Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

YMREOLAETH I GYMRU. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

The UKEAT SKIN CUKt. Wonderful is the Effect of BUDDEN'S S.R. SKIN OINTMENT. will cure Itching after one application; destroys every form of Eczema; heals old Wounds and Sores acts like a charm on bad Legs; is Infallible for Piles; Prevents Cuts trom Festering will cure Ringworm in a few days; removes the most obstinate Eruptions 8nd Scurvy, Boxes 7id and Is lid. Agent or Blaenau Festiniog, 2 Mr. W. H. Parry, Qhemist. Portmadoc, Ivor J. Jones. Bettws- ycoed, Mr R. Parry. v CYLCHWYL Leoyddol a Cherddorol NAZARETH, PENRHYNDEUDRAETH, yr hon a gynhelir RHAGFYR y 3ydd, a'r 26ain, 1910. Rhestr olr Testy nau. Cyfarfod Rhagfyr y 3ydd. BARDDONIAETH. 1. Pryddest Goffa i'r diweddar Mr. Morris Roberts, Pensatn (heb fod dros 80ain o linellau). Gwobr, XI Is Oc (Rhoddedig gan Cadben J. H. Jones, Angorfa). Beirniad :-Parch. R. Silyn Roberts, M.A. CERDDOR1AETH. 2. 1 Gor heb fod dan 30ain o nifer Gwna'n 11awen wr ieuangc" (J. T. Rees, Mus.,Bac.) Gwobr, f,7 7s Oc, a darlun (Oil painting) o hono ei hun i'r Arweinydd buddugol. 3. Pedwarawd "Good night beloved" (Pinsuti). Gwobr, 16s. 4. Deuawd Exee.sior" (Balffe). Gwobr, 16s. 5. Unawd Soprano neu Contralto. Unrhyw Unawd o waith Handel. Gwobr, El 6. Unawd Tenor neu Baritone, Morfydd fy Nghaloa" (W. Davies) neu Ptentyn Duw" (Jenkins). Gwobr E I. BeirniadMr. J. T. Rees (Mus., Bac.). ADRODDIADAU. 7. I rai uwch'aw 20ain oed Y Dymhestl (Eifion Wyn). Gwobr, XI. 7. I rai rhwng 16eg ac 20ain oed, Carlo y Ci," (Tanymariaa). Gwobr, 7s 6c. Beirniad :-Parch. R. Silyn Roberts, 11.A. Cyfarfod Rhagfyr y 26ain. BARDDONIAETH. 9. Pum' Penill wyth Ilinell ar ol y ddiweddar Mrs. Mary Lloyd, Noddfa. Gwobr 5s (rhodd- edig gan y teulu.). Beirniad :-Parch. R. Silyn Roberts, M.A. CERDDORIAETH. 10. I barti heb fod dan 16eg mewn nifer "Olaf hun y Milwr" (D. Lloyd Evans). Gwobr, 21 10s Os. 11. I Gor o Blant dan 16eg oed Mae lesu'n galw (Eos Alaw). Gwobr, jEl. 12. Unawd i ferched" Cewch im yr Hen Ganiadau" (J. Henry). Cyfyngedig i rai heb enill dros 7s 6c. Gwobr, 7s 6e. 13. Unawd i feibon Gwlad y Delyn." (J. Henry). Cyfyngedig i rai heb enill 7s 6c yn flaenorol. Gwobr, 7s 6c. Beirniad Mr. Ffeitin Williams. ADRODDIADAU. 14. Unrhyw ddadl neu ymddiddan i unrhyw nifer (i rai dan 18 oed). Gwobr, 5s. 15. Adroddiad i rai uwchlaw 18 oed Mr. Moody, a'r fam, a'r plentyn" (allan o'r "Adroddwr," Deiniol fychan). Gwobr, 5s, (rhoddedig gan Mr. J. E. Williams, Coal Merchant). Beirniaid :—Miss Kate Pritchard a Mr. J. E. Williams. Enwau yr Ymgeiswyr ar y Gerddoriaeth a'r Adrcddiaciaii at Gyfarfod Rhagfyr 3ydd i fod yn Haw un o'r Ysgrifenyddion erbyn Tachwedd y 22ain, ac at Gyfarfod y Nadolig erbyn Rhagfyr y 14eg. Y cyfansoddiadau ar y Farddoniaeth eibyn Cyfarfod Rhagfyr y 3ydd i fod yn llaw ei pbnodol Feirniad erbyn Tachwedd 1ge, ac erbyn cyfarfod y Nadolig erbyn Rhagfyr 12ed. R. G. GLYNNE,! R. T. JONES, ?}YSGR?YDD?. SIABOD I GAERSALEM," sef HANES TAITH 0 DOLWYDDELEN I AC YN NGLWAD CANAAN. I'w gael gan yr AWDWR:— E. C. ROBERTS, BRYN HYFRYD, DOLWYDDELEN. RHAD, DYDDOROL, ADEILADOL PEN CYFRIFON NESAF OAKELEY-(Tal), Hydref 22. LLECHWEDD—(Sub), Hydref 22. MAENOFFEREN-(Tal), Hydref 22. VOTTY & BOWYDD-Hydref 29. GPAIGDDU-Tachwedd 5. RHIWBACH—Hydref 29. BWLCH SLATERs-Hydref 22. RHOSYDD-Hydref 22. NEW WELSH SLATE-Tachwedd 5. lJIPHwys-lfrdref 22. WRYSGAN—Hydref 22. DDRAIG GOCH TEMPERANCE. HOTE L Blaenau Festiniog. Accommodation for Cyclists, Tourists and Visitors. COMFORTABLE APARTMENTS for Commercial Travellers at reasonable charges. Sunday Schools and Parties catered for. Pomestic Servants Registry Office, Mrs. OWEN, Proprietress. TREFN OEDFAON Y SUL EGLWYS DEWI SANT. DYDD SUL. 8 a.m., y Cymun Bendigaid. 10 a.m., Boreuol Weddi. Pregethwr, y Parch Gwilym Lewis, B.A. 11-15 (English), Morning Prayer. Preacher, the Rev. Gwilym Lewis, B.A. 6 p.m., Prydnawnol Weddi. Pregethwr, y Parch Gwilym Lewis, B.A. Church Hall 6-30 p.m., English Service. Preacher, The Vicar. DYDD LLUN. Gwasanaethau am ddeg, am ddau, ac am chwech o'r gloch. Pregethwyr, y Parchn. Gwilym Lewis, B A, Llangurig; a Geo. Salt, B.A., Bodfean. Y METHODISTIAID. ENGEDI.-Parch John Davies, Bontddu. PENIEL.-Parch H. Barrow Williams, Llan- dudno. GWYLFA.-Parch W. E. Williams, Talybont. BETHESDA.—Parch Jossph Jenkins, Garregddu TABF.RNACL.-IO, Parch J. E. Hughes, B.A., B.D., Felinheli, 6, Parch David Jones, Disgwylfa. MAENOFFEREN .-10, Parch David Jones. 6, Parch J. E. Hughes. B A., B.D. GARREGDDU.—Parch Thomas Hughes, B A., Rhiw. BOWYDD.—Parch David Hoskins, M.A. RHIW.—Parch De Charles Evans, F.G.S.. Llanrwst. BETHEL.—Parch R. R. Jones, Abergynolwyn. CAPEL SEISNIG (English Chapel). Rev. Owen Ellis, Llanuwchllyn. YR ANNIBYNWYR. BET»EL.—10, Parch Thomas Griffith. 6. R. T. Phillips. HYFRYDFA.—10, Parch LI. Morgan, Harlech. BF-T HAN IA. -Prof. J. M. Davies, M.A. Bangor. JERUSALEM.—10, Parch R. T. Phillips. 6, John Hughes. BRYNBOWYDD.—Parch W. D. Evans, Aberdyfi SALEM.—10, Parch John Hughes, 6, Parch Thomas Griffith. CARMEL.—Parch J. Albert Morgan. Y WESLEYAID. EBENEZER.—10, Parch Rhys Jones. 6, Parch P. J ones-Roberts. DISGWYLFA.—10, Parch J. Pughe Jones. 6, Brodyr o Soar. SOAR, KHIW,—10, Parch P. Jones-Roberts. 6, Parch J. Pughe Jones. TANYGRISIAU.—10, Cyfarfod Gweddi. 6. Parch Rhys Jones. FFESTINIOG.-IO, Cyfarfod Gweddi. 6, Mr E. R. Evans. Y BEDYDDWYR. SEION.—Parch T. Williams, Sciwen. CALFARIA.—Parch E CefnilJones. MORIAH.- C VERSALEM.—Mr David Garfield Owen. PISGAH.-Mr lead. Humphreys, Carnarvon, RHESTR TESTYNAU Cyfarfod Llenyddol ELIM (M.C.), BETTWSYCOED, Nos Sadwrn, Hydref 29ain, 1910 Cadeirydd:— D. WHITE PHILLIPS, Ysw., B1. Ffestiniog. Arweinydd ;-GWILYM EIGIAU, Beirniad Cerddorol a'r Prif Adroddiad- Mr. G. H. ARFON. 13eirniad Adroddiad y Plant:— GWILYM EIGIAU. CyfeilyddMr. HENRY JONES. Y cyfarfod i ddechreu am 6 30. Mynediad i mewn trwy docynau Is yr un. Yn y Pryd- nawn am 3 o'r gloch, cynhelir Te Parti yn yr un Ile. Mynediad i'r Te yn unig, 6ch. BARDDONIAETH. 1. Englyn i'r Llong Awyr." Gwobr 2s 6c. CERDDORIAETH. 2. I Barti heb fod dan 12eg mewn nifer a gano yn oreu y don "Balducci," rhif 311 ar yr Emyn 667 o Lyfr Tonau y Methodistiaid Calfinaidd. Gwobr 15s. 3. Unawd i rai dan 16eg oed, 0 mor hardd yw Iesu Grist" (Samuel), allan o Hymnau a Thonau i'r Ysgol Sabbothol, rhan III (O'Brien Owen). Gwobr laf, 2s 6c; 2il, Is 6c 3ydd, 9c. 4. Pedwarawd, Llangors," o Lyfr Tonau y Methodistiaid, rhif 162, ar yr Emyn 360. Gwobr 6s. 5. Unawd i bedwar llais, Yr Amser Gynt (W. Trefor Evans). 1 Soprano neu Denor yn A.; i Contralto neu Baritone yn F. I'w cael gan A. Thomas, Publisher, Morriston, Glanmorgan. Gwobr 15s 6c. 6. I Barti o Fetched, heb fgd dan 12eg mewn nifer, a gano yn oreu, Y Tylwyth Teg" (The Fairies) (D. Lloyd Evans). Gwobr 15s. ADRODDIADAU. 7. Adroddiad i rai dan 16eg oed, Hydref o Telynegion Maes a Mor" (Eit/on lVyn), tudalen 67. Gwobr laf, 2s 6c; 2il, Is 6c; 3ydd, 9c. 8. Adroddiad i bob oed, "Ystorm Felit" (Islwyn), allan o "Gamp yr Adroddwr" (Elfed). Gwobr 7s 6c. AMODAU. 1. Yr oil o'r Testynau yn agored i'r byd 2. Yr oil o'r Cyfansoddiadau ar rhif 1 i fod yn llaw y Beirniad ar neu cyn Hydref 22ain, 1910. 3. Enwau yr Ymgeiswyr ar thif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i fod yn llaw yr Ysgrifenydd ar neu cyn Hydref 22, 1910. 4. Cynhelir Rhagbrawf ar rhif 8, o 4 hyd 5 o'r gloch ac ar rhif 5, o 5 i 6 o'r gloch, yn Ysgoldy Glanllugwy, Bettwsycoed. D. O. DAVIES, Ysgrifenydd. Gorphwysfa, Bettwsycoed. Mr. OWEN, L.D.S., R.C.S., (London), DENTIST, LLYS DORFIL, New Market Square, Blaenau Ffestiniog. Gellir ei weled yn BLAENAU FFESTINIOG, bob Dydd LInn a 10 hyd 8: Boren Dydd Ian o 10 hyd a Boren Gwener o 10 hyd 1 o'r gloch, LLANRWST, bob Dydd Mawrth a Dydd Mercher a Heg hyd o'r gloch yn nhy Mrs Parry, Station Road. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Mr. DAVID WILLIAMS, (gynt Mrl. Edwards & Williams,) BODGWYNEDD, PORTMADOC, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r LIeoedd canlynol:- Blaenau Ffestlnlog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o a hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. x Lianrwst-Bob bydd Mawrth a phob Ffair (on lydd Mawrth o ixcc, y Ffair), yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Roai -iferbyn a Boars Head, o It hyd 5. Pwilholl-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, 011 hyd 4. Cricaloth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, < 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Sala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street » 11 hyd 4. Dolgellau ao Abormaw-Trwy appwyntiad ar:Ddyddiau Sadwrn.1 DALIER SYLW.-Nid yw Mr. David Williams yn dal unrhyw gym. ylltlad a'r un ffirm arall o'r un enw, a dymuna ar 1'1' cyhoedd gymer- yd sylw manwl o'r lleoedd y mae yn aros yn y trefi uchod fel na byddo camgymerladau yn y dyfodol. H. R. GRIFFITH PLUMBER, SANITARY ENGINEER & GASFITTER, 75, High Street, Blaenau Ffestiniog. All Latest Improvements in GasfFittings kept in Stock. Cisterns, Baths, Lavatories, Lead Piping, and ail MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering always on hand. Hot & Cold Water Fittings fixed at Best Workman- ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— H. R. GRIFFITH, Plumber & (iasfitter, High Street, BI. Ffestiniog, Safed pob unfar ei Wadnau'ei hun. Yr HEN POST OFFICE, Square, Llanrwst, Dymuna W. H. ROBERTS, Gynt o 1, Willow Street, Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y Mascachdy uchod, He mae ganddo STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyma, heb as nac onibai, y lie GOREU a RHATAF yn Nghymru. Sicrheir y gwaith a'r defnyddiau goreu am y prisiau gostyngol isod, gan un sydd wedi cael 13 mlynedd o brcfiad mewn trwsio a gwneutbur Esgidiau. Caiff pob cwsmer ein sylw personol. Gwadnu a Sodlu Esgidiau i Ddynion, 2s 6c. Eto eto i Fechgyn, 2s. Eto eto i Ferched, is 6c. Eto eto Plant Is, fyny, Gwarentir y gwaith a'r defnyddiau. D.S.-Trwsir Esgidiau a Clogs tra byddwch yn y dref, neu dantonir hwy. Mae erenym Stoc helaeth o CLOGS newydd, ac hefyd rhai ail law ilw cynyg am brisiau rhesymol. Cofiwch y Cyfeiriad :— Yr Hen Post Office, Market Square, Llanrwst. !) MEDICAL HALL, m Lf HARLECH. Dispensed v Physicians Prescription Dispensed ■Mending Harness 4 Belts "f N ??y.ur..ifi° quh..hnpi.tfy.uuM HORSE and oCAATT^TLfE SMEDI.oQ^lNELSa tNt?)?  BIFURCATED RIVETS. SOLE AGENT for GOSS HERALDIC ? CHINA and DOULTON WARE. end N atandstron g Of ,ÆI;:st:. D" PARRY M P S for "ox -W#? to Bifurcated tf?????M?t?HB?'????"?'? *S5Upper Thames St.LGndoD. ???)Em Mc.Lbt..?.pHc.ttM. ? Am brisiau Argraffwaith 0 bob desgrifiad ■'AR ■■■■■■■■nHHli ymofyner yn gyntaf yn Swyddfa'rRhedegydd,