Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through !rcm BLaesau Festiniog to all parts O! AMERICA. CANADA. &-a. tar farther Information ap?!y to- A'lY. WTLLI&M JONK8, Fe!tÏaiog. LIVEUPOOL. § HUGH JONES ASD SON. Â. House, i 19, EARLE STREET, T. PAUL'S SQUARE. § ? WERTHIR Teey?aa (Single & Ret. W ?i cm) yn tah?b dasb?th gydar ew&haMl Linallaa o Agerlong&Q i'r UE9l g D&lasth&u, Canada, South America, S. I Africa. Awstr&U&, P&tq.gonia, &c i bob & t parth e'r byd am y i rist5tti isQlat. S C:iwertblt' hefyd iniarfl Tickets gyd&f gwahacolReiiayrddi tiob parth %m Y teleraa rh&ta! Rhoddwa Redaoed R!\te Railway Order i bob aE o'n Passengers (3rdClsLss) o'rBlaenauyma, Byddwn yn i pa cyfarfod ar cu glaniad yn y f3t?,tlon i yma gaMwn am eu Luggage, a aeswn t gyd&hwy ar fwrdd yr Agerlo? yn mha ? ? sn y byddast wsdi ponderfynu hwylie ? mwyaf beddhaoi M a chysarca ys }r adran garea o s Uesg, ? § M y 'Mwrnod hwylio. S YsarHenwcb air & chowoh gyda throad ?? ? y post rsstr o r gw&?mo: HwyHa.d&u, ynl llibYlb'r Farrs. § ?p?b ?ySod. Ystet? rh&d &t '? g&? Laggstgs. ? Mae'r oyfe!?iad ashod yn „He oysuFas, & ? rMsymo? a obsBoUg ymwslw? ax ? ?? :!rai.p.1 ATS, MICE. MOLES. COCKROACHES and BEETLES, gresdity a&t Haidson's "Reliable" Rat Poison. C&ts and dogs win not touch it. Vermin dry up &sd Isavs ac smeH. Pnces 6d.. Is.. 2s. 3d.. asd 3s. 8d., Postage 2d.-G. W. HARRI50N. Chemist, Readme. Sold by Cheiri,.3ts, Ageat for Blaen-p,u Festiniog :-J. Hoyd Jcne", Chemist. LIap'rwst A. Parr-y, Chermst, lt!atior. Road. Pcrimadoc:—Ivo? 1. Jones. Chemist. Beitws- ycoed :R. Ps.r?y. TMPORTANT TO MOTHERS -Ejery Mother who valuea the Hoaltl. and Clean. Uj. hess of her Child should use HAB RISON'8 64RELIABLE NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermh1, bea.utifies and strengthens the H&Ir. In Tins, Iid and 9d. Postage Id.—Geo. W. Ha.rr'aon,Uhemist, Reading. Sold by Chemists Agent to.- LIan- ?W3t, A. Parry, Station fp? Blac,n.%u Featmiog, J. Licy.i Jones, Irh PhMm&cy. ft.gent for K. Agent for Po'<nadQC. Ivor.J. Jon",¡¡ GWALLT GWYN a adferir yn barhac! a chyeym t w Hw cynL2f1 trwy ddefnyddio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORER. md cySur llifo /idyw, end gweithreÔa irwy loddion naturiol fel arferydd. :-ii chynwysa ddim niwsidiol. ac y mae yn Heso} t dyaant a hsrddwch y gwalh. Mewa poieii. 1;6 y? un (3c rhagor trwy'r post).—G. W. HARRiscN. Haif Specialist, Reading. Sold by Cbemtsts -Gcruch':Vyliwr i Bettwsycoed. R. PARRY. Channst; t L!snrwst a Treiriw. A. PARRY. Chemisl;. HAIR GROWTH.—A csrtam Hair p-oducer. Beautifies and pron-ictes the growth of the H Air, and is a pre- ventive of thiccess and fatting cut. lo boxes. price Is eMh. It lpeps the half free from Scurf and Dandruff, and promotes a heahby condition of the scaip. Numerous testimonials received—Sold by all Chemists, or past free front the Manufacturer, Geo W. Harnson. Chemist. Reading. Agent for Uaurwst: Idwal Parry. Chemist. 22, Station Road. IF YOU Irom TIC, SUFFER NEURALiJIA, 4 TOOTHACHE, You may have INS FANT RELIEF by taking a dose of .oool TIC and NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, f{- EAOH. Prepared by George R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Hanrwst. — Eydld 1, .Lt. II V 'i v""A Jt 1.1A yn ta!u ymwUada ftl y ca.n!yn BLAENAU DYDD LLUN, a DVDD MERCHER, yn GARMON HOUSE, PE N R H Y !tit:: U D RAE Tt.f e! 'j! ele' bob DYDD TAU ya NHV MSs. HOSERTS,gyfeibyn MGREFFmHOTm o 2 e'r g!o( h y prytivawn hyd 8 POFTMADOO Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'f gioc\ yn ahy MR. HUGHES, STA-r¡ONER2¡ 67, High S.treete TRi WSFYNYDO. SADWRN lai a'r 3ydd yn mhob mit- yn nhy Mr. M. W. MORRIS, DrapGi'; Clifton Housa, o 5 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yr LLANRWST Bob dydd MAWRTH a I)IWRN.C,,Dl FAIRol-50hyd5, ynnhy MR. TONES CoMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesaf Mr. Parry, Chemist). Gosod mewn Aor, Platinum, Ebonit. MB Vulcat.it" am brisiau hynod o fesymc!. FST DDA3 Tyaif nera nsnw! dacaedd naturfol, gosodir yhai sewyddion ya y dillian cHwadd" Mat, a mWjaf ceifyddydo!. MR. f-iouss, QlanypwÐt BLAENAU FFEBTINIOQ LLEW. P. GRIFFITHS, PHOTOGRAPH!C ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGEJ FOR PHOTOQRPHY OF THE HiGHEST OLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUM am 2/6 t fyny CAB!MET o 3 am 2/S. POSTCARBS 3/- a 3/8 y dwsin. Highly Fmisbed. AMERCH!ADAU Cn!M?ntnaied Addresses3 c walth fy !Sstw i iryd, wedi eu gwelthia yn y modd goreu am y Prisictu <se!af. CoSwch y Cyfsinad :— The" STU DID," 59, HIGii STREET, B!. Ffestmiog. P W Y S I G Ae-o i Ho!! Chwarciwyr Ffestiniog, &c. Paa yn ta!u ymwe!iat* a. PHWLLHELt yn ystod yr Haf ccSar ffiai y !!e mwyaf cyfleus a chyfforddus i arcs ydyw y MELWYN TEMPERANCE, FENLAN STREET. Gyferbyn R'r Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, PetrcheMOg. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest nottce. Accomodatioa for Cyclists & .Tourists. GRANVILLE TEMPERANCE, CR!CC<ETH, N. Wales. tNB tt jMttti!"i? 'o'' y"?'' fvnt! ?o<' sa aB?BBBB??SS?B?????s?E??? ? t mnS!?? ?'? 1? ?taffap ?r ? LA'U'IES PreeS&mp!eo< JS jj I?LA?CHCA?D'S S B AP)OL ? STEEL PtLLS g m with l?-p&ee e?p]<H)ttorT BooHet Md Teftimoniats g S. Les!S MMtyn.I!S .3 ? !?SsM?(ir,('ca ? -JI. PESWCH! Niraidi DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod HfYf?H naenyeyhoedder'sblynydda.Q.acy ti U ?M ma,e y perchenog, drwy dra.nl a lla.fu.r di- nAWpC'? ildio, wedi ei ber<feithio yn y fath fodd, tF? T iL<J ? fel y mae yM cael ei gydnabod fod dar- 0?1tt?<f!H ganfyddiad gwerthfa.wr at yr Mihwyl- ?'???" derannohod. Ymaemiloeddl?wer ?!XTm?F wedi ca.el i&chad ac yngwneyd ea goren gymhell ar ereill sy,4, d yn dyoddef. g,<. Ni raid end cymeryd UN DOSE er pro6 ei ddyhnwad yn rhyddhall Beswch y phlegm, yn clirio y llais, yn cynhesu RLf?5..t<Wttr?? ?i? acyncryfha.n y frect, gan weithio pob AnWVf? &nwyda.cl)rygniym&ith. Nuaidimeb -Anwyd, ofni ca-alyliadau anwyd a pheswch ond Ac?hma a ?ofa.InfodpotelaidoDAVIES'SCOU&H ?NtUUm ? MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn Bronchitis ?eddyg i'wdeulu a,tholla.nhwylder&uy U?r«u?Mm?<?H!i?tib.p.?ddf a,'r frest. cs bvdd DAYIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 13id.a.2/9ybote!. Y mae y pote!i 2/9, yn cynwys mwy ca thatf o'r rhai HeLd; gyda'r post 3c. yn ychwaoego!. HUSH DAVIES, Chemist, Machynlleth. if Fills mwyaf dyogel at RWYMEDD -Owelthient yn esmwyth, yn sler, ac heb boen. Davies's Tonic #I II Antibillous Pills at DDIFFYG TREULIAD. 13d., a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at Ddiffvg Trenliad. DAVIES'S PILLS at Boen' yn y Oefn. DAVIES'S PILLS at Gnriad y Galon. DAVIES'S TILLS at y Piles a'r Gr&.TeI.; DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystnmog. DAVIES'S PILLS at Boon yn y OyIIa,. DAVIES S PILLS at ddiffyg awydd bwyd. DAV1ES S PILLS sydd ddiogel hollol. f CROEN IACH PUR.-Dynayr hyn y mae Y "Sarzine Blood Mix- ture" yn ei sicrhau. a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent ond os blinir chwi gah groen afiach, ysfa, pim- ples, toriad allan, scurvy, daluriau, penddynod,&c., ?yYn .tarddu 0 waed drwg i1cammhur,mynwch bote- laid 0 "Sarzine Blood Viixture," gan y Drug- gist nesaf atoch, 1! 1c. a 2s. 6c. y bote!, neu gyda 3c. at y cfudiad a HUGH DAVtES, Chemist, Machyntfeth. j HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. ? JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudraoth, Pw6the!i and Barmcutha Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfynlad da at y Flv,fyddyn Newydd. M&e arbect ariam cystal a'u henHt. Gall-wch arbed 5s. y Bunt trwy brynu PIANO neu ORGAN gan j. BAtJGOR.. Î A chofiwch nad yw J. BOLLOTEN, Y8'1 gwerthu dim and yr Offerynau goreu. Cymerir Hen OfPerynau yn gyf- neMftd. Ysgnfenwcb am Gatalogue. Llythyrau a Phellebroo- Brliotc" B&ngor. V t RIIEDEGYDD," ("The COURIER,') (ESTAPLISHED 1879) A Half-Penny Weekly for the Counties o 't Merioneth, Carna;,voit and Denbigh. I Recogitised lUedium for all County Ad. vertiselizents & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. Guarantecd the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT's in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the foHowing terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2; 52 issues, 4/4. Post free to any address. E. LLOYD JONES Ironmonger and Implement Merchant, Birminslham House, LLR R T The Best and cheapest House in the District for all kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasons. Sole Agent for The Corbett'WilHams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil Cake Mills. Cattle Cribs, Sheep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins. etc. Oorbett'.j Plymouth Prize Grinding MH!s; rilartin's & Max'NeH'. Patent Cu!ttvai0rs; Hansome's Prize Plough, etc. ASsCt a Sp!enti!d Assortment of Kitchen Ranges and Grates of all descripttOM. Enamelled Slate and Wood Mantel Pieces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMIES. TAILORS AND Y mac em dethoiiad o frethynal1 at y tymhor preseaoi yn well nag erioed. Siwtiau a CostMmes at bob pris, yn y Styles a'r Iliwiau diweddaraf. Gwneir i fyny fretI,im ynau, dim gwahaniaeth t!e eu pryBin 2, QMmweU St.s BL Ffestiniog -9 g¥g:] B???JL '<?AJ!JSiM?? ?????.????- RHYBUDD PWYS!G i bawb sydd ya bwriadu prynu BICYCLES newyddion at y Sutgwys, a'r Hat. Cyn prynu eich BICYCLES, coSwch am a!w yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH i weled y STOC HELAETH sydd yno o CYCLES pjEWYDDION oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh; Premier, Swift, B.S.A.t Olympic, Fleet. James, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas, Ni raia i neb dalu mwy na, .615 15s., ersicrha,u y Bicycle goreu posibl. Eefydmae Bicycles rhata,cb na. £4 48., yn rhy rad i'w prynu, ao yn beryglus i'w defnyddio —" y goreu yw y rhataf yn y diwedd." Conwch am roddi eich archebion (orders) yma,, ao fe a.rbedwch arian, a chewch well gwerth am eich arian yma B&o yn unman arall. Hefyd gellir c&el MOTOR CYCLES Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cedwir Stoc belaeth o bob math o "accessories." Hefyd Piloilos, Record" Football" Electric Lanllls, 4c. CYeLES ON HSRE. CYCLED FIEPAIIRED. Cycles on Hire purchase if desired. Co6wch y Cyfeirrad— Alexander Cycle Depot, j 41 a 42, Church Street, (Gyferbyn a'r New London House). ?-