Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

JOWEN 0. ROBERTS, ? ???? ?MMMSf:? ISassa I ?i?? ? Marb!@, and Slate. II Estimates and Designs on app13catwn. CARVING at lowest | Prices. L -10 Oravo Clst&rms. ft ^FESTINI0GSLATE WORKS1 Itfasttfitog-, The Albion Temperance, I BLAENAU FF £ STiV,<?G« REGISTRY OFFICE for SERVANTS LeST & FOUND PftOPSRTY INQUIRY OFFIGg. I Orders taken and information g" ?veft.? Sales by Mr. GEORGE HU GH ES,Kiijuwmer & ¡ « Valuer. I All inquiries immediately attended to by- W. & A. PARRY. London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD. Sefydlwvd ac ymgorpborwyd 0 dan ddeddf I Seaeddol yn y lfwyddyn 1869. Prif Swyddfa: SO. FINSBURY SQUARE, LONDON, E. C, CYFANSWZvI HAWLIAU wedi ci tala allan 0 dan yswirebau er pan sefydlwyd yr uchod ydynt dros £ 2,270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef 0 Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 1910, ydoedd £ 272,499,- Anfonwyd allan yn sgos i HANER MILIWN 0 yswirebau newyddioa yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. TELIR HAWLIAU yn uniongyxchoL I Mantolcn am y flwyddyn, ac nnrbyw fanylion pallach i'w cael yn y SWYDDFA RHANBARTHOL—8, THE SQUARE, BL, FFESTINIOG. BlLLPOSTING I II Dymuna HARRY PARRY, PsnlSlfeh, Harlech, • hvsbysa ei rod yn gwneyd gwaith BILLPOSTER yn Nosbarth Harlech, Talsarn £ .u, Llanfair, Llanbedr, a Gwynfryn. Byrddau da yn mhob rhan o'r Bosbarth. Rhoddir sylw unioFgyjchol i bob archeb. Telerau rhesymol. BILLPOSTING 11 BlLUPOSTiNQ! BILLPOSTINQ il Dymuna MORRIS RICHARDS, P E K L A N) Trawsfynydd, hysbysu y Cyhoedd ei fod yn derbyn A rchebionam BOSTiO PLACARDS, &c., i fyny yn Mhlwyf Trawsfynydd, a'r Cyffiniaa. BYRDDAU DA yn y lleoedd mwyaf A amlwg. RHESYMOL. TELEr?AU MWYAF RHESYMOL. Cyflawndsr o Bapur Ysgrifenu o'r radd oreu ar werih yn Shop Y RHEDEGYDD," High Street, Blaenau Ffestiniog. List of Sales by Mr. John Davles. SHOP "Y PARAGON," CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. Sale yn Ddyddiol ar Lestri, Enamel Goods, Glass, &e., yn y Shop uchod Hefyd, Yn y Co-operativa Saleroom, gwerthir Dod- refn, etc Newydd ac Ail-law Am brisiau hynod o 'isel. Hafod. Offeiriatip F^tiqfog, Sale ar yr oil a'r Stoc, Gwair a'r- Celfi. DYDD SADWftN, HYDREF 1, 1910. yn cynwys:— 6 0 Fuchod Godro campus yn au proffit, 30 Loiau Cryfion addawoldros ben, I Ceffyl Gwedd- rhsgorol, yn codi yn dair oed, f tua 15 0 uchder, yn weitliivvr hwylus, Tua 10 tuneli 0 Wair rbngorol. Chaffcutter ddim gwaet? sa 1 y c 1 2 Gat Gwair a'r hoB Ge ? -? Sa'e arn 2 0'- J iafon boddhacl hyd FIair Mai Ffestiniog, 1911. Garreg, Llanfpoiifen.. Sale Flynyddol ar Anifeiliaid. DYDD SADWRN, HYDREF 8, 1910. Sef diwrnod y Ffair. Derbynir Entries ychwanegol. Manylion eto. O^IIi Llan^^dp. Sale ar yr oil 0 Stoc y Farm, Crop a'r Celfi; hefyd holl Ddodrefn y Ty, ya cynwys rhai Dodrefn Meii-ffasiwn. Dydd MERCHER, HYDREF 12, 1910 Rhoddfr Ceel arferol. Holl fanylion gwel Posters. Tyddysi Trawsfynydd II Sale ar yr oil o'r Stoc, Crop, a'r Celfi, etc.. Dydd Sadlwrn, Hydref 15Qd. Manylion eto. GLANYGORS F-ARWI, I MAHOD ROAD. SALE AR YR OLL 0 STOC Y FARM, y GWAIR a'r CELFI. (Eiddo Mr. Cadwaladr Owen). Mis Nesaf (Hydref). Manylion ar dyd«ad eto. YARD OAKILEY ARMSjNpTEL, Tanybwich. SALE AR ANIFEILIAID, &c., ddiwedd y mis nesaf. Manylion eto. II" ——— — ..M — -I. ".■■■■ ^11' Cyichwyi • LenycldoS a Cherddorot Y TABERNACLE,, PORTHMADOG, Rhagfyr 126ain a'r 27airs, 1910. Awd!, Edward VII—Yr Heddychwr." Gwobr £ 2 2s. Tuchangerdd, "Diwrnod Golchi." Englyn, "Maen Llifo." Beirniad-EMYR. Cystadleuaethau-Corau Mawor; "Corau Meifc- ion, Corau Plant, Corau, Aelwyd, Paition, Deuawdau ac Unawdaa i bob Dais, Beirniae;-Mr. D, Thomas, Ivi.A,, Mus. Doc. Prif AdroddM (Merched) "Gweddi Owen Bach." Gwobr;Cl Is. (Meibion), "Arwerth- iant y Caethwas." Gwobr f 1 Is. Lln o destycau a gwobrwyoa sylweddol. .Am restrp'r Testynau anfoner Stamp Dimai i'r Ysgrifcnydd Owen J. Roberts, 49, New Street, Porthmadog. Mae darluniau o'r diweddar Frenin Edward i'w cael am 2c, 6c, 1/ a 2/6 yn Pontypair Shop., List of Sales by Messrs John Varry Jones and Son. J' TY'N TWLL, TRAWSFYNYDD. 1fT AE Mr. JOHN PARRY 14DNES wedi ei, .1. gyfarvfyddo gan Mr. David Tador, yr hwn sydd yn ymadael, i gynhal arwerthiant yn y lie uchod, Dydd Mercher, Hydref 26, 1910, Gwerthir yr oil o'r Stcc a'r Ceirch. Rhoddir coel fel arferol, gyda meicbiafon boddhaol, am y symiau o £2 ac uchod. Ceir manylion pell- ach ar y Postereu oddiwrth yr Arwerthwr, Penian, Penrhyndeudraeth. List of Sales by INP. Geo. Mughes MARKET .-HALL, — Blaenau Festiniog. Y MAE Mr. GEORGE H.UGHES, Auction- eer, wedi sicrhau Sals Room ynyr ucbod i gynal Arwerthiadau ar hab math o eiddo megis DODREFN, &c. Gellir hefyd anfon unrhyvif bsffa yno i'w gwsrthu, ,neu prynir a rhoddir pris rhesymol am'bob eiddo, • 1 1 1 1 11 —1 11 f *■■ i i — L$S\ *%Y MS? :*$ B a, t)6t W 811 j ':H't; ;¡. .'C???.?Hf'?f.  "?.AE.???A!'e, L?M!RW?T,- ,-c, Alfred E. Parry. lit Bankruptcy, BLACK HORSK INr" Ltanrwst. THURSDAY. September 29, 1910. Sale of Tt?c whole of the Household Furniture and II Effects (by instructions of the Official Receiver in Bankruptcy, Chester). GELLi LYDAfJ, YREFCIW. I FRIDAY, September 30th, 1910. Sale of Live and Dead Farming Stock, Antique I Furniture, etc, P'^n!t|acl|RO Aifnual Sale,. TUESDAY, OCTOBER 4th, 1910, SALE of Horses, Cattle and Sheep. Usual Credit, By Order of the Mortgagee, PARISH of; TREERIW. WEDNESDAY, October 5th, 1910. At I the EAGLES HOTEL, Llanrwst, at 2-30 p.m. All those Dwelling-Houses or Cottages, Gardens and Premises, known as CANNOL-Y-PENTRE (part of) in the res- pective occupations of Robert Williams and Richard Williams. For further particulars, apply to Messrs, R, 0, Jones & Davies. Solicit- ors, Llanrwst and Blaenau Festiniog, or to the Auctioneers at Llanrwst. Graig piart7 Llaii^w^t TUESDAY, OCTOBER 11th, 1910, SALE of 30 Head of Cattle, 300 Choice ? Welsh Mountain Breeding Ewes, 100 Strong 3 & 4 year old Wethers, 50 two and ?thiee year old Crossbred Ewes, 100 Ewe Lambs, 100 Welsh Wether Lambs, 60 Fat- Crossbred Lambs, and 60 Crossbred Store Lambs. The property of Mr. Harriso.n, Bettwsycoed, Usual Credit. I Gwytherin Aqnual Sale. THURSDAY, OCTOBER 12th, 4910. SALE of Horses, Cattle and Shesp. Usual Credit, .LLYS TAWEL, LLANRWST. ¡ THURSDAY, October 13th, 1910. Sale of Live Stock, Household Furniture, etc. (By instructions of Mrs. Williams, who is leaving) Oae'r Graigs Llanrwst. TUESDAY, OCTOBER 18th. 1910, SALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. CAE GWYIV, PONT-Y-PANT. THURSDAY, October 27th. 1910. Sale of Cattle, Crops, Household Furniture, etc. I (The property of Mr, n. J. 'Wiiliaxcs, who is leaving) I Re OWEN JONES deceased. Pursuant io the provisions of the Law and Property Act, 1895. NOTICE is hereby given that all persons having any claims or demands against I the estate of Owen Jones, late of Uncprn, Blaenau Ffestiniog, in the County of Merion- eth, Miner, (who died 5th day of August, 1910, and whose will was proved in the District Pro- bate Registry at Saint Asaph on the 16th day of August, 1910, by Mrs. Jaae Williams, and Mr. David White Phillips the executors there- in named) are hereby required to send partic- ulars in writing of their claims or demands, to ime the undersigned on or before the 27th day of October 1910, after which date the said ex- ecutors will proceed to distribute the assets of the deceased, having regard only to the claims or demands of which they shall then hwe had notice. And all persons indebted to the said estate are requested to pay the amount of their respective debts to me within the time mention- ed. Dated this 27th day of September, 1910. D. WHITE PHILLIPS. Bank Place Chambers, Blaenau Ffestiniog, Solicitors for the said Executors. FF6ST1.M0G SCHOOL DISTRICT I MANAGERS. TO COAL NEilOHANTS. npENDERS are invited for su-plying the- various Schools in the District with Coal during the coming winter as follows — j (a), TRAWSFYNYDD. Council School and Bronaber School. (b), FESTINIOG. Council School and Gelli- lydaa Council School. (c), PENRHYN. T&lsarnau, Llandecwyn, Fenrhyn, Minfibrdd, L'axifrcthen, Rhyd and Croesor Council Schools. (d), BLAENAU FESTINIOG. All the Coun- cil Schools, SI. Separate Tenders are to be given for each of the fonr sub-districts. 2. Best Arley Coal (Wigan Coal & Iron Co.) to be tendered for in each case, but other coal may be tendered for, 3. The price to include carriage to and delivery at the Schools. 4. Tenders in sealed envelopes to be in the hands of the undersigned not later than Thurs- day, ths 6th day of October, 1910. R. O. JONES & DAVIES, SOLICITORS, Sept. 2S, 1910. Blaenau-Festiniog, CYMDEITHAS RYDDFRYDOL MEIRION. PYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL y Gymdeitfes uchod yn YSGOLDY GORPHWYSFA, PENRHYNDEUDRAETH Ddydd lau, Mecii y 29ain, 1U10, am DDAU o'r gloch yn y pryd, nawn, jvyd y taer ddymunir ar i'r holl Aelodau a C ynrycii- iolwyr roddi eu presenoldeb. R. GUTHRIE JONES, DOLGELLAU, Ysgrifenydd. I Medi 17eg, 1910. CYNGHOR DINESIG FFESTINIOG. OHERWYDD camargrsph sydd yn badoli yn yr ardal, rhoddir RHYBUDD drwy hyn i'r holl drethdalwyr fed y dreth yn dalad- wy ON DEMAND, a chyfarwyddir y Swydd- agion i bwyso am daliad mwy prydlawn yn y dyfodow Trwy Orchymyn, ■ R. O. DAVIES, Cyfreithiwr a Clerc y Cynghor. Awst 12fed, 1910. TO CONTRACTORS. TENDERS are invited for the construction- of a concrete Bridge at Ty'nddol, near Trawsfynydd, for, the Meiicneth County Council. Specification and particulars msy be had from Mr. E, VauhtoD,1 County Surveyor, to whom Te nders are to be sent. I The Council does not bind itself to accept 1 the lowest or any tender, SALES, WANTS, 60. AR OSOD.—TY a SHOP yn No. 3, New Market Square Blaenaa Ffestiniog, mewn cyflwr rhagorol, a lie manteisiol i waeyd busnes, am rent rhesymol.—Ymofyner a R. O. Williams, Garn, Dolbenmaea. TY AR OSOD—Yn Hafod Ruffydd, wedi ei lanhau ac am-rent rhesymol.-Ym- ofyner a Mrs, Jones, Compton House. Ty AR WERTH.—Sef No. 4, Glanywern, Manod Road. Pris rhesymol -Am bob manylio.1 ychwanegol, ymofyner a J," Swyddfa'r Rhedegydd." YN EISIAU. Cwningod. unwaith nea ddwy yr wythnos.—WILLIAMS, Fish- monger, Gwynfa, Conway Road, Colwyn Bay. yr EISIEU.—Morwyn gref mewn Ffermdy yn Uwch-Artro, Harlech. Gwr a gwraig yn y teulu.—Ymofyner yn y Swyddfa hon, YN EISIAU.—Cook dda i fyned naill da Llundain. Y mae Kitchenmaid o tani. Y mae y boneddigion yn aros ar hyn. o bryd yn en pa!as yn ymyl Criccieth. Eto Cook General yn Eisiau i'r prif dref eto. Mae yn rhaid iddi fed yn lanwaith a gonest,—Eto dwy Coffee-Room Waitress a Pantrymaid yn eisiau erbyn y 30ain o'r mis yma,—Ymofyner er cael y manylion gyda Mrs. A. Ephraim, Registry Office, 100. High Street, Blaenau Ffestiniog. YN EISIAU. Calangauaf, Housekeeper mewn Ffermdy, lie mae plant. Cyflog da i un ymarferol.—Ymofyner a H. Williams, Rafel, Bala, TY da a chyfleus ar Werth. Telerau es- mwyth. Saith mlynedd o Glwb. Medd- iant uniongyrchol. Ymofyner a William Jones, Llys Ogwen, Tauygrisiau. FFERM AR OSOD,-Ty'ntwll. Trawsfyn- ydd, yn cynwys oddeutu 127 o aceri, ynghyd a hawl defaid^ar fynydd cysylltiol. Adeiladau hwyius, &c. Meddiant Calangauaf. -Ymofyner a J. M. Jones, Mount Hazel, Pen- rhyndeudraeth. AR OSOD.—Ty a Shop, sef No. 6, Lord Street, mewn cyflwr da.—Ymofyner a Mr Hugh Hughes, Llys Garmon, Wynne Road. ON SALE.—Freehold Property, known as the Pioneer Restaurant, near the Camp, Trawsfynydd.—For particulars, apply to Mr. W. J. fenny, 11, High Street, Bl. Festiniog. i Q" DIOLCHSARWCH. DYMUNA MR. A MRS. EVAN WILLIAM L ROWLANDS, 2, Barron Road, Blaenau Ffestiniog, gyflwyno eu dio!ch cywiraf i'r llu caredigion a chyfeillion a fuont mox dyner wrthynt pan mewn pryder a gofid y gwylient uwch gwely eu hanwyl blentyn, ac hefyd am y cydymdeimlad cyffredinol a arddangoswyd a hwynt ya awr y brofedigaeth lem o'i cholli; ac yn arbenig i'r Meddyg O. Thomas Jones am ei ymdrech a'i ofal dihafal o'r dydd cyntaf hyd y funyd olaf. Teimlant nad oes eiriau a gyfleant eu diolchgarwch am yr hyn a fu y fath gymorth iddynt o dan y ddyrnod drom. Medi 27ain, 1910. ER OOF SEROHOG AM HUGH LLOYD, ANGLESEA HOUSE, BLAENAU FFESTINIOG. Bu farw Medi 28ain, 1909. EI WEDDW A'I BLANT. RHYBUDD. DYMUNAF eto hysbysu y Cyhoedd y cospir pwy bynag a ganfyddir yn TRESPASU neu yn CHWALU Y CLODDIAU ar dir Caegwya. Penrhyndeudraeth. Medi 29ain. 1910. E. f PUGH. WHY NOT PRESERVE EGGS WBEN THEY ARE CHEAP?—The egg Preserve 1 ative, sold by Hugh Jones, Medical Hall, Blaenau, will keep eggs good for montt s.