreda trwy foddion naturiol/fel arferydd. N1 chynwysa ddim niweidiol. ac y mae yn llesol i dynant a harddwch y gwallt. Mown poteJi. 1/6 yr un (3c rhaMr trwy'r post).—G. W. HARRISN, Hair Specialist. Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed. R. PARRY. Chemist; i Llanrwst a Trefriw, A. PARRY. Chemist. ?_?_ TJLl TARRISON'S HAIR GROWTH.-A certain Hair produgler, Beautines and promotes the growth of the Hair. and is a pre- Kntive of thinness and falling, out. la boxes. price is. each. It keeps the hair free from Scurf and Dandruff, and promotes a heaitby condition of the scalp. Numerous testimonials received —Sold by all Chemists, or post free from the Manufacturer. Geo. W. Harrison Chemist. Reading. Agent for Llaurwst: Idwal Parry. Chemist. 22, Station Road. IF YOU from TIC, SUFFER NEURALGIA, 'f*"BMMm TOO THA CHE, You may have INSFANT RELIEF by taking a dose of 7/C and NEURALGIA MIXTURE. It Is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, II- EAOH. Prepared by GeorSfk R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Llanrwst, DAMEDDtDAMEDD! Bydd — iM.?AJR LlLa WILLIAM-S ynta!uymwe!!adaaMycanlyn:* BLAEMAU FFE8T<N!OQ, DYDD LLUN, a DYDD MEROHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNltEUDRAETH e! welei bob DYDD MU Y4 NHV MRS. ROBERTS,gyterbyn drGREFFINHOTEt o 2 o'r gloch y pfydcawn hyd 8 PORTMAEtOO Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch. ya nhy MR. HUGHES, STATtONNB. 67, High Street.; TRAW@FYMYM, SADWRN laf a:r 5ydd yn mhob mts yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Ciitton HouM, o 5 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yn ULAMRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FAIR o 1-50 hyd 5, yn nhy MR. TONES CoMET STORES, STATION ROAD, Uanrwst, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chemisth Gosod mewn Anr, Platinum, Ebonit. mea Vakanite, am bristam hynod o resymol. QWAREMT:R FIT DDA3 Tyn!t iiati !!enw!r dannedd natcfiol, gosodtr thai newyddion yn y d illian d!wedd- araf, a mwyaf celfyddydol. MR. WSLLtAMS, QarfnoM Houso, Glanypwil, BLAENAU FFE8T)N!OQ ————————————————— — LLEW. P. GRtFF!THS, PHOTOGRAPH!C ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PR!CES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUM am 2/6 i fyny CABINET o 3 am 2/e. POSTCARDS 3/- a 3/6 y dwsin. Highly Finished. ANERCHIADAU j[!um!nated Addresses] o waith fy flaw i gyd, wedi eu gweithio yn y modd coreu am y PrtOau !se!af.. CoBwch y Cyfeiriad:— The "STUDIO," 59, HIGH STREET, Bl. Ffestiniog. P W Y S I G L/ i j Holl Chware!wyr Ffestiniog, &c. Pan ya ts!u ymweHat* a PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y He mwyaf cy8eus a chySorddus i arcs ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET, Gyferbyn a'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenog. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodation for Cyclists & Tourists. GRANVILLE TEMPERAMCE, CR<CC!ETH, N. Wates. I send Id. Stamp 1; r.LAD'I E¡f.;J;-tS"'1' LADIES ,reesampleof SnH&a;tCh<mM(tI/Hp<t-h)<,orr<?/ g S Lcs?M?vs.LM.34Da!stm-?.M.Lcrf!on.a ???????<?B?????ESBE?BS'. PESWCH! HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE at Beswcb) Anwyd, Asthma a Bronchitis. Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod 0 SMn y eyhoedd er's biynyddau, ac y mae y perchenog, drwy drani a Uafnr di- ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd, fel y mae yn oael ei gydnabod fod dar- canfyddia.d gwerthfawr at yr anhwyl- derau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iaohad ac yn gwneyd eu gorou ymhell ar ereill sydd yn dyoddef. Ni raid end cymeryd UN DOSE er pro6 ei ddylanwad nnioDgyrchol yn rhyddhan y phlegm, yn clirio y IIais, yn cynhesu ao yn cryfhan y frest, gan weithio pob anwyd a cbrygni ymaith. Ni raid i neb ofni ca-nlyniadau anwyd a pheswch ond ffofain fed potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w denin at holl anhwylderau y feddy f a'r frest, oa bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 131d. a 210 y botel. Y mae y poteli 2/9. yn cynwys mwy na thair o'r rhai !!eiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegol, HUGH DAVtES, Chemist, MachynHeth. Y Pills mwyaf dyogel at RWYMEDD -Gweithlivnt yn esmwyth, yn sicr, ac Ae& boen. Davies's Tonle Antibillous Pills at DDIFFYG TREULIAD. 131d. a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at Ddiffyg Trenliad. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Oefn. DAVIES'S PILLS at Chma.d y Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a'r &raYeI.: DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystnmog. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Oylla. DAVIES S PILLS at ddiffyg awydd bwyd. DA VIES S PILLS sydd ddiogel hollol. CRPEN IACH AGWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae Y "Sarzine Blood Mix- ture" yn ei sierhau, adim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel vr Yanke ePatentMedieinp.5; os blinir ehwi g n ggi-oen afiaeh, ysfa, pim- pples, toriad allan, scurvy, dolariau, penddynod,&c., vn i.-trdd u 0waed drwg laid l) "Sarzine Blood Mixture," gan y Drug- g gist ne?af atoch, Is. 1?c. ? ?——?? t) a 2s. 6c. y bote), neu gyda 3c. at y ctudia< g yn chwanago!, oddi wrth y Perchenpg. HUGH DAVIES, Chemist, MachynXeth. JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudraeth, PwHheH and BarnntOMth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfynlad da at y FlwYddyn Newydd. Mae arbed arian cysta) a'u hentH. Gallweh arbed 5s. y Bunt trwy brynu PIANO neu ORGAN gan 1- J. BOLLOTE", BAMGOR. A chofiwch nad yw J. BOLLOTEN, yn gwerthu dim ond yr Offerynau goreu. Oytmerir Hen OfFerynau yn gyf- newid. Ysgrifeowch am Gatalogue. Llythyrau a PheIIebroc— Bo!!oten, Bangor. Y RHEDEGYDD," ("The COURIER.') (ESTABLISHED 1879.) A H alf- Penny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Re-cognised Medium for all j:ounty Ad- vertisements & Official of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. 'Guaranteed the Largest Circulationin the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT's in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2; 52 issues, 4/4. Post free to any address. E. LLOYD JONES ironmonger and Implement Merchant, Birmiti.qham Mouse, LLiqNRWST The Best and cheapest House in the District for all < kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasons. So!e Agent for The Corbett. Williams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil Cake Mills. Cattle Cribs, S ieep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc. Corbett's Plymouth Prize Grinding Mills; Martin's & Maxwell's Patent CuttivatOrs; Ransom e's Prtze Plough, etc. A!so a Splendid Assortment of Kitchen Ranges and Grates of aM description. Enamelled Slate and Wood Mantel Pieces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. & SONS, TAILORS 'AND CLOTHIERB. Y mae em detholiad o frethynaM at y tymhor presenol yn well nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r ttiwiau diweddaraf. Gwneir i fyny freth- ynau, dim gwahaniaeth lIe eu prynir. 2, Cromwell St., BL 3ENfeatiniolf, j CYCLES 1 L;L Bem RHYBUDDPWYSIGi bawbsyddyabwnadu prynu BICYCLES newyddion at y Sulgwyn, a'rHaf. Cyhprynneioh BICYCLES, cofiwch am alw yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH STREET, i weled y STOO HELAETH sydd yno o CYCLES IIEWYOUION oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Ra-Ieigh; Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &c., &o. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb dalu mwy na iCl5 15s., ersicrha.uy.BicyclegoreuposibI. Hefydmao Bicycles rhatach n4 ;S4 4s., yn rhy rad i'w prynu, ac yn beryglus i'w defnyddio —" y goreu yw y rba-taf yn y diwedd." Conwch am roddieicbarcheMon (orders) yma, ac fe arbedwch arian, a chewch well gwerth am eich arian yma nao yn unman arall. Hefyd gellir cael MOTOR CYCLER Ariel, Premier, Bradbury Excelsior, &c. Cedwir Stoc helaeth o bob math o "accessories." Hefyd Pltoqos, Recordsp Footballs,, Electric Lanips, &c. CYCLES ON HIRE. CYCLES I¡EPI'IRED. Cycles on Hire purchase if desired. Conwch yCyfeiriad— Alexander Cycle Depot, 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a.'r New London House). ) 'i