Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION O'R -CYLCH. I

- Llysoedd -Cofrestrol Dyffryn…

TREFRI W. I

-Gened igaet hau.- - - -

- MASNACH RYDD, &c. I

PA UN AI UN, AI TRI CHOR FYDDI…

- --I LLANRWST -

I BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. I WEDI GADAEL—Yr wythnos o'r blaen gadawodd Miss Lily Williams, 3, Wynne Road, i gymeryd i fyny ei lie fel athrawes gynorthwyol yn Ysgol y Cyngor, New Broughtoa, Gwrecsam. Cafodd Miss Williams yrfa golegawl ddisglaer a Ilwyddianus yn Man- gor. Yn ystod y flwyddyn gyntaf pasiodd bed- war o'r testynau allan o'r naw gofynol i enill y odd o B A. ac enillodd Certifi-,ate of Merit y Coleg. Yr ail flwyddyn pasiodd mewn saith o destynau allan c naw ac eniilcdd distinction mewn tri. Dymunwn ei llwyddiant psllach fel athrawes yn ei chylch newydd. CROESAWU'R YSGOTIAID.—Ymwelodd tua 60 o urddasolion ysgotaidd a'n treflan dechreu yr wythnos hon, Bu Awdurdodau Chwarelau Oakeley yn brysur iawn gyda hwy ddydd Llun, dan gyfarwyddyd y Prif-oruchwyliwr Mr Owen Jones, Y. H. Nos Lun amlygodd rbai ohonynt y buasai cael clywed Cor Cymreig yn canu, yn coroni eu hwyliau mawr ar eu taith i'r cylch hwn, ac anfonodd Mr Owen Jones trwy y prifardd Bryfdir, cadeirydd ffyddlct1 pwyllgor Cor Meibion Brenhinol y Moelwyn i geisio trefna cyfle nos Fawrth a gwahoddwyd yr oil. ohoaynt i'r Neuadd am S o'r gloch, a chanodd y Cor amryw o ddarnau Cymreig. Saesneg, ar Italaeg, er eu mawr foddhad; dan arweiniad yr arwr csrddgar Cadwaladr Roberts, Y.H. Daeth y Prif-atbraw Dodd, M A,, i gvfeilio i'r Cor yn garedig, yn absenoldeb Miss Owea- Davies, A.R,C M. GWELLA -Da genym gael ar ddeall trwyei feddyg (Dr. Evans), fod Mr. David Jones, Minofferen, yn dod yn mlaen yn jhigorol yn yr Ysbytty ar ol y ddamwa-in ddifrifol gafodd trwy fyned i'r Hit yr wythnos ddiweddaf. Y mae argoelion gobeithiol yn awr am ei adferiad. GWAELEDD.-Drwg genym glywed i Mr. Joseph H. Owen Davies, mab Mr. Robert Owen-Davies, Benar View, gael ei daraw yn hynod wael gan enyniad yr Ysgyfaint, Gorwedda yn awr yn yr Ysbytty yn Llundain. Dymunwn ei adferiad buan. BAZ.kAR,-Dylem fod wedi dodi yn ein hadroddiad o Bazaar Maenoffernn, mai y Beirniaid yn nghystadleuaeth Brown & Poison osddynt, Miss Thomas, Cook Mistress, a Mrs Williams, Glorian." a rhoddwyd canmoliaeth uchel i'r rhai o'r merched. Rhoddwyd y gwobrwyon jan Mrs. Jones Morris. CwN. Llongyfarchwn y Rhingyll John Lloyd, ar ei waith yn enill y wobr flaenaf yn Arddangosfa Corwen am dorlwytfe-^o gwn. Y mae ein Rhingyll caredig yn hen gynefin ag enill gwobrwyon mewn Arddangosfeydd. PENODI > D—Hyfryd genym gael llongyfarch Mr J. M. Davies, Ysgolfeistr y Valley, Men, ar ei ddyrchsfud i gymeryd gof-il Ysgol Pensrra. Yr oedd 39 yn ymgeisio am..y lie. Fel y gwyddus, brawd ydyw Mr Davies i'r Parch D. Davies (Dewi Eden), Harlech, a Mr Lewis Davies; The Square, Blaenau Ffestiniog. CYMANEA'R WESLEYAID. — Nos Weier, bydd Cym^nfs Pregetha y Wesley;; J < rt dechreu, a phregethir yn Ebanezer, Disgwyifa, Soar, a Gorphwysfa, a pharheir dros y Sadwrn a thwy'r dydd y Sabboth, gyda Chyfeillach nawn Sadwrn. Y gweinidogion a wasanasthant fydd y Parchn Hugh Hughes, T. O. Jones, T. Isfryn Hughes, R. Garrett Roberts, a D. R. Rogers, B A.

I TRAWSFYNYDD.