Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

EISTEDDFOD GENEDLAETflOLI…

FFESTINIOG.

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDDI…

MASNACH RYDD—PA BETH YW, I…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MASNACH RYDD—PA BETH YW, A PHA LE Y MAE? Syr,-Yn eich rhifyn bythefnos yn ol 'l'm.¡ ddangosodd ysgrif gan Crispin o GaD y pesaw? uchod. DarHenais y llythyr gyda'r dyddordeb mwyaf, gan deipilo yn Ilawen o gael cyfavfod Tariff Reformer trwy y wasg. oherwydd prin iawn yw canlyowyr yr atbrawiaeth yma yn yr ardal hon. Gyda phob dyledus barch i Crispin a'i ddaliadau rhaid cyfaddef mai cymys^edig iawn yw cynwysiad ei lythyr. Er mwyn deall beth yw ei wybodaeth ar y PWDC dyrus ac Rm- serol yma, dymunaf ofyn rhestr o gwestiynau iddo gan ddisgwyl yr ateba hwynt, 1, Cyfeiria yn ei lythyr at yr anfantais mae masnachwyr Prydain ynddo o'u cydmaru a masnachwyr tranior. Os felly, paham y mae Prydain yn sllforio rowy o nwyddau gwneuth- uredig nag unrhyw w!ad arali yn y byd ? 2. fywad hefyd nad yw cydmaru Prydain heddyw a ddoe, byny yw, cydmaru Pryrain a Phrydain yn prcfi dim, Ond a yw yn DosibJ prcfi llwyddiant masnEchol mewn rhyw ffordd arali ? 3, Cywed yn mhellach, awn i diriogaetb fieiibiau trwy gvmeryd America, Almaec, a Phrydain. We!, yntfJ, (a), Paham y mae Prydain yn allforio mwy o nwyddau gwneutb- edig nag America a Ffrainc gyda'u gilydd ? (b), Pabam yr oedd allfo-icn o nwyddau gwneuthuiacig Prydain yn 19C8 yn 7[6 13s. y pen; Ffreicc, £ 3 2s Germaay. J3 Ss; ac America il 18s? (c), Pahara y cynyddodd allforion Prv^ain o nwyddau gymaiDt a JC,3,000,000, rhwng 1903 a 1908, a Germany, ei gvvrtiymgeisydd mwyaf ddim ond ^52,000,000 yu yr un cyfnod ? 4. Beth yw y rheswm na boasai Crispin yn gofyn am gydmara gwledydd diffnidoilaw] Spaen a Fhortugal yn ogystal ag .Americat a Germany ? 5. Cyfeiria hefyd at rif llongau masnachol America, Almaen a Phrydain ets pedwar ugain mlynedd yu ol. Beth sydd yn cyfrif fod gau Brydsin gymaint o longau masnacbol heddyw ar byd gyda'i gitydd, ac fod r-.in iiongau yn cario haner masnacb yr boll fvd ? 5, Paham mae licngiad (Shipiog) PrvSain wedi cynyddu o 4 miliwn o dutseili yn 1860, i 10 miliwn o dunelli yn 1908, tra yn yr un cvf- ncd mae America wedi lleihau o 2,546.237 i 602,000 o duoelli 6, Pabam y mae Prydain yn blaenori yn y Banking ? 7. Pahain y mae yn blaecori yn ngwneuth- uriad nwyddau cotwm, gw'anen, a pheirianau ? 8, Paham y mae Frydain. gwlad fecban o dan Fasnach Rydd, yn blaenoii yn masnach y byd ? 9, Os yw Tariff Reform yn llwyddiant yn yn Germany, paham y Haddwyd 151,357 o geffylau yn 1909 at gynhaliaeth dynol ? Yr wyf yn barod i drafod y pwnc yma gyda Crispin, neu unrhyw Grispin arali,syn Gym- raeg neu Saesneg, ROLLIE WILLIAMS, I

CADEIRYDD Y CYNGOR DINESIGI…

.CYNGOR FFESTINIOG A PLANIAU.…

LLYTHYR DYDDOROL I

ITANYGRISIAU. !

TALSARNAU.

/TRERIW.----

Rheolwyr ddysg .Dosbarth %…