Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LLANRWST.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLANRWST. TREFN Y MODDION SABBOTHOL. Yr Eglwxs Sefydledig. ST, CKWST.—-10-30 a 6, Gwssanaeth Cymreig. ST. MARY.—11, a 6, Gwasanaeth Seisaig. Y MeihodisHaid, SEION.—rarch, J, Foulkes Eilis, Corns, HECL SCOTLAND.—Parch. H. Rawson Wil- P A, Annibynvnf. "T.BEE.NACL.—Parch. W. Cynwyd Williams. EBENEZEK.— Wesleyaid. HOREB-Parch. Meirion Davits. Cr. r AIES (English),—Mr, Waterworth, j Colwyn Bay. -1 PedyJdwyr, PEKUEL.—Proi. Silás Morns, Bangor. EGLWYS BABAIDD.-ll, Cymun Sinctaidd- 6-30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb- aol, O. Ml. Y mae Mr W. Lloyd Roberts, Avoudale wedi dychwelyd o'i wyliau'fsyn Casnewydd. Golvga ef a Mrs Roberts dteulio pjtliefnos etc yn Llandudno. Casglodd Mr W. H. Williams, Ty'r Oisaf, chwech ugain pwys o Tomatoes aeddfed oddiar bymtheg o blanhigion. Bu rau grochan berwedig c wleidyddwyr mor ffol ag ymladd ar Station Road yn nghylch teilyngdod Mr. D. Lloyd George fel Canghell- vdd, Y mae Mr R. Thomas, Wern, wedi ei dd ewis yn Ysgrifenydd y Gymdeithas Ddiwyll- iadol, yr bon a gynhaliodd ei-ehyfarfod cyntaf neithiwr (nos Fercher) Dewiswyd y rhai canlynol yn Swyddogion Gymdeithas Lenyddol y Tabernacl am y tymor: Llywydd, Parch W, Cynwyd Williams; Islywydd, Mr Samuel Parry Trysorydd, Mr Ellis; Ysgrifenydd, Mr R. G, Davies, Watling Street. EMYN.—Disu y bydd yn dda gan ein darllenwyr gael yr Emyn prydferth a ganlyn o waith ein cyd-drefwr talentog,-y Parch. W. Cynwyd Williams:— "GWELED Duff." I Dy weled Di, 0 Dduw, Dy weled Di, Wna'r oil yn oleu byw I'm henaid i; O nertha'r Ilygaid hyn, Y gorchudd ymaiih tyn, A dwg ni i ben y bryn I th weled Di. Dy deimlo Di, 0 Dduw, Dy deimlo Di, O'm mewn yn brofiad byw Dy dsimlo Di; r Bydd Di i'm hc-raid"gwan Yn Brynwr,ac yn Rhan, A llwydda fi 'mhob man Drwy'th deimlo Di, Dv feddu Di, 0 Ddmv, Dy feddu Di; Braint fwya'r nefcedd yw Dy feddu Di; Y cariad nad a'n ilai, Tragwyddol i barbau, I'r meidrol i'w fwynhau, Dy fsddu Di, Y Patch W. Thomas a sylwodd yn ystod gwasanasth y Sabboth ar y camrs-a doetb a gymerodd masnachwyr i gsu eu masnachdai yn gynar ar nosweithiau y gauf. Byddai hyn yn gynorthwy mawr i'r holl ddwylaw allu mynychu yr adeiiad yn fwy cyson, Y mac Mr Evan Roberts, Talyfoont, wedi bod adref am ch«e' mis o seibiant, yn dychwelyd am Pretoria, lIe y mae yn dal swycld bwysig yn y Llythyrdy. Bu yn gynorthwy mawr i'r achos yn Heol Scotland yn ystod ei-athosial yn ein plith. HEDDLYS.—Mewn Heddlys Aibsnig LhrnT o flsen Mri O. Isgoed Jones, W. B. Halhed, a William Hughes. W. Jones, Manchester, Navvy, a gyhuddwyd 0 fod yn feddw ac" afreolus yn Tyddyn Terrace, nos Sadwrn. Bu yn rhsid ei gloi i mown. —Anfonwyd ef i garchar am 14 diwrnod. Daniel Smith, Navvy, a gyhuddwyd o fod yn feddw ac afreolus nos Sadwrn, a bu raid ei gloi i mswn.—Dirwy-2/6 a 8/6, neu wythnos o garchar. Aeth i garchar. John Murphy, Navvy a.-all, a gyhuddwyd o fod yn ddiymadferth feddw nos Sadwrn.— Dirwy 2/6 a'r costau, Y mae y Gangen o Gymdeithas Gristionogcl y Chwiorydd, brofodd mor hvyddianus y llynedd, wedi rhentu dwy ystafell fawr yn Glanconwy, a dysgwylir y bydd y lie yn barod i fyned iddo yr wythnos nesaf, Cafodd dyn ar y ffordd ger Scotland Street ddiangfa gyfyng y Sabboth, gyda heffer ddi- gwyddodd basio. Cariodd ef ar ei chyru am tua can llath, ond ni niweidiwyd ef. Llongyfarchwn Miss Nora Wynne, Tanrallt, Maenan, ar ei gwaith yn dod allan yn ail ar restr Sir Gaernarfon, ac yn bedwaredd trwy holl Gymru yn Arholiad y Bwrdd Canolog Cyrm eig, Y mae awdurdo,,i Addysg Sir G, e. narfon wedi dyfarnu Exhibition iddi 0 ugain punt am dair biyaedd. Yn yr arholiad am fycediad i Goleg Bangor, enillod&Ysgoloriaeth o ddeg punt am dair blynedd, fel y mae ganddi yn awr £30 am y cyfnod hwnw at ei haddysg. Rhagorol yn wir. Yn mlaen yr elo. Y mae ein cyd-drefwr, Mr T. R. Jones, wedi penderiynu ymadaeUm Patagonia yn ngh wmni Mr J. F. Jones, sydd yn awr o'r wlad hono ar ymweliad a ni. Cymerodd ein cyfaill ran amlwg iawn yn holl symudiadau cyhoeddus y dref yn ystod ei breswyliad yn eia mysg. Efe yw Cadben y Dan Gatrawd sydd genym. Bu yn aelod o'r Cyngor Dinesig am ddeuddeng mlynedd, ac yn Ysgrifenydd y Ddarllenfa am bymtheng mlynedd. Ni bu dim cyhoeddus yn y dref ar cad oedd ef yn selog o'i blaid os oedd a duedd dyrchafu a llesoli. Colled fawr fydd i ni ar e*, ol, Llwydd a'i dilyno yn ei gy!ch newydd, Cynhaliodd Md Blackwall, Hayes & Co, arwerthiant yn yr Eagles Hotel prydnawn ddydd Msjwrth, ar ddau dy yn Trefriw ad- waenir fel Canol y Pentref," Wedi cynygicn bywiog, yn dechreu gyda lf40, tarawyd yr eidc10 i Mr R. H. Williams am ^74. Mri R. 0, Jones a Davies oedd y Cyfreithwyr dros y gwerthwr. Y mae Miss A. P. Jones, E!wy House, a Mr Glynae Jones, Borthwen, yn dechreu yr wyth- nos hQJJ e, r eu c 5 0 addysg yn iN g I-, g Nor- manaidd Bangor. Y mae Miss Rogers Jones yn cymeryd dydd- ordeb ceillduol yn nadblygiad corphorol gen- ethod ieuaingc, ac wedi myned i draffertb. fawr gyda r mater. Er hyrwyddo y mudiad yn mjieilach y mae Dosbarth Ymaifeiicn (Gym- nastic) i'w agor yr wythnos hon. A &

IFFESTINIOG. -I

,vBETTWSYCOED.I

---------TREFRIW.

[No title]

I BLAENAU. FFESTINIOG.

Advertising