Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

EISTEDDFOD GENEDLAETflOLI…

FFESTINIOG.

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDDI…

MASNACH RYDD—PA BETH YW, I…

CADEIRYDD Y CYNGOR DINESIGI…

.CYNGOR FFESTINIOG A PLANIAU.…

LLYTHYR DYDDOROL I

ITANYGRISIAU. !

TALSARNAU.

News
Cite
Share

TALSARNAU. Aeth llawer oddi yma i Towyn ddydd Gwener diweddaf, i'rArddangosfa. Ychydig o anifeiiiaid aeth oddi ymaeleni o'i gymharu a'r blynyddau o'r blaen, ond daeth yr rhai aethant yno adref yn bur llwyddianus. Cafodd heffer a llo o'r Glyn y wobr gyntaf a'r ail; ac Arglwydd Harlech yr ail wobr ac uchel gymeradwy- aeth gyda gwyddau, Bu Mr John Owen, Rhosigor, fel arfer yn llwyddianus i giplo amryw wobrwyon yn y dosbatth cyntaf. Merlen a chyw o'r eiddo ef eniliodd y wobr gyntaf fel yr oreu yn yr Ardrlangcsfe, Curodd iu-ws mewn dosbar,hi,,idai-.l erai ):vr oadd yn cynyg ynynt, Cafodd y cyw y woor gyntaf yn 'ei ddosbarth ac fd y goreu ar y cae. Eniliodd y tarw yr ail wobr o fysg llawer o rai da iawn oedd yn cystadlu yn ei erbyn. Daeth merlen Mr Morris Jones, Glanllyn a'r wobr gyntaf a'r ail alref oddiyno. Ni welwyd rhagorach ar- ddangosfa yn y Sir na'r uo eleni. Yr oedd nifer yr Entries yn lluosog ym mhob dasbarth, a'r cynyrch o ansawdd rhagorol, yn neillduol y gwartheg duon. Mae'r ydau yn cael eu casglu yn brysur i'r ydlanau a'r ysguboriau y dyddiau hyn, os parha yr bin yn ffafriol fel y mae w,edi bod y dyddiau basiodd, ni bydd ysgub yn aros heb ei ehael i ddiddosrwydd. Drwg genym i'r Parch Mostyn Jones gael yrriosodia.d trwm o'r anwyd. fel y gorfu iddo gadw i'w wely am rai dyddiau ddiwedd yr wythnos a'r Sul diweddaf. Da genym ei fod yn gwella, a'n dymuniad ydyw llwyr adferiad buan iddo. Yn Nghymdeithas Gyd-ymdrech Grefyddol Bethel nos Sul darlienwyd pspur gan Mr Ed- ward Pugh Parry, ar Pa' 'm yr wyf yn brotest- ant?" Cafwyd svlwR-dau pellach ar y papur gan y Parch T. R. Jones, Towyn. Dywedai fod yn dda ganddo fod yn bresenol i weled y Gymdeithas, ac i glywed y papur yo cael ei ddarllen ar y testyn, a deall fod gwaith rhagor- ol wedi cael ei wneyd ac yn cael ei wneyd ganddi, Dymunai ei llwyddiant yn y dyfodol, ac hyderai y byddai iddynt fel aelodau ei gwertiifawrogi fel cvfleusdra arbenig i gym- hwyso eu hunatn i lanw y gwahanol gylchoedd yn yr Eglwys a'r Ysgol Sabbothol. Mr T. R. Jones sefydlodd y Gymdeithas 12 mlynedd yn ol pan yma yn weinidog. Diolchwyd i Mr E. Pughe Jones am y papur, ac i Mr Jones am ei sylwadau, gan y Llywydd Mr D. T. Evans. Anghofio geiriau feliy ddarfu y wraig hono, nos Sadwrn cyn y diweddaf Oddiallan mae cwn, &c a thrwy anghofio hyny collodd y dorth yn gyfan oddiwrth y drws tra fu yn csisio esponio "colli'r tren" i'w chymydogioo. Mae anlwc o'r Haw i'r genau, ac anlwc o gareg y drws hyd adwy B Gresunus fod iaith mor aflan ac isel oddeutu gorsaf y Rheiiffordd. Credaf. na chywais yo un man at-all y fath iaiih, os na ddiwigir bydd enwau nifer o honynt yn cael eu hanfon i chwi yr wythnos nesaf Mr Gol.

/TRERIW.----

Rheolwyr ddysg .Dosbarth %…