Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through trom BIaenau Festiniog to all parts <!< AMER!CA. CANADA, <&e. Pot farther inform&ttoa apply to- My. WILLIAM JONES, Penygroes, B!aenau Feottniog. 1. II o.oe-œ t LIVERPOOL. HUGH JONES AND SON, .4. B&ngor House, !9, EARLE STREET, T. PAUL'S SQUARE. t <T? WERTHIR Tocynaa (Single & Ret. t W ?y urn) ya Mhvb doabarth gyda'z & gwahanol UaeUaa o Agerlongaa i'r Unei $ Dalaethau, Canada, South America, 8. t W Afifioa; Australia, Patagonia, ac i bob pMth e'r byd am y priaiao iaelaf. t ?werthir hefyd Inland Ticketa gyda't t gw&hacol ReUSyrdd 1 bob parth am y teleraa rhataf Rhoddwn Reduced Rata Railway Order i bob en o'n Passengers (3rd Class) o'r Blaenao yma. Byddwa yn t Ru syfarfod ap eu glaniad yn y Station yma gefalwn am eu Luggage, a deuwn & g?da hwy ar fwrdd yr Agerleng ya mha ? an y byddant wedi penderfynu hwyhe W i'w Barthio yn y modd mwyaf boddhao! t a ahysama yn yr adran gerea o'r Ueng, M y diwrnod hwylie. YsgrUenwoh air a chewoh gyda thread t y past reatr o r gwahanol Hwyliadau, yn n&hyda' Fares. Peb hwylasdcd. Yatorfa rh, ad .at. ) gadw Luggage. t Mae'r oyfoirtad nohod yn lie oyanras, a rheaymol, a ohanollg ymwelwyr a't- ? ?ef. t I 0 a J8 N D ATS MICE. MOLES, COCKROACHES € and BEETLES, greedily eat Harnson's "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smen. Prices 6d.. Is.. 2s. 3d.. and 3s. 8d.. Postage 2d.-G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists Agent for Blaenau Festiniog :— ]. Lloyd loneq, Chemist. Hanrwst: —A. Parry. Chemist. Station Road. Fortmadoc:—IvoT J. Jones. Chemist. Bettws- ycoed:—R. Parry. Ti MPORTANT TO MOTHERS Every I Mother who values the Health and Clean. Uness of her Child should useHABRISON'S_ "RELIABLE NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, beautifies &nd gtrengthena the Hair. In Tinar 4id and 9d Postage Id.—Geo. W. Harrison, Chemist, Reading. Sold by Chemists Agent fo.-Llan- rwat, A. Parry, Station Road.Agenb for Blaenau Featiniog, J. Lloyd JoMS, 'Jhe Pharmacy. Agent for Bettwsyooed, R. Farry. Agent forPo"lnadac. Ivor J. Jonea. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chyBym w liw cynefig trwy ddefnyddio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur IIifo ydyw. ond gweithreda trwy foddion naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddim niweidiol, ac y mae yn Hesoi t dyfiant a hMddwch y gwallt. Mown poteh, 1/6 yr un (3c rhagor trwy'r post).—G. W. HARRiscn. Hair Specialist. Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed. R. PARRY, Chemist; i Llanrwst a Trefriw, A. PARRY. Chemist. TTARRISON'S HAIR GROWTH.-A -n- certain Hair producer, Beautifies and promotes the growth of the Hair. and is a pre- ventive of thinness and falling out. In boxes. price Is. each. It keeps the hair free from Scurf and Dandruff, and promotes a heaithy condition of the scalp Numerous testimonials received.—Sold by all Chemists, or post free from the Manufacturer. Geo W. Harrison Chemist. Reading. Agent for Hanrwst: Idwal Parry, Chemist. 22. Station Road. IF YOU from TIC, SUFFER NEURALGIA, .„.„„ S TOOTHACHE, You may have INS FANT RELIEF by taking a dose of 77C and NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, 11- EAOH. Prepared by geor-qe R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Uanrwst. "I, '¡, "J"" :t!N:'1: DAMEDD:DAMEDD! Bydd — Ban. WILLIAMS yn talu ymwe!!adan fe! y eanlyn BLAENAU FFESTINIOCI, DYDD LLUN, a DYDD MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNtPEUDRAETd4 e! i ele I bob DYDDIAUyaNHVMEB. ROBERTS,gyteybyn arGREFF!NHOTNt o 2 a'r gloch y prydnawn hyd 8 PORTMADOO Bob Oydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER. .67, High Street.1 TRAWSFYMYDB, SADWRN lat a'r 3ydd yn mhob mh yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton Housa, o 5 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yr LLAMRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FAIR o 1-50 hyd 5, yn nhy MR. lONES COMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chemisth Gosod mewn Aar, Platinu. Ebonit, nM Vulcan it" am brisian hynod o resymoL QWARENTIR FIT DDA] Tynir ceu t!enw!r dannedd na:at!o!, gosodlf rhai newyddion ya y d illian diwadd. uaf, a mwyaf celfyddydol. MR. Sa-reiMOM House, Glanypwll, BLAENAU FFESTINIOQ LLEW. P. GRBFF<TMS, P'HOTOGRAPHIÇ ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HtGHEST CLASS AT THE LOWEST PRtCES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUM am 2/6 i fyny CABINET o 3 SUM 2/6. POSTCARDS 3/- a 3/6 y dwsin. Highly Finished. ANERCHBADAU E!!tutMih&tee! Addresses] o waith fy !!&w i gyd, wedi eu gweithio yn y modd goreu am y Frisian i set at. Cofiwch y Cyfsiriad :— The "STUDIO," 59, HIGH STREET", Bl.Ffesttniog. P W Y S I G Ae_o i Ho!! Chwarelwyr Ffestiniog, &c. Paa yn talu ymweliac a PHWLLHELt yn ystod yr Haf cofier mai y !!e mwyaf cyfleus a chyfforddus i aros ydyw y MOELWYN TEMPERANCE, PENLAN STREET. Gyferbyn &'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Porchenosr. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodatioa for Cyclists & Tourists. GRANVILLE TEMPERANCE, CRtCC!ETH, M. Wales. r a?taE"'? Fory?ur?wn?f? ? <BB?SBB?E??????8?sasss??m?? L DIE ? ?"? 1? ?tamp ttt!- <? BB E BtaMS?BBt)? ?reeSampteof ? ?BIL.??'CXi:?LSE.TD'SB ? ) ?L?n?T?? s ? LMt? MartvnI?d.34Da!ston-!MRjcr('cn S Lr.:=,1°:d PESWCH! Niraid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod o HUGH ?*? y eyhoedd er's biynyddan, ac y H'* t*-?' G?"H mae y perchenog, drwy drani a llafnr di- HAVtFQ'Q ildio, wedi ei berNeithio yn y fath fodd, t??Ttt? J fely mae yn cael ei gydnabod fod dar- COUGH ganfyddiad gwertMawr at yr anhwyl- f??f?FtH?f?tH ii deran uchod. Y mae miloedd lawer Mt?T'ftPF wedi cael iachad ac yn gwaeyd en goren HH/? t tJft?t? i'? ?ymhell ar ereill sydd yn dyoddef. «<- Ni raid ond cymeryd UN DOSE er pro& ei ddylanwad uniongyrohol yn rhyddhau R6<!WCh y phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu ?Besweb, aoynoryfhau y frest, gan weithio pob Anwyd anwyd a cbrygni ymaith. Ni raid i neb Anwyd, ofni canlyniadau auwyd apheawchond Asthma a gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH AA .c)<t-nh Um i<a t <a t MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn BronchI'tl"S ?eddyg i'w deulu athollanhwylderauy DRrt<onnMfemtIS.g?df a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 13id. a 2/9 y botei. Y mae y poteli 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r rhai IIetaf; gyda'r post 3c. yn ychwanego!. HUGH DAVIES, Chemist, Machyn!!eth. Y Pills mwyaf dyogel at RWYMEDD -Gweithient yn esmwyth, yn sicr, ac Ae& boen. Davies's Tonic Antibilious Pills at DDIFFYG TREULIAZY. 131!.d., a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at DdiSyg Treuliad. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cefn. DAVIES'S PILLS at Guriad v Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a'r Gravel. DAVIBS'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystumog. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cylla. DAVIES S PILLS at ddlffyg awydd bwyd. DAV1ES S PILLS sydd ddiogel holM. ? —— !mHH!! ? ?M?-N CROEN IACH A GWAED hyn y mae y Blood Mix. ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel yr Yankee Patent ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pim- ples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod,&c., yn tarddu 0 waed  acammhur,mynwchbote laid 0 "Sarzine Blood gan y Drug- gist nesaf atoch, 1s. lic. g a 2s. 6c. y bate), Deu gyda 3c. at y ctudia< N yn chwanego), odd! wrth y Perchenog. B HUGH DAVfES, Chemist, Machyntteth. JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudra,eth, PwitheS! and Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfyniad da at y FlwyddynNewydd. Mae arbed arian cystal a'u heni)!. Gallwch arbed 5s. y Bunt trwy brynu P:ANO neu ORGAN gaa j, BOLOTE", BANGOR. A chofiwch nad yw J. BOLLOTEN., yn gwerthu dim oF?af yr Offerynau goreu. CymerSr Hen Offerynau yn gyf- newid. Ysgrifenwch am Gatalogue. LIythyrau a PbeMebroc— BottoteM, Bsmgor. "Y RHEDEGYDD," ("The COURIER,' ) (ESTABLISHED 1879.) A Halj-Penny Weekly for the Counties o/ Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. Guaranteed the Z.a:rges< Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT's in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion. 6et. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2 52 issues, 4/4. Post free to any address. E. LLOYD JONES. Bronmonger and Implement Merchant, BiI rminqham House, LLiqNRWST The Best and cheapest House in the District for all kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasons. Sole Agent for The Corbett-WiUiams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil CaJte Mills. .Cattle Oribs, S,1eep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc. Corbett's Plymouth Prize Grinding Miiis; Matin's & Maxwell's Patent CultivatOrs; Ransome's Prize P!ough, etc. Atst) a Splendid Assortment of Kitchen Ranges and Otrates of all description. Enamelied Slate and Wood Mantei Oleces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. JOSEPH JONES & SONS, TAILORS AND CM7WM& Y mae ein detholiad o frethynau at y tymhor presenot yn wett nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r ttiwiau I diweddaraf. Gwneir i fyny freth- ynau, dim gwahaniaeth He eu prynir. 2, OrommeU St., Bl. 3Ffestinioff, j CYCLESl ??B?? J?CYCI.ES J RHYBUDD PWYSIG i bawb sydd ya bwriadu prynu BICYCLES newyddion at y Sutgwyn, a'r Haf. Cyn prynu eioh BICTCLES, eoSwoh am alw yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH STREET, i weled y STOC HELAETH sydd yno o CYCLES NEWYDD!OM oddiwrth Pril Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh, Premier, Swift, B S A Olympic, Fleet. James, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb dalu mwy na 915 15s., er sicrhau y Bicycle goreu posibl. Hefyd mae Bicycles rhatach na .64 4s., yn rby rad i'w prynu, ac yn beryglus i'w defnyddio y goreu yw y rbataf yn y diwedd. Conwch am roddi eich archebion (orders) yma, ac fe arbedwch arian, a chewch well gwerth am eich ariao yma nao yn unman arall. He!yd gellir 1 cael MOTSR CYCLER Ariel, Premier, Bradburv Excelsior, &c. Cedwir Stoc helaeth o bob math o "accessories." Hefvd plkoqos, Record" Football$, Elpctric Lantps. <&c CYCLED ON-HIRE.. CYOLES IIEPAIREID. Cycles on Hire purchase if desired. Cofiwch y Cyfeiriad— Atexander Cycle Depot, 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a'r New London House).