Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

[No title]

ETHOLIADAU.I

NODION O'R CYLCH. I

Chwareli Cydweithiol Bethesda.I

CYNQRAIR'R EOLWYSI RHYDOION…

News
Cite
Share

CYNQRAIR'R EOLWYSI RHYDOION I Cyfarfyddodd y Cyngrair uchod nos Wener diweddaf, Hydref 7, yn yr Eglwys Seisneg. Llywyddwyd gan y Parch, R. Silyn Roberts, M.A. Y mater cyntaf ydoedd dewis swyddog- ion. Dewisiwyd Mr R, J. Jones, Gorphwysfa, High Street, yn ysgrifenydd Mr Owen Jones. o eglwws Jerusaiem yn drysorydd. Cynygiwyd gan y Llywydd a chefnogwyd gan Mr W, W. Jones, Brynawel, bleidlais o gydymdeimlad a theulu y cyn-drysorydd ymadawedig, Mr. Morgan Jones, Brynbowydd, ynghyd a gwerth- fawrogiad o'i lafur a galar o golli brawd mor ffyddlon. Wedi hyny cafwyd araeth yn llawn sel ar ran y mudiad' cenedlaethol mawr a phwysig sydd yn prysur enill safle deilwng iddo ei hun yn Nghymru, gan y Parch John Hughes, Jerusalem, fe osodwyd yr olwyn i ddechreu troi yn Amwythig, Cyfarfyddodd hyrwyddwyr yr achos da hwn, dynion enwocaf ein cenedl, ac yn cynwys y Pwyilgor, ac ein boll Aelodau Seneddol. Mae ganddynt waith mawr o'i blaenau, ssf ymlid un o elynion mawr yr oes bresenol, y Darfodigaeth. Mae miloedd wedi croesi yn anamserel am nad ydoedd Ilecedd priodo! or eu cyfer i geisio gwellhad, ond yn awr mae yn agor i gyrraedd y werin bob!. Mae Cymru yn dioddef mwy oddiwrth yr aflechyd nag unrhyw rhan arall o Brydain. Dyma i ni gyfle i roddi ein llaw ar yr aradr. Bwriedir casglu £ 250.000, ag adeiladu gyda hwynt Sanatorium. Cynygiwyd gan Mr W. W. Jones, Brynawel a chefnogwyd gan y Parch Thomas Griffith, Salem, ein bod yn anfon at y Cyngor Dinesig i ofyn a fydd iddynt alw Cyfarfod cyhoeddus o'r holl dreth- cawyr yn ddiymdroi i gael trafodaeth ar y cwestiwn pwysig hwn, ac i gael cydymdeimlad teilwng c honom fel ardalwyr. Mr Thomas Williams, Garregddu, a gynygiai, a Mr David Hughes, Tanygrisiau a gefnogai fod y mater hwn i gael sylw yn yr eglwysi, y cymdeithasau llenyddol, a'r Band of Hopes, a phasiwyd yn unfrydol. Galwodd y Parch J. Hughes sylw y Cyngrair at y Gynhadledd fawr a gynbaliwyd yn Edinburgh, a'r ystyriaeth ddifrifol gymer- odd le niewn perthynas i wareiddiad y dwyfain pell. Un o'r pethau mwyaf ysbrydol gafwyd eaoed. Mae sfengyl y Groes yn ceSroi yr oes yn gyflym. Pasiwyd i gael cyfarfod cenhadol a dewiswyd Is-bwyllgor, Pasiwyd mai nos Wener fydd noson y Cyngrair, i ddechreu am 7 c't glocb. Diweddwyd gan Mr Evan Rob- erts, Gwylfa.

Addysg Dosbarth Li an rwst.-…

BWRDD GWARCHEIDWAID LLAN-I…

ROE WEN. - - - -

-- - - - - - Bachgen o Llanddoged…

HARLECH.

Family Notices

i CYNGOR DOSBARTH LLANRWST.