Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The REOPENING OF THE COUNTY SCHOOL. s Girl,' flat Baqds (Black & Gold). Boys" F. C. S." Caps and Ties itiso a snjart a$$ortmei|t of Gent's Boys Tweed Cap" 6td, to 2, 11d eacil New Tweed and Felt Hats for the Autuiqq 3pecial purchase of Little Boys Capp and Corded 1 Hats- Jj> ) Cord aqd Whip BPgEECliES. in Green, Browq and j Grey. Grey.. TO BE HAD AT P] SHOP-YR-ERYR (Hear thp, HaEI), BL. FESTINIOG, aqd SHOP ISAF, MAENTWROG. TpOMAS ROBERTS. September 16, 1910. MAYPOLE BUTTER REDUCED TO I 1/1 'PER LB. i GUARANTEED TO PLEASE. 1 at any of our 650 BRANCHES throughout the ( KSrsg-dom 2 MYP E PAIRy CO fA y, LTD. 12, Church Street Blaenau Ffestiniog, The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Spectols 1 Specfols ?    ???v ?P??a?S? t E§j u ) Speefols S Bj POB PRIS o 2s. i fyny. I Profir y Golwg yn rhad ac am ddim jjj YN SHOP f WM. THOMAS JONES, ) Watchmaker, Jeweller & Optician (by exam), t! 2, Newborough Buildings, Blaenau Ffestiniog. H ¿.!81- 11 .t J- lotl,l; -.I. T 1Il- hoilol y pefh sydd arnoch j I ei ocingen Gallai y dywedwch "Nid oes arnaf angen am Tonic." Y mae pob cyfan- scddiad dynol yn teimlo effeitbiau dirwasgol ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar 1 y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau yn gwanychu, yr ydym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn allan o hwyl, ac efallai yn beryglus wael. Mae eisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb. GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiaeth gryfhaol, I ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio sfiechyd, ac yn cadw organau y corff mewn llawn yni, a'r holl system mewn cyflwr perffaitb. Wedi eu gwneyd o II nifer o'r cynyrcbion mwyaf iacbusol a bywydol gwybyddus i feddygon, ¡' Mae llwydd aaghydmarol QUININE BITTERS GWILY,M EVANS yn bawdd i'w brofi pan eu cymerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, liuddedig, a blin ar ei einioes. Ond i chwi ret prawf ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'ch gwendid, ac adenillwch eich arebwaeih. Nid oes dim arall yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad < ei gymeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hoilol o Lysiau, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i gcdi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i fyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. I GWERTHIR YN MHOBMAN, mew? poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. j GOCHELWCH DWYLLWYR. | Gofelwch bod eQw"Gw!!ymEvans/'ary!abe!,y?stamp. a'r botel. j Unig Bercbenogion:— QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, s.w.1 1 f =^== wo AV&u:nilmale Bitter -M m a n C!lF.,i 1(;Ii!I!'En- ¡oine BiMe?s

INODIABAU WYTHNOSOL.

POBL Y -"TY NESAF."

BETH A DOYWEQGDQ ?'

GANGHELLOR Y TRYSORLYS A LLANYSTUfVSDWY.

CYNHADLEDD YR WYTH.,