Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

EISTEDDFOD GENEDLAETflOLI…

FFESTINIOG.

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDDI…

News
Cite
Share

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD I OREU I'R ARDAL. Syr,-Yn eich rhifyn diweddaf ceisia Iolo dan Len" ateb i'm llythyr o dan y penawd uchod, ond mae ei atebiad yn dra amddifad o ffaith nac ym-esymiad, ac o ran dim a ddywed nac a brofa gellid ei anwybyddu fel cynyrch digon diniwed. Ond mae wedi ei ysgrifenu mor Solomonaidd fel y teimlef awydd ateb iddo rbag iddo fod yn ddoeth yn ei olwg ei hun. Dadleua bod digon o le i gyfiawnhau tfi chor ar yr un tir ag enwadseth a phan dderfydd enwadaeth y derfydd son am genfigen canu." A yw Iolo yn cyfiawnhau enwadaetb gorawl, ynte ? Ac a yw yn addef mai enwad- aeth sydd wrth wraidd y Cymdeithasau newydd hyn. Os yw, mae yn myned gam yn mhellsch na mentrwn i; ond gan y gwirion y ceir y gwir, ac mae Iolo wedi gollwng y gath o'r cwd, os yw yn cadw ei hitiz "danlen," Gofyna vn enwog A all un arweinydd gael rheolaeth briodol ar dri i bed war cant o o gantorion ?" Gofyned gwestiwn fel yna i'r gath fach os oes ganddo un, buasai hono yn dysgu synwyr iddo, Sut y disgwylia i Mr. O. O. Roberts gael rheolaeth briodol ar yr boll gorau yn un ? Ond mae'r gofyniad yn dangos mor anobeithiol o amddifad yw lola, druan, o'r amgyffrediad lleiaf am ganu nac arwain, Oywed y gellir "chwynu bron yr all o'r cor presenol," ond ni ddywed pa fodd y cyfansodda gor hebddynt, Daliwn bod pigion yr ardal yn y Cor presenol, ac y maent yn ddigon da i gael eu canvasio, trwy lythy, au af phob modd arali, gan y corau newydd. Dywed bod digon o le i "dod tir newydd trwy ddysgn dernyn neu ddarnau o'u dewisiad eu hunsin at yr Wyl. Syniad go dila am dori tir newydd i gor yw dysgu dernyn bob blwyddyn. Ond ar waban i hynv. a yw Iolo mor ehud a meddwl y trefnai pwyllgor yr Vblgrmaint deirgwaith o le i Blaenau Ffestiniog ¡¡,g un ardal arali yn y Sir. Fleblaw hyny hefyd; a cha-ni-atau bod y Pwyll- gor yn barod i drefnu felly, nid oes dim awydd yn yr ardal hon i gael ei chynrychioli yn y dull bratiog a rhanedig hwn. Gwell o lawer gan y rhan fwyaf fuasai gweled un cor mawr nerthol yn dangos yr ardal ar ei goreu. Hona mai meithrin chwaeth ucbel ydyw amcan y Cymeeithasau Corawl hyn; ond nid yw yr honiad yna yn gyson a'r hyn ddywed "am enwadaeth, nac a'r modd y mae yn sarhan y cor presenol, nac a'u gwaith yn canvasio yr aelodau. Nid yw yr hyn ddywed am wythnosau oer y gauaf" a "thrampio ar nos Suliau," ond ,rhag.-ith noeth, Nid o gydymdeimlad a neb y gwnaed hyn ond o rywbetb tra gwahanol. Yr eiddoch, HEN AELOD.

MASNACH RYDD—PA BETH YW, I…

CADEIRYDD Y CYNGOR DINESIGI…

.CYNGOR FFESTINIOG A PLANIAU.…

LLYTHYR DYDDOROL I

ITANYGRISIAU. !

TALSARNAU.

/TRERIW.----

Rheolwyr ddysg .Dosbarth %…