Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

DUOlAiO A DIACONIAID. I

MASNACH RYDD, PA BETH YW,…

PRUN AI UN, AI TRI CHOR FYDD…

PA UN AI UN, AI TRI CHOR FYDD…

Y BAZAAR, Y LIMERICK, A'R.…

I LLYTHYR AGORED AT DRIGOLION…

ITALSARMAU. -I

I -PEWRHYNDEUDRAETH.-

News
Cite
Share

I PEWRHYNDEUDRAETH. Diwedd yr wythnos o'r blaen, yr oedd y cyfaill Mr William Richard Jones, Pensarn Cottage, yn myn'd i ffwrdd i gychwrn ei yrfa weinidogaethol yn Rhiwlas, Dymunwn iddo bob Hwyddiant. Nos Fawrth, cvnhaliodd Cymdeithas Ddir- westol y Merched eu cyfarfod cyntaf y tymhor yn Ysgol y Cyngor. Da genym weled amryw o rai ieuanc fu mewn gwaeledd a phoenau mawr yn adferu rhai fu yn gaeth yn y tsi erbyn hyn yn myned allan eraill fu yn gorfod cael cymoith i fyn'd o gwmpas, erbyn hyn yn myn'd heb ddim eraill a'i cefnsu yn crymu gan ofid, erbyn hyn yn gwelJa, Mae cydymdeimlad yn werthfawr mewn adegau o'r fath. Ceisia rhai o'r uchod gael hyny gan Gymru a Saeson, Cyflwynwyd Ysgoloriaeth W. J. Mortis, roddir gan Mrs Williams, Penavth, a Mrs W. Morris, Glan Glasfor, er cof am eu diweddar dad, yr bwn fu'n Gadeirydd Bwrdd Llywod- raeth wyr yr Ysgol Sir am fiynydJau lawer, i Cadwaladr Q, Jones, Ty Obry, Pern hyn. Liawen ganym gael cyfle i longyfarch Cad- waladr ar ei lwyddiant. Dysgybl yn Ysgol y Cyngor, fsathyn, dal1 efal Mr L!ew Wil'i?,ms ydyw. Hefyd llongyfarchwn yr oil o'r dys- gyblion sydd wedi eniil satis mor anrhydeddus ynghyd a'i hathraw. Cychaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Neuadd Gyhoeddus nos We-er dan lywydd- iaeth y Parch John Plughes, Vicar, i gyfiwyno tystysgrif y Gymcfeithas Ddyngaiol i Mr John Lloyd Hart, Minffordd, am achub bywyd Mr R. Issaac Jones, The Stores, Minffordd rhag boddi tra yn ymdrochi Gorphsruf 16. Siarad- wyd yn mhellach ar yr amgylchiad gan Mri Griffith Williams, Minffordd R. T. Jones, Robert Jones, Peurhyn. Yr oedd bwn y ped- werydd t; o i Mr Lloyd Hait achub bywyd. Darfu i Mr Robert Isaac Jones amhegu Mii. John L'. Hart, Robert Baxtar, Robert Roberts a thlws aur fel cydnabydd.;aeih-y ddau olaf yn cynorthwyo Mr. Hart. Cyfarfod Ymgysegriad gafwyd yng Nghym- deithas Ymdrech Giefyddol Nazareth ncs Sul diweddaf, dan lywyddiaeth Mr D. Lloyd Griffith. Dechreua y Swyddogion newydd ar eu gwaith.

--TRAWSFYNYDD. I

- ,V V¥¥CRQESCfl.v v v v v…

..PENMACHNO.

I BLAENAU FFESTINIOG.

BETH A DDYWEa MB. BALFOUR?