Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

[No title]

ETHOLIADAU.I

NODION O'R CYLCH. I

News
Cite
Share

NODION O'R CYLCH. I Y mae y Cymdeithasau Llenyddol wedi (1(ichreu o ddifrif ar eu gwaith am dymor y Gauat, ac, o iarnu oddiwrth y rhagleni, y mae golwg am ffrwyth toreithiog mewn par^toi papurau, anerchiadau, a datganu. Yr hyn sydd yn bwysig yn awr yw, cael ffyddlondeb yn y rhai ydynt wedi addaw cymeryd rhan, fel na byddo cynifer ag un o honynt yn siomi eu Cy mdeithas. Diflasdod mawr ar y cyfarfodydd yw i aelljdau esgeul- use cyflawni eu hymrwymisd. Byddwn yn gwylio gyda dyddordeb y gwaith a wneir trwy y cylch yn ystod y tymor. Yn Mwrdd diweddaf Gwarcheidwaid Undeb Ffestiniog yr oeddid yn myned trwy bob enw oedd ar y llyfrau er mwyn rhoddi ystyriaeth benodol i bob achos wrtho ei hun. Yr oedd yr adroddiadau ar rai o'r achosion yn rhai hynod iawn cyfeiriwn at un neu ddau heb eu henwi o ardal Ffestiniog. Dyma un achos,—y fam yn dywedyd am ei dau fachgen "mae ryw ddeg swllt yr un a nillent," ond prawf wedi ei gael eu bod yn enill tua thair punt a'r ddeg y mis rhyng- ddynt! Sylwodd y Cadeirydd i un o weithwyr y Blaenau ddywedyd ar ei Iw mewn Llys yn y Blaenau mai 3s 4c y dydd a enillai, tra y gwir oedd ei fod yn enill cyfartaledd o 6s 4|c ar hyd y pedair blynedd a basiodd. Mewn achos arall !le'r oedd y tad wedi ei gymeryd yn wael, dywedid wrth y swyddog nad oedd y mab yn eniH nesaf peth i ddim gan mai I" y mab yr oedd." Sylwodd y Cadeirydd fod y mab yn enill 3s 9c y dydd, a'i fod yn bartner gyda'i dad yn ei fargen! I ba ddyben mewn difrif y ceisir camarwain y Swyddog gyda cheisio Elusenau j Y mae achosion fel yr uchod yn sicr o arwain i'r gwir dlodion gael eu gwasgu, ac felly orfod dyoddef yn dciachos. Pwngc dyrus neillduol yw achos y crwyd- riaid ydynt y fath bla ar y wiad. Cafwyd trafodaeth ddyddorol arnynt yn Mwrdd Llanrwst ddydd Mawrth. Daeth yno, fel i Fwrdd y Penrhyn jr wythnos cynt, air yn hysbysu y prif linellau olygai y Gynhadledd fu yn eistedd uwch ben y peth yn rhai budd- iol i'w cymeryd. Ni wriaed sylw pellach ar peth yn y Penrhyn na dywedyd yn syml fod y rheol yn cael ei chadw eisoes gan- ddynt. Cedwir hi hefyd yn Llanrwst. Cyn- llun Mr Gower yw gwneyd Trefedigaeth o'r giwaid," a'u casglu oil at eu gilydd, gan eu gorfodi i weithio er cadw eu hunain. "Barn ddidrugaredd i'r hwn ni wnaeth drugaredd," yw hi gyda Mr Gower, ac y mae diogi yn bechod bron anfaddeuol yn ei olwg. Ni fyn ef ddiogi ei hun, ac nis gall oddef diogi mewn eraill. Gorfodi y tramp i weithio wna settlo y peth mewn ychydig amser," yn ol ei farn ef. Cawn weled beth ddaw o'r symudiad presenol sydd yn y wlad gyda'r bobl hyn.

Chwareli Cydweithiol Bethesda.I

CYNQRAIR'R EOLWYSI RHYDOION…

Addysg Dosbarth Li an rwst.-…

BWRDD GWARCHEIDWAID LLAN-I…

ROE WEN. - - - -

-- - - - - - Bachgen o Llanddoged…

HARLECH.

Family Notices

i CYNGOR DOSBARTH LLANRWST.