Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

BLAENAU FFESTINIOG.

IRheolwyr Addysg DosbarthI…

News
Cite
Share

I Rheolwyr Addysg Dosbarth I Ffestiniog. Cyfarfu y Rheolwyr canlynol prydnawn ddoe (ddydd Mercher), yn yr Adeiladau Sirol, Blaenau Ffestiniog,—Mri R. T, Jones (Cad- eirydd), Hugh Jones, John Cadwaladr, H. E. Jones, Parch J. D. Richards, William Roberts, Edward Jones (Dirprwy-Glerc), a William Evans (Swyddog Presenoldeb). Glanhau.—Cadarchawyd gwaith y Rheolwyr Lleol yn penodi Mrs. E. Roberts, Llwynderw, i lanhau Ysgol y Bechgyn, Maenofferen. Cyflenwi Glo—Yr oedd nifer lluosog wedi anfon eu cynygion i mewn am gael cyflenwi yr Ysgolion a glo —Pasiwyd fod gwyliadwriaeth fanwl i'w gadw ar fod y glo y cytunir am dano yn cael ei gyflenwi i'r gwahanol ysgolion,- Yna derbyniwyd y cynygion canlynol :-YsgoI- ion y Blaenau, Mr William Jones, Penygroes Ysgol Ffestiniog a Gellilydan, Mri F. a Morris Evans, Ffestiniog; Ysgal Trawsfynydd a Bronaber, Mr John Hughes, Railway Shop Ysgolion Dosbarth y Penrhyn, Mr J. E. Williams, Penrhyn. Amrywiol.—Caniatawyd benthyg yr Ysgolion yn unol a cbeisiadau ddaeth i law, a'r delerau neiliduol.-N,lr. Cadwaladr a alwodd sylw at yr hyn a ymddangosodd mewn newyddiadur neillduol yn awgrymu nad oedd gan y PwyHgor hawl J. benodi athraw yn un o'r Ysgolion. Yr oedd y fatb ensyniad yn anheg rhoddwyd bawl i'r Pwyllgor hwn benodi yr athraw dan sylw,—Ymddiriedwyd i'r Rheolwyr L.eol i drefnu cael un yn lis Miss Mary D^yies yn Ysgol Crcesor, gan nad oedd hi I ?ekbicaei yprc6ad gofynol i sHu gwneyd y Swaith yno.

Advertising

T ANYGRISIAU. -

Advertising