Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

CYMANFA WESLEYAIDD BLAENAU…

A^A'WWWWVWWWWWWWVV CYNGOR…

EISTEDDFOD LENYDDOL A CHERDDOROL…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD LENYDDOL A CHER- DDOROL FFESTINIOG. Cafwyd Eisteddfod eithriadol lwyddiatils eleni, y Neuadd yn orlawn, a'r cystadleuon o ansawdd uwchraddol iawn. Gwnaeth Elfyn ei waith fel Arweinydd yn benigamp. Gresyn na chaem gwmni y Prif-fardd yn llawer amlach ar y llwyfan, ond dichon nad yw yn meddu digcn o'r newydd hwnw sydd gan rai i wthio eu hunain i safleoedd o'r fath er yn gwbl amddifad o gymwysder i'w llenwi. Donial iawn oedd ei feirniadaethau ar ganeuon yr oil," chwedl yntau. Yr cedd Mr G. W. Hughes, Ruabon, yn hapus iawn gyda'i ddyfarniadau ar y datganu. Diau y bydd galw sm dano eto i lenwi swyddi o'r fath yn y cylch hwn. Mr R, O. Jones, a gyfeiliodd yn fedrus iawn. Maddeued y ddau i ni am beidio rhoddi y pum' llythyren sydd ar ol eu hanwau ar y Rhaglen gall y ddau gerdded yn burion heb i bawb wybod eu bod wedi pasio arholiadau cerddorol. Prawf eu gwaith yn well na dim ribanau o'r fath eu bod yn gerddorion deallus ac hyfedr Caed Hywyddion rhagorol yn Mri Evan Jones. Plas Cwmorthin, a Meirig Mai. Y maent wedi eu tori allan i waith o'r fath, a buont lawn o ddoethineb yn y gadair. Yr oedd pobpsth yn drefnus gan y ddau ysgrifenydd diwyd, Mri R. W. Davits, Glasfryn, a G. Jones Edwards, Station Road, ac yr oedd yr wyl yn dra dyledus iddynt am y Ihvyddiart. Llywydd y pwyllgor oedd Mr William Jones, Bodunig, a Mr R, Griffith Roberts, Higbgate, yn Drysor- irdd. Enillwyr y gwobrwyon oeddynt:- Unawd Alto, "Y Mynach Du," 1, Maggie Jones, Cadfan. Adrodd i rai dan 12 oed, Bessie Humphreys, Manod Road, a Martha Jones, Cynfal Terrace. Chwareu ar y Berdoneg, i rai dan 16 oed, Sallie Jones, Bronygraig. Canu y Don, "Tyddynllwyn" i rai dros 45 oed, Morgan Morgan, Blaenau. Pwyntill-waith o Penymount, Morris R. Jones, Sun Street. Deuawd i rai dan 16 oed, Mair a Jennie Williams, Jones Street, Blaenau. Brush Drawing o'r Daffodil, I Robert Jones, John V. Evans, ac Esther Edwards, oil o'r Llan, yn gydfuddugol. Adrodd i rai dan 16 oed, Lizzie Roberts, Lord Street, Blaenau, sc Annie Edwards, Manod Road, yn gydfuddugol Unawd i rai heb enilll 5/- yn flaenorol, Hiraeth am Feirion," Laurah Cathrine Thomas, Hafod Fawr Isaf. Eggs Stand, Andreas Hughes, ac Owen Williams: y ddau o'r Blaenau. Tray Cloth, Lizzie Francis, Cae'rblaidd. Unawd Soprano i rai dan 16 oed, Kate Ann Jones, Bethania. Unawd i rai dan 12 oed, Olwen Roberts. Hefyd rhoddodd y Beirniad wobr i Gwenie Lloyd Jones, Beth Vue, Maggie Evans, Moelwyn View, a Martha Jones, Cynfal Terrace. Deuawd i rai heb enill o'r blaen, Y ddau Forwr," HughO. Williams, Manod Road, a Daniel ei frawd. Daeth tri Cor Plant yn mlaen ar ddatganu, Daw meddyliau am y nefoedd," £ 2 a bathodyn arian Cor y Llan (J. Ll. Prodger); Jerusalem (Edward M, Jones) a Bethania (Lizzie Jones). Yr olaf ddyfarnwyd yn oreu. Unawd Soprano, Blodau Paradwys," Jennie Williams, Jones Street, Blaenau. fIJnawd Baritone, 0 cenwch gaa o groesaw," Owen Morgan Jones, Glasgwm, Penmachno. Dwy gan Ddesgriifadol i rinwedd- au Olew Morris Evans, gini yr un, Thomao Jones, Water Works, Aberdar a Bryfdir. Pedwarawd, "0 Llefara, addfwyn Iesu," Cwmni Evan Owen Hughes, Llan, Prif adroddiad, Bodd- lonrwydd" (Elfyn). 1, Maggie Williams, Tynantybeddau, Llan, gyda chanmoliaeth uchel. Deuawd, "Plant y Cedyrn," haner gini, Corris Jones, Dolgellau, a John E Williams, Tanygiisiau. Unawd Alto, "Ora Pro Nobis," Sarah Ann Morris, gyda chanmol- iaeth uchel. Prif Draethawd, 1, William Morris, Manod Road John Griffith Wllliams, Goleufryn, Llan, a U Mabi Gymro" yn gydradd ail. Prif Unawd, 15/ Corris Jones, a chanmoliaeth uchel iawn i Annie Williams, Maentwrog." Fancy Shawl, Miss Williams, Llansanan. Unawd Tenor, h3ner gini, Corris Jones, a chanmoliaeth uchel i David Morris, Trawsfynydd. Stone Picture Frame, Evan Morris, Miaffordd, Trawsfynydd. Corau Meibion, "Ser y Boreu," dwy bunt ac arweinffon, Cor Trawsfynydd, John R. Jones (Ap Eos Prysor) Ffestintog, Edward Davies, Islyn Maentwrog, Ifor Humphreys Llech- wedd, John Davies (loan Alaw), F yfarnwyd yr olaf yn fuddugol, a'r cyntaf yn ail. Corau Cymysg, Ffarwel iti, Gymru fad," tair punt a chwpan, Cor Prysor (David Morris); Bethania (Richard M. Jones); a Ffestiniog (R. R. Jones). Dyfarnwyd Bethania yn oreu.

Urdd Anibynol y Rechabiaici.I

' MAENTWROG.

. - - - ...................-…

[No title]