Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

DUOlAiO A DIACONIAID. I

MASNACH RYDD, PA BETH YW,…

PRUN AI UN, AI TRI CHOR FYDD…

PA UN AI UN, AI TRI CHOR FYDD…

News
Cite
Share

PA UN AI UN, AI TRI CHOR FYDD OREU I'R ARDAL? Mr. GoL-Yn sicr y bydd i chwi barhau cich caredigrwydd dnvy adael i minau, yr wythnos hon gael dweyd fy marn o berthynas i'r cwestiwn uchod. Wedi d aril an 0 honof ddau lythyr wedi eu ysgrifenu gan un a eihv ei hun yn Hen Aelod" ar y mater ucbod, gallaf ddweyd fy I mod yn cydsynio yn hollol a'r hyn a ddywed, Ctedaf fod yr hen ddihareb yn cael ei gwireddu yn y cyfaBI hwn, Yr hen a wyr a'r ieuanc a dybia." Hefyd df-rllenais lythyr gwrthwynebol o eiddo un a eilw ei hun yn "1010 dan len," a bawdd deal1 m -j un ieuanc iawn a dibrofisd yw yr awdwr hwn. Desllais ar unwaith yn ail lythyr yr "Hen Aelod" ei fod yntau wedi cantod eiddilwch tèimladwy "1010 dan hm." a thrwy hyny aeth hsibio ei syniadau bacbgen- aidd, trwy ei ahv yn ol i fyned yn mlaen i "chwareu a'i degan Yn eich rhifyn diweddaf gwelais ymfichmych- wr dieithr wedi dyfod i mewn i'r busnes, gan alw ei hun yn Jt GwyJiwr." Ffugenw nod- weddiadol onide Yn sicr genyf mai dadan- soddw'r ydyw y cyfaill hwc wedi cymeryd arno ei hun i geisio dadansoddi eiddo yr Hen Aelod a'r lolo dau len." Yn fuan iawn yn ei lythyr gwna ymgais deg iawn i ddangos i'w ddarllenwyr pwy ydyw, Ec yn ol fy meddwl i, y mae wedi gwneyd yn hynod fedrus, yn ei waith yu defnyddio y geiriau Meindied pawb ei fusnes ei hun." Gwnaeth ei lythyr i mi feddwl ei fod yn un o'r rbai hyny sydd yn GwyHo busnes pobl eraill," nes graddio yn y gelfyddyd hono, Yna yn ofalus a yn mlaen i ofyn, "A chaniatsu mai "enwadaeth" neu genfigen" sydd wrth wraidd y tti chor," beth yw hyny i'r Hen Aelod." Dywedaf inau, "Os bu i'r Hen Aelod ddyweyci-ei farn ei hun yn onest o berthynas i'r mater uchod, ac i "lolo dan len" ddyfod allan i'w vJrthwynûbu yn ngwisg school-boy," beth yw hyny i Gwyl- iwr ?"<—r Eto dywed, Os yw yr "Hen Aelod" wedi rctirio, gadawed i'r ae!odau newydd ymgecru. Ie wir, "Gwyliwr," dyma'r gwir wedi ei ddweyd genych yn hollol anfwriadol. Cyfnod yr ymgecru ydyw y cyfnod presenol yn hanes yr aelodau newyddioo sydd yn tramwy y llwybrau cerddorol yn yr ardal hon. Hwyrach mai ymgecru gormod a'u gilydd y mae ein Corau yn eu hymatferiadau, trwy eu bod mor anmharod i gystadleuaeth, Pa un fyddai oreu genych Gwyliwr oddiar yr hyn a ddywed- wch eich hun, Glywed un cor o aelodau newyddion wedi bod yn ymgegru a'u gilydd, yn rayned i Wj-i Fawr eia Sir, ynte tri o rai cyffelyb ?" j Ymdrodd Gwyliwr" yn hir i?wn gydar gair cecft?en, gan ei ddal y' n ngwyneb yr Hen Ae!od fel rheswm am ei waith yn ysgrifenu i'r wasg. Nis gsliaf fi \1e!ej un- rhyw arlliw o genfigen yn e! lythyrau. Dweyd ei farn yn glir a gonest yr ydoedd mai ciel "Un cor teilwcg o'r ardal fyddai oreu yn 01 ei dyb ef Mewn beth yn enw rh?swm y cecfigena ? "Na chenfigcna wrth wr traws," wrth yr hyn mae amhvg y golyga ef, na cher, figena with wr nad ydyw o'r un farn a thi," Pdham Gwyliwr na bussech yn rhoddi o'ch amser i fyfyrio uwehbe-n y geiriau uchod gan fod gan- ddynt neges mwy uniongyrchol atoch chwi eich hun, yn lie csisio dysgu eraill. Dipyn yn chwerthinllyd oedd ei glywed yn gwaeddi fair play i rai trav.;s" gan gofio fod ganddynf berffaith hawl i gredu ya cnest mai gwell tri cor nsg un," ond gwaeddai "cenfigen, cen- figen pin y barnai rhai eraiil mai gweH un na thri, mewn ardal lie y mae cymaint o ymgecru ymhlith ae'odau newyddion (chwedl yntau). Dyna ddigon ar hynyna, Wel, Gwyliwr, yr ydwyf finau yn teimlo yr un fath a.r "Hen Aelod," mai lIawer iawn gwell fyddai cael un cor rhagorol o bigion yr ardal, yn rhifo dyweder o 300 i 400, wedi eu disgyblu yn dda, 0 dan arweitiiad un gwr dysg- edig fyddai oreu er Hwyddiant vr Wyl, yn hyt- rach na dau neu dri o gorau, a licisiau y rhan fwyaf o'r rhai hyn yn gymysgedig iawn ac yu gwbl anaddas at y gwaith. Credaf fod y cyfan- waith sydd wedi ei nodi gogyfer a'r Wyl hon yn galw am Jeisiau goreu ein gwahanol ardal- oedd, s,r rhai hyny ar eu goreu. Yn ngwyneb y ffaith yna, anodd iawn er mor uchel yw breintiau cerddorol ein hardal, fyddai galla sefydla ychwaneg nag un Cor. Er engraifft, faint o'n cantorion sydd wedi bod o dan addysg i wybod pa fodd i gynyrchu y llais yn gywir. Yn sicr, y maent yn y Ueiafrif 0 lawer. Cofiwn nad ellir canu Cyfanweithiau fel hyn trwy adael rhyddid i bob aelod gymeryd ei anadi yn y fan a fyno ef. Cenir byth mo hono yn gywir. Fe aiff y donyddiaeth yn sigledig at unwaith. Rhaid cael un Cor, ac nn arweinydd dealius wedi astudio y gangen leisiol yn ei manylrwydd i wneyd psrffaith chwareu teg a dernyn mor gerddorol. Y gorchwyl cyntaf a wna arweinydd profiadol fel hwn fyddai cymeryd y copiau oil gydag ef i'w marcio yn barod i'r aelodau, er iddynt weled yn mha le y byddai yn rhaid cymeryd anadl, &c. Rhaid i ni fel ardal geisio sylweddoli fod yn bryd i ni gyda'n Caniadaeth Corawl a r Caniadaeth y Cysegr symud yn mlaen dipyn pellach o dir y bloeddio a'r gwaeddi. Mae yna rywbeth mswn cerddoriaeth nad ydym fel ardal wedi caei a to; ac nis cawn ef byth os ydym am fyned yn mlaen ar hyd y ffordd yr ydym wedi bod yn ei thramwy cyhyd. Cheir byth mohono os nad allwn gydwel'd a'n gilydd i sefydlu un peth teilwng,—sef Cor teilwng o leiswyr datb!ygedig. ac os ydym fel ardal am ein cynrychioli yn deilwng yn yr Uchelwyl, anfonwn un peth teilwng yno. Ydwyf, CYMRO 0 WLAD Y GAN,

Y BAZAAR, Y LIMERICK, A'R.…

I LLYTHYR AGORED AT DRIGOLION…

ITALSARMAU. -I

I -PEWRHYNDEUDRAETH.-

--TRAWSFYNYDD. I

- ,V V¥¥CRQESCfl.v v v v v…

..PENMACHNO.

I BLAENAU FFESTINIOG.

BETH A DDYWEa MB. BALFOUR?