Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

CYNGOR DINESIG FFESTINIOG.

Oyfarfod Chwarterol y Wesleyaid.

i; O BORTHMADOG I BWLLHELS,I

News
Cite
Share

i; O BORTHMADOG I BWLLHELS, Deallwn fod y gwr ieuangc talentog y Parch Morris Thomas, B.A., Aber, wedi dechreu ar ei waith bugeiliol yn eglwysi Penmorfa, Rhoddir croesaw cynes i'r syniad o wabodd yr Arddangosfa Genedlaethol i Borthmadcg y flwyddyn nesaf. Mae eisoes addewidion am gyfraniadau o [120 ar ei chyfer. Mae y cymerwr yn sgoshau at orphen gosod y pibeHau gwaith nwv yn Mhorthmadog, A gwyneba'r Cyngor yn awr ar y gorchwyl o weithio allan y Carthffosi yn Mhorthmadog a Thremadog, Bu Pwyllgor Ymrysonfa Cwn Defaid Dyffryn Madog yn cyfarfod yr wythnos ddiweddaf. Mynegodd Mr O. J. Roberts, New Street, yr Ysgrifenydd, fod swm sylweddol yn weddill ar ol talu y treuliau. Pasiwyd i roddi pum' punt o rodd i Mr Roberts am ei lafur fel Ysgrifenydd. Mae Canghellydd y Trysorlys wedi pender- fynu anrhegu pent ref Llanystumdwy-pentref ei faboed—a Llyfrgell a Darllenfa Rydd. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd nos Lun, datgan- wyd ofnau nas gellir cael hen gartref Mr Lloyd George i'r pwrpas o'i hadeiladu. Gresyn hyny, ond sicrheir lie pwrpasol yn ddiau. Sicrhawyd £211 oddiwrth Bazaar capel Seion, Criccieth. yr wythnos o'r blaen. Cafwyd cyfarfodydd dyddorol yn Nghym- deithas Ddirwestol Lleyn ac Eifionydd yr wythnos ddiweddaf. Y Parch J. R. Williams oedd y ilywydd eleni, a Dr Rowlands, Llanael- haiarn, a etholwyd yn Ilywydd at y flwyddyn nesaf. Caed anerchiadau rhagorol yn nghyn- hadledd y prydnawn gan Mrs Owen Prichard, Nefyn, a Mr William George; ac yn nghyf- arfod yr hwyr rhoddwyd anrhegion priodasol i Mr George, ar achlysur ei briodas, gan y Gymdeithas. Caed anerchiadau campus yn yr hwyr gan y Parchn Glyn Davies a Gwynfryn Jones, Cymer brwydr etholiadol le yn mhlwyf Abererch am sedd ar Fwrdd Undeb Pwllheli i olynu Mr J. F. Roberts, Gromlech, Mr John Elias, Ty Cam, a Mr Samuel Roberts, Aber- erch, ydyw yr ymgeiswyr, a'r dydd Sadwrn nesaf y mae "dydd y cyfrif." Mae Mr Lloyd George a Mr Edward T. John, Middlesborough, wedi addaw dod i agor Bazaar Ciwb Rhyddfrydol Pwllheli yn Ionawr,

Family Notices

I HEDDLYS BETTWSYCOED.

PENRHYNDEUDRAETH. I

Advertising

I TRAWSFYNYDD.

TALSARNAU.

IPENMACHNO.---