Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WYTHNOSOL

l FENODSADAU PWYSIG, I

ETHOLIADAU. !

MR. F. E. SMtTH, A.S.

News
Cite
Share

MR. F. E. SMtTH, A.S. Ychydig ddyddiau yn ol anfonodd Mr F..E. Smith lythyr i'r wasg i ddywedyd ei fod wedi dyfod i'r penderfyniad (yn hwyrfrydig iawn) mai baddiol fyddai talu cyflog i seneddwyr, ac y mae yn ddigon amlwg ei fod yn dra awyddus i'r Blaid Doriaidd gymeryd y mater i fyny a rhoddi lie iddo yn ei rhaglen. Cyfriiir am y datganiad yma gan un o' ddau beth. Mae Mr F. E. Smith yn raddol yn cael ei ryddfrydoli," neu y mae yn gweled y bydd yr hyn a awgryma yn fantais i'r Toriaid yn yr etholiad nesaf. Ein cred ydyw mai yr olaf sydd yn wir, oblegid gofaiodd Mr Smith am ddywed- yd ei fod yn barod i ddilyn Mr Balfour a'i gynorthwywyr pa benderfyniad bynag y deuant iddo. Trwy ddywedyd felly dengys ei fod yn gyfoethog yn un o anhebgorion gwir Dori-sef parod- rwydd i roddi argyhoeddiad o'r eiddo o'r neilidu os pair glynu wrtho anghyf- leustra neu anfantais i'w blaid. Mae amryw Doriaid eisoes wedi gwneyd yn hysbys eu bod yn barod i dalu cyflog i seneddwyr, ond hyd yn hyn nid oes yr un o arweinwyr y blaid wedi mynegi ei farn ar y mater.

BETH A DDYWEa MB. BALFOUR?