Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

CYFLWYNEDIG AR BRIODAS I

Advertising

.TEIMLA.D Y BARDD

CYFLWYNEDIG I'M CYFAILLI BRYFDIR.

I II.IllrIVII-111,111.11.11e-.F…

News
Cite
Share

II.IllrIVII-111,111.11.11e-.F 11-Irlv"elv CYNGOR PI.WYF PENRHYNDEU-I DRAETH. Cynhaliwyd y Cyngor nos Fawrth, dan lywyddiaeth Mr Robert Williams (Cadeir- ydd). Yr oedd yn bresenol, Mri. G. P. Jones, Edward Key, William Simon Pierce. Thomas Morgan, John Jones, David Lloyd Griffith, Ellis Davies, Rees Jones, Thomas Hughes Jones, G. L. Griffiths, John Jones (Clerc). I Cwyca Mr. O. N. Jones, Pwllheli, dros Gyfarwjgidwyr Clwb Adeiladu, ynglyn a Llwybr ack Terrace, nad oedd adroddiad a ymddan sodd yn y newyddiaduron ynglyn a'r cais iddo ef gyfarfod y Cyngor yn y !Ie yn gywir. Darllenodd y Clcro amryw lythyrau o berthynas i'r mater, ac yn y diwedd, pasiwyd i gadw at y penderfyniad basiwyd yn y Cyngor diweddaf. Darllenwyd Ilythyr oddi with Cyngor Dinesig Abermaw, yn gofyn am ei cymorth i geisio cael gan Gwmni Rheilffordd y Cambrian i redeg treD yn hwyrach, gan nad oes yr,un yn cyrhaedd yr Abermaw nag yn myn'd oddi yno ar ol tus 6 o'r gloch yn yr hwyr, Ar gynygiad ldr. Griffith P. Jones, a chefnogiad Mr. Thomas H. Jones, pasiwyd gydag unfrydedd. Darllenwyd Ilythyr oddi wrth Mr. Thomas Jones, yr Arolygydd Iechydol, yn nglyn a glanhau Cesspool yn Minffordd, fod yr adeg bresenol yn anfanteisiol i wneyd y gwaith, ac y byddent yn sicr o wneyd yn fuan. Ar gais Mr. Edward Key, pasiwyd i alw sylw y Cyngor Dosbarth at y waliaa yn Minffordd, ger Tynllwyn Terrace, Rhoddodd Mr. Thomas Morgan adroddiad Pwyllgor y Goleuo. Dywedodd eu bod wedi gorfod myned i tipyn o gost ynglyn a'r goleuo gan fod amryw o'r lampau wedi tori; hefyd Tanc i gadw'r oil yn gollwng. Argymellai brynu dwy lamp, a Tanc newydd. Pasiwyd yn unol a hyny. Rhoddodd Mr Rees Jones rybudd ynglyn a gwneyd rhywbeth i'r Neuadd. Y Clerc a ddywedodd yn unol a'r hyn basiodd Pwyllgor y Meddianau eu bod wedi gwneyd cais ar i Mr D. Lloyd Griffith a Mr R. M. Lewis ddod a chynllun allan at wneyd y gwaith, Yr oedd Mr D. Lloyd Griffith wedi gwneyd ond fod Mr Richard M. Lewis heb wneyd. Pasiwyd i ofyn iddo wneyd yn fnan. Mr D. Lloyd Griffith a ddywedodd foQ. y gwaith ar Lwybr Brynhyfryd wedi ei wneyd i foddlonrwydd. Pasiwyd i dalu i Mr Evan Rees £ 2 4s ac i Mr Robert Lloyd £ l 2s am wneyd y gwaith. Pasiwyd i ddiolch i Mr Ellis Davies am gael csrryg i wneyd y gwaith, a disgwylir i'r Cyngor Sir wneyd rhywbeth i rwystro y dwfr fyned i ddyfetha y llwybr etc. Nid oedd dim atebiad wedi dad oddiwrth Syr A. Osborne Williams ynglyn a Llwybr Rhiwgoch, Hysbysodd y Clerc y bydd Cwrdd Plwyf nos Fawrth Hydref 25.

Advertising