Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

;jjft OWEN 0. ROBERTS, Monumental gasoti ImL Marble, QMun?te, .??? and Slatep Estimates and Designs on application. CARVING at lowest r-rices. Oravo Clttmrna, Cisterna" ,ATE WORKS, Fxatintoa The Albion Temperance, BLAENAU FFESTINIOG. REGISTRY OFFICE for SERVANTS LOST St FOUND PROPERTY INQUIRY OFFICE. Orders taken and information given re Sales by Mr. GEORGE HUGHES, Auctioneer & Valuer. All inquiries immediately attended to by- W. & A. IPAlRY The BUREAU," HIGH CLASS REGISTRY OFFICE, 5, Ynys Terrace, Blaenau Festiniog. Suitable Places for Servants. NONE BUT RESPECTABLE SERVANTS NEED APPLY. For further particulars and Terms apply at the above address, All Communications should be accompanied with a Stamped Addressed Envelope. (Mrs.) Geo. Davies. — J London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwyd ac ymgorphorwyd o dan ddeddf Seneddol yn y lfwyddyn 1969. Prif Swyddfa: ao. FINSBURY SQUARE, LONDON, K.C. CYFANSWM HAWLIAU wedi ei tala allan o dan yswirebau er pan sefydlwyd yr uchod ydynt dros £ 2,270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef o Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 1910, ydoedd £ 272,499. Anfonwyd allan yn agos i HANER MILIWN o yswirebau newyddion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. I TELIR HAWLIAU yn uniongyrchol. Mantolen am y flwyddyn, ac nnrhyw fanykon pellach i'w cael yn y SWYDDFA RHANBARTHOL-8. THE SQUARE, BL. FFESTINIOG. Cylchwyi Leriyddol a CherddorqS Y TABERNACLE, PORTHMADOG, Rhagfyr 26ain alr 27ain, 1910. Awdl, Edward VII—Yr Heddychwr." i Gwobr [2 2s. Tuchangerdd, Diwrnod Golchi." v Englyn, "MaenLUfo." Beirniad-EMYR. Cystadleuaethau-Corau Mawr; iporau Meib- ion, Corau Plant, Corau Aelwyd, Partion, jDeuawdaa ac Unawdau i bob ll&is. Beirriad-Mr. D. Thomas. M.A., Mus. Doc., Prif Adroddiad (Merched) Gweddi Owen Bach." Gwobr [I Is. (Meibion), "Arwerth- iant y Caethwas." Gwobr)Cl Is. Llu o destynau a gwobrwyon sylweddol, Am restr o'r Testynau anfoner Stamp Dimai i'r Ysgrifenydd Owen J. Roberts, 49, New Street, Porthmadog. i List of Sales by Mr. John Drvios. Tyddyq 3^? Trawsffynydd Sale ar yr oil o'r Stoc, Crop, a'r Celfi, etc. Dydd Sadwrn, Hydref 15ed. Yn cynwys :7 o Fuchod Godro rhagorol, rhai yn min Hoi, eraill yn eu proffit, a'r gwedd- ill yn gyfloion. 3 o Ddynewid cryfion, uri fanyw, aidau o rai gyrfod. 7 o Loiau addawol. Tarw ienanc campus. Caseg wedd ragorol, yn codi yn 5 oed, tua 15 o uchder, yn weithreg hwylus. Dau Fochyn yn agos yn barod, a nifer o Wyddau ar ganol eu pesgi. Trol a Car Marchnad da, Engine, Dori Gwair, msaws cyawr rhagorol, Chaffelitter, Pulper, Aradr, Og dau geffyl, Peiriant Corddi a Malu, 3 Car Gwair, Set o Harness, dim gwaeth na newydd, Ger Blacn a Bon, Budda, Llestri Llaetb. a'r holl Gelfi. Hefyd. Ceirch, Haidd, Taiws, Swedes a Moron, &c. Auction am 1 o'r gloch. Rhoddir coel am £2 ac uchod gyda meich- iafon boddhaol hyd Ffair Ffestiniog, Mai 1911. YARDOAKELEV ARMS HOTEL, Tanybwlch. SALE AR WARTHEG, CEFFYLAU, DEFAID, CERBYDAU. &c. Dydd Sadwrn, "iydr1'2aih,1U10 I m y' hoU¡.ny!ipn g.!ij' p"si." Yr Auction i c i g.i?n. GLANYGORS FARM, MANOD ROAD. SALE AR YR OLL OSTOC Y FARM, y GWAIR a'r CELFI. (Eiddo Mr. Cadwaladr Owen). Dydd Sadwrn, Hydref 29ain, 1910. Yn cynwys- 6 o Fuchod Godro rhagorol, rhai yn gyfloin, a'r gweddill yn eu proffit; Chaff Gutter dim gwaeth na newydd; Berfa Fudda a Llestri Llaeth; Pladuriau; Ciibiniau; Barb Wire; Hurdles dim gwaeth na newydd, a'r holl Gelfi. Hefyd tua 8 TUNELL o WAIR RHAGOROL. Sale am 2 o'r gloch. Rhoddir Coel am £ 3 ac uchod hyd Ffair Ffestiniog, Mai 1911, YARD GLANDWVFAOH HOTEL, Nr. BRYNKIR. SALE AR ANIFEILIAID, &c. Dydd lauj Tachwedd 3ydd, 1910, Manylion eto. TY'N Y DDOL FARM, LLANFROTHEN. SALE AR YR OLL O'R STOC, OFFERYNAU CELFI, &c. Dydd Sadwrn, Tachwedd 5ed, 1910. Manylion eto. CAEDU FARM, FESTINIOG. T-; SALE AR YR OLL O'R STOC, GWAIR A'R CELFI. Hefyd yr yoll o Ddodrefn y Ty. Dechreu y mis nesaf (Tachwedd). Manylion eto. GEFfJ PE9|FEDO FAIIPI.. FFESTINIOG. SALE AR YR OLL O'R STOC, ETC. Ddechreu Mis Nesaf (Tachwedd). Manylion eto. BETHEL. (M.C.), TALSARNAU. Cynhelir BAZAAR I r ynglyn ar uchod i TACHWEDD 10, 11, a'r 12, 1910. Manylidn pellacl1 gan yr Ysgrifenyddion- I LAURA ROBERTS, Tregwylan. ELIZABETH THOMAS, Tygwyn, List of Sales by Mr John Parry Jones, Penrhyndeudraetb. TY'N TWLL, TRAWSFYNYDD. TUTAE Mr. JOHN PARRY JONES wedi ei ivJL gyfarwyddo gan Mr. David Tudor, yr hwa sydd yn ymadael, i gynhal arwerthiant yn y lIe uchod, Dydd Marcher, Hydref 26, 1910, Gwerthir yr oil o'r Stoc a'r Ceirch. Rhoddir coel fel arferol, gyda meichiafon boddhaol, am Y symiau o £ 2 ac uchcd. Ceir manylion peli- ach ar y Posters, neu oddiwrth y; Arwerthwr, Penlan, Penrhyndeudraeth. All particulars may be obtained on the Posters, or on application to the Auctioneer, Pen lan, Penrhyndeudraeth. tisf of Sales by Mr. Seo. Hughes — MARKET HALL, — Blaenau Festiitobl. Y MAE Mr. GEORGE HUGHES, Auction- eer, wedi sicrhau Sale Room yn yr uchod i gynal Alwerthia.dau ar bob math o eiddo megis DODREFN, &c. Gellirhefyd anfon anrhyw beth yno i'w gwerth* neu prynir a i'heddir pris rhesyinal am bob edtlo. rha'ddir pris rhesyrnol am bob PLWYF. ■ FFEST't JIOG. TRETH Y TLODION., T^ ^YMUNIR drwy hya wneyd cais ar i bawb  sydd heb g!iiio y Dreth uchod. i wneyd hyny yn ddiffael cyn neu erbyn Hydref 15fed, 1910. Mae y gofynion sydd ddyledus oddi- wrth y Plwyf yn gyfryw fel y gorfodir i ni gymeryd cwrs arbenig er sicrhau pob dyled fydd yn arcs wedi y dyddiad uchod. Y SWYDDOGION PLWYFOL. CYNGHOR DINESJG FFESTINIOG. OHERWYDD camargraph sydd yn bodoli yn yr ardal, rhoddir RHYBUDD drwy hyn i'r holl drethdalwyr fod y dreth yn dalad- wy ON DEMAND, a chyfarwyddir y Swydd- cgion i bwyso am daliad mwy prydlawn yn y dyfodo!. I dyfodol. Trwy Orchymyn, R. 0 DAVIES, Cyfreithiwr a Clerc y Cynghor. Awst 12fed, 1910. DIOLCHGARWOH. GYDA'CH hynawsedd Mr Golygydd, dy- Gmunaf ddadgan fy niolchgarwch puaf i bawb am eu caredigrwydd ynghyd a'u cydyin- deirnlad tuag ataf yn fy mhrofedigaeth lem a chwerw o golli fy anwyl briod, pa un oedd wedi bod yn gysur i mi am gynifer o flynydd- oedd. Nis gallaf mewn geiriau ddadgan y nerth a'r cymorth fu y cydymdelmlad i ddal y brofedigaeth. Dymunaf gyflivyno fy niolch hefyd i'r rhai a anfonasant eu cydymdeimlad ataf trwy lythyrau. Dymunaf yn ostyngedig ar i bawb dderbyn hyn fel arwydd dwfn o'm gwerthfawrogiad o'u cydymdeimlad. Yr eiddoch mewn galar, Isfryn. SAMUEL EVANS. Rhiw. Oentral School, Blaenau Festiniog A GRAND SOCIAL will be held at the above School, ON THURSDAY EVENING, Noveinber 3rd, 1910, under the auspices of the Festiniog Teachers' Association. Variety of Entertainments, Games, Refreshments, lic. To commence 7 p.m. Tickets, 1/3 each. Proceeds in aid of the Teachers' Benevolent and Orphan Furicf. FOR THE TOILET.—ladies can rely upon getting the finest Perfumes and reliable Toilet Preparations from Hugh Jones, Chemist, The Medical Hall. Sole Agent for the "Arak" Powder Papers for the complexion. Re OWEN JONES deceased. Pursuant to the provisions, of the Law of Property Amendment Act, 1859. NOTICE is hereby given that all persons having any claims or demands against the estate of Owen Jones, late of Uncorn, Blaenau Ffestiniog, in the County of Merion- eth, Miner, (who died 5th day of August, 1910, and whose will was proved in the District Pro- bate Registry at Saint Asaph on the 16th day of August, 1910, by Mrs. Jane Williams, and Mr. David White Phillips the executors there- in named) are hereby required to send partic- ulars in writing of their claims or demands, to me the undersigned on or before the 27th day of October 1910, after which date the said ex- ecutors will proceed to distribute the assets of the deceased, having iregard only to the claims or demands of which they shall then have had notice. And all persons indebted to the said estate are requested to pay the amount of their respective debts to me within the time mention- ed. Dated this 27th day of September, 1910. 0 D. WHITE PHILLIPS. Bank Place Chambers, Blaenau Ffestiniog, Solicitor for the said Executors: LSmt of Sale. by Messrs. Stackwail Mayea, & Co., Lianrwat. B-RYN EIDAL, PENMACHNO. MONDAY, OCTOBER 24, 1910. nPHE whole of the Live and Dead Farming Stock, the property of Mr Robert Davies, who is leaving. Also the letting of the whole of the Grazing of the above farm up to 25th March, 1911. AT CAE'R ORAIG, LLANRWST.| | R EMOVED from Tycoch, Wybrnant, Do wyddelen, for convenience of Sale to Cae'rgraig, Llanrwst, TUESDAY, October 25th, 1910. Sale of 400 Mountaip Breeding Ewes, Wethers and Lambs, 17 Cattle, and 5 Horses. Sale at 12-30 p.m. Usual Credit. CAE GWYN, PONT-Y-PANT. THURSDAY, October 27th, 1910. Sale of Cattle, Crops, Household Furniture, etc. (The property of Mr. R. J. Williams, who is leaving). "Tally Ho" Mews, Colwyn Bay. FRIDAY, OCTOBER 28th, 1910. SALE of about 30 Coach and Carriage Horses, the property of Mr. Thomas Davies. Catalogues of the Auctioneers. Sale to commence at 12-30 p.m. Sign, Rhydlydan, Pentrevoelas, SATURDAY, OCTOBER 29th, 1910. SALE of the whole of the Live and, Dead 3 Farming Stock. Usual Credit. BRYN FAWNOG, NEBO, LLANRWST THURSDAY, NOVEMBER 3rd, 1910. THE whole of the Live and Dead Farming Stock. Usual Credit. Cae'r Graig, Llanrwst. TUESDAY, NOVEMBER 8th, 1910. W. M. PIERCE'S Annual Sale of Cattle W and Sheep. Gwninger, Capel Garmon, Llanrwst. FRIDAY, NOVEMBER 11th, 1910. SALE of the whole of the Live and Dead Farming Stock, Crops, etc,, the property of Mr. Robert Parry (who is leaving). Sale at 12-30. Usual credit. Cae'r Graig, Llanrwst. TUESDAY, NOVEMBER 15th, 1910. SALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. Sale at 12-30 p.m. Cyflawnder o Bapur Ysgrifeau o'r radd oreu ar werth yn Shop Y RHEDEGYDD," High Street, Blaenau Ffestiniog. SALES, WANTS, &o. AR OSOD.-Ty a SHOP yn No. 3, New Market Square. Blaenau Ffestiniog, mewn cyflwr rhagorol, a lie manteisiol i wneyd busnes, am rent rhesymol.—Ymofyner a R. 0. Williams, Garn, Dolbenmaen. Ty AR WERTH.-Sef No. 4, Glanywern, J- Manod Road. Pris rhesymol.-Am bob manylion ychwanegol, ymofyner a "J," Swyddfa'r Rbedegydd." YN EISIAU. Cwningod. unwaith neu ddwy yr wythnos.—WILLIAMS, Fish- monger, Gwynfa, Conway Road, Colwyn Bay. Y N EISIEU.-Morwyn gref mewn Ffermdy -*• yn Uwch-Artro, Harlech. Gwr a gwraig yn y teulu.—Ymofyner yn y Swyddfa hon. YN EISIAU. Calangauaf, Housekeeper mewn Ffermdy, lie mae plant. Cyflog da i un ymarferol.—Ymofyner a H. Williams, Rafel, Bala. rry da a chyflaus ar Werth. Telerau es- J- mwyth. Saith mlynedd o Glwb. Medd- iant uniongyrchol. Ymofyner a William Jones, Llys Ogwen, Tauygrisiau, FFERM AR OSOD.-Tyntwll, Trawsfyn- ydd, yn cynwys oddeutu 127 o aceri, ynghyd a hawl defaid ar fynydd cysylitiol. Adeiladau hwylus, &c. Meddiant Calangauaf. -Ymofyner a J. M. Jones, Mcunt Hazel. Pen- rhyndeudraeth. AR OSOD.—Ty a Shop, sef No. 6. Lord I Street, mewn cyflwr da.- Ymofyner a Mr Hugh Hughes, Llys Garmon, Wynne Road. ON SALE.- Freehold Property, known as the Pioneer Restaurant, near the Camp, Trawsfyoydd.-For particulars, apply to Mr. W. J. Penny. 11, High Street, Bl. Festiniog. AR WERTH.—Ty rhydd-ddaiiadol cyfleus at Fusees yn High Street, Penrhyndec.- draeth. Tenant, John Jones, Butcher.—Ym- ofyner yn y Swyddia hon. AR WERTH.—Yn No. 16. Jones Street, Blaenau Ffestiniog, Stoc Fawr o Glasses yn rhad, ac amryw o bethau eraill i'w ciirio. Croesaw i bawb eu gweled. FFERM AR OSOD. — Ty'nddol, Lbn. frothen. Yn cynwys oddeutu 80ain o aceri. Meddiant Calangauaf. Ymofyner a John Evans, Hendregwealiian, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth. YN EISIAU.—House Parlourmaid y naill du i Gaer, ac hefyd Cook General yn yr un lle.-Ymofyner a Mrs. Ann Ephraim, Registry Office, 100, High Street, Blaenau Ffestiniog. RHYBUDD. DYMUNIR drwy hyn roddi Rhybudd y cymerir cwrs cyfreithiol yn erbyn pwy bynag geir yn euog o osod i fyny Lines Dillad, Cadw Ieir, neu Dresmasu mewn unrhyw fodd arall ar diroedd y Gelli a Thanymanod ar ol y dyddiad isod. Trwy Orchymyn, BLAENDDOL, MRS. PARRY JONES, Hydref 13eg, 1910. RHYBUDD. R HODDIR Rhybudd drwy hyny cospir hyd eithaf y gyfraith pwy bynag a geir yn tresmasu ac yn chwareu pel ar diroedd Cwm- bowydd-ar y mynydd neu yn y gwaelod-ar ol y dyddiad isod. (Arwyddwvd), CROSS KEYS, MRS. THOMAS. 20fed Hydref, 1910. TO BUILDERS & CONTRACTORS. HPENDERS are invited by the Building Committee of Siloam (C.M.). Chapel, Llanfrothen, for various alterations and ex- tensions to their Schoolroom at Rhyd, Llan- frothen. Plan and Specification may be in- spected at Mr Griffith Williams's, Bryn Goleu, Rhyd, between the hours Of. 8 a.m. and 7 p.m. Sealed and endorsed tenders to be sent to Mr. O. D. Williams, Tanlan, Llanfrothen, on or before the 7th day of November. For further information apply to the Architects,- Messrs, E. GRIFFITH & SON. Meirion House, Tanygrisiau, October 18, 1910.