Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

FESTiftiOG COUNTY SCHOOL.

Advertising

Family Notices

Advertising

I LLANRWST. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I LLANRWST. I TREFN Y MODDION SABBOTHOL. Yr Eglwys Sefydledig. ST. CRWST.—-10-30 a 6, Gwasanaeth Cymreig. ST, MARY.—11, a 6, Gwasanaeth Seisnig-. Y Methodistiaid, SEION,-Parch. John Jones, Bryn'rodyn, HEOL SCOTLAND.—Parch. John Owen, M.A., Criccieth. Annibynveyr. TABERNACL.—Parch. W. Cynwyd Williams, EBENEZER. Wesleyaid. HOREB — Mr. J. H Jones, Llanfairtalhaiarn. ST. JAMES (English).—Mr. Stanley Jones. Bedyddwyr. PENUEL.—Parch. D. Davies, Llandudno. EGLWYS BABAIDD.-ll, Cymun Sanctaidd- 6-30, Gwasanaeth Cymreig, y Tad Treb. aol, O. M 1. Ail agorodd yr Ysgol Sirol ddydd Mawrth ar ol gwyliau'r haf. Gwnaed cyfeiriadau o bwlpudau y dref y Sabbath diweddaf at y modd y methrir y dydd sanctaidd o dan draed gyda Moduriau, rhodiana, ac esgeuluso moddion gras, a bod perygl i don grefyddol Cymru ddyoddef o'r achos. GlaniocJd James Tilly, gwas yn TaL i Eglwysbach, ei bun mewn helbul ddydd Iau a Gweoer diweddaf. Tystiwyd o lfaen yr Yeadon ddydd Gwener iddo feddwi a bod yn afreolus iawn yn y dref ot)osoncynt. Gwaiiodd I dair punt yn ystod y dydd, ac er fod ganddo eiddo yn ei feddiant, nid oedd ganddo ond tair ceiciog a'r ddeg mewd arian.—Dirwy o goron a'r costau. Llongyfarchwn ein cyd-diefwr ta!entog Mr. D. D. Parry, ar ei waith yn enill dwy wobr yn yr Eisteddfod Geaedlaethol allan o nifer fawr o yrageiswyr. Hefyd Miss A Roberts, Llan- ddoged gyda chasgliad o Flodau GwylJtion, a Mr. Caradoc Milis gyda darluniau o'r Cyfnod Rlfew, Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cyngrair y Cynorthwywyr Ieuaingc yn Ystafell Genhadol Heol Scotland nos Fetcher i fwynhau gwledd flasus ddarparwyd ar eu cyfer. Dydd Llun, daliodd Mr. John- Roberts, yn Afon Conwy, Eog yn pwyso deunaw pwys a haner, ac yr oedd mewn cyflwr campus. Nos Lun, mewn cyfarfod a lywyddid gan Mr J. Jenkins, dangoswyd fod £ 22 3s 6c mewnllaw gan Bwyllgor y Chwareuon, o'r rhai yr anrheg- wyd yr'Ysgrifenydd a phum' punt, a'r gweddill i'w rhanu rhwng y Clwb Cricket a Chlwb y Bel Droed, Bu yr Anrhydeddus Richard C. Grosvenor, yn cynal Llys ddydd Mawrth yn y dref i archwilio yr Etholreotr, Yr oedd Mr. Gwilym Parry yn gwylio dros fuddianau'r Rhyddfryd- imyr, a Me. C. C. Mott dros y Ceidwadwyr. Croeswyd allan amryw o'r ddwy ochr, a chafodd ami-™ o'r newydd bleidleisiau.

BETTWSVCOED.II