Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Cor Meibion y Moelwyn yn yr…

News
Cite
Share

Cor Meibion y Moelwyn yn yr Abermaw. Dydd Mawrih, yr oedd ein bechgyn cerddgar ¡ yn cyehwyn, y mwyafrif ohonynt ar ol diwrnod çled o waith, gyda'r tren 4 o'r gloch, am Abermaw i gynal cyngherdd dan nawdd eglwys -Fethod:siaidd y He. Yn eu cyfarfod yn yr orsaf yr oedd y cerddor pybyr Mr Rees Jones yn I trefnu Hetty iddynt yn gyplau i gael lluniaeth, cyn sc ar ol ycyngherdd. Y peth cyntaf wel. wyd ar ol cyraedd y lie ydoedd tyrfa, fawr yn dilyn y Gwir Anrhydeddus D. Lloyd George i'r 'Hctel ile'r oedd yn cael lluniaeth ar ol bod yn siarad yn Nyhyfarfod Cyflwyniad Tysteb y Cynghor Trefol i Mr William George, ei frawd ar ei btiodas. Yr oedd amryw yn dis- gwyl y gallasai y Canghelior arcs y Cyngherdd ond siomwyd hwy, gan fod yn rhaid iddo fod I mewn lie arall. Aeth y cor i'r Pavilion yn brydlon erbyn 8 a'r FIocb, ac yr oedd yno dyrfa fawr yn eu disgwyl, &c ar syroucliad y lien oedd ar flaen yjlwyfan j-r oedd derbymad roddwyd i'r cor yn fyddarol. Cymerwyd y gadair gan 0. W. Morris, U.H., yn cael ei gynorthwyo gan y Parch Gwynoro Davies, gweinidog yr eglwys. Yr cedd y ihaglen yn un chwasthus, ac ni bu prinder encores, En- coriwyd pob item ond dwy. Dadganodd y cor y darnau a ganlyn, Tim! buctoo, "Annie Laurie," ac "Once I loved a maiden fair," "AJawon Cymreig" (W. O. Jones), "Harlech" a'r Hea-Wlad," Destruction of Gaza," 0, peaceful night," "Kilarney," "Dear Little Shamrock," "Italian Salad," a "Moei y Wyddfa," a diweddwyd trwy ganu'f Hale- liwia," nes y teimlid gwefr trwy y lie, ond cyn cael amser i encorio tarawyd Duw gadwo'r brenin." Canoad Mr Corris Jones Mountain Lovers," ag encoriwydef a chanodd "Unwaíth eto." Canodd hefyd Darlun fy mam," ac encoriwyd, a cbanodd "There is aland." Un- awd "Three for Jack," gan Mr W. 0. Jones, acencoriwyd a chanodd Pa bryd ca'i fyn'd adre'n ol." Encoriwyd Mr J. E. Williams ar yr nnawd "The Lord worketh. Wonders," a chanodd "Arhyd y nos," yn effeithiol dro ben. Arwyr Cvmru fu ganddo ef a MrJ. Prodger £ hwarenodd Miss A. E. Owen-Davies unawd ardderchog ar y berdoneg, ac yn ol ei hatfer yn dotio y dorf, a gorfu iddi ar ei gwaetbaf atteb i encore fyddarol. Yr un fu tyngsd Ffestia Jones hefo'r peniliion, 'yr oedd yn berwi y He, ac nid oedd heddwch heb roddi un arall.—Cafwyd croesaw a gair da i'r Cor, a a harweinyddclodwiw Cadwaladr Roberts, Ysw., U.H., gan y Cadeirydd a Gwynoro, a dylai y Cor a'r ardal fod yn falch o eiriau canmol- aethus Gwynoro, ac efe yn wr a cherddor o farn a phrofiad. Dywedodd na chlywcdd gor o faint y Maelwyn, yn gallu cynyrchu cymaint o volume, a heriau unrhyw le, yn unrhyw wlad, gasglu gweli, na cbystal c ran gwell "gor allai weitbio diwrnod o waitb, ie, y rnwyafnf yn ffiherfeddio y ddaear, a chanu mown tair o iaithoedd, gyda'r fath berffeithrwydd, ac a gan Gor enwog y Moehvyn." Wedi cael cwpanaid, cychwynodd y Cor adref tua un-ar- ddeg mewn Modur," a daetbant adref yn ddiangol cyn i foreu ddydd Mercher, gael dechreu ei rifo gan fysedd yr awlais. Cafwyd croesaw mawr gan drigoiion y Bermo, O.Y. —Deallsf fod y Cor yn trefnu taith i'r Debeudir at fis Tachwedd.

Marwolacth y Parch, D. Lloyd…

Advertising