Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

EISTEDDFOD GENEDLAETflOLI…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

EISTEDDFOD GENEDLAETflOLI COLWYN BAY. Profodd yr Wyl yn llwyddiant arianol, a I gwnaed y dyfarniadau cantyrol II ADRAN LLEN. Cynygiodd Cymdeithas yr Ksteddfod /60 am Ddaearvddiaeth tair a Sircedd Cymru, ond fel arferol bron yn ddseittiriad gyda'r gwobrwyon gynygir gan y Gymdeithas hon, dywedwyd nad oedd neb yn deilwng ar y testyn. Cadwyd v £ 25 a'r Bathodyn £ 5 gynygid gan yr un Gymdeitbas am y Desgrifiad o Weithiau Celf yn Ngbymru. Yr un dynged fu i'r Llawlyfr yn cynwvs hanes byr am Feirdd a detholion O'U !gweith- iau. Llawlyfr ar Araethyddueth, Norman McLeodaloan Aur-Enau. L*a«lyfr o Benillion i blant Ysgol, Tair gici, Parch, Wnion Evans ac Arnold. Dylanwad y Rhufeiniaid ar y Cymry, Parch. D. D. Williams ac Edward Jones (Iorwerth Ceithio). Hanes Sir Ddinbych, neb yn deilwng. Desgrifiad o Colwyn Bay, Mark Meredith. Lerpwl. Twra o'r Nant a'i Amserau, Parch. D. D Williams, Neb yn deilwng o'r 15 ymgeiswyr i g!7el y saith gini am Lawlyfr o ddarnau barddonol i blant Yssrolion. Gweithiau ac Athrylith Llew Llwyfo; 0 Llwyfo Owen, Genedl Office. Fiug Chwedl Ddirwestol, R. H. Williams, Caernarfon. Effeithiau ymchwil Gwyddonol ar syniadau Duwiayddol y Cymrv, neb yn deilwng. Casgliad o Ganeuon Gwerin, S Thomas, Llanidloes, a W. 0. Jones, Merthyr (Blaenau Ffestiniog gynt). Barddcniaeth apghyoeddedig cyfnod y Tuduriaid, R. Griffiths Griffithstown, Mynwy, a'r Parch. R. D. Jones, Caerdydd. ADRAN A WEN A CHELF. Mr. A, E, ESias Penmaenraawr, aeih a'r gwobrwyon am ddarluniau digrifol, darlun banesyddcl, a Sketch o Dinlge Nook. Enili- odd Mr. Caradog Mills, Llanrwst, hefyd gyda Darinniau A. Roberts, Llacrv st, eniliodd gyda'r casgliad o Flodau Gwylltinrs. Cyfres o Delynegion. "Rbydygdrw." Hir a Thoddaid, Eifion Wyn Awd! y Gadair, "Yr Haf," R. Williams Farry, E.A., Talsarn. Libretto, neb yn deilwng (un eto o destynau'r Gymdaitb, s). Cvwvda, Yr An ;eL" Theocrite. Cadwen o Engiyijion, Morleisfab, Llan- gennach. Myfyrdraeth, Parch. E. Wyn Roberts, Manchester. Prvddett y Goron, "Ednyfed Vythan," Farch. Crwys Williams (A,), Brynmawr. Rhiangerdd, "Deirdre," Machreth. Neb o'r 153 yn deilwng ar yr Englyn. Darn i'w adrodd, Bryfdir. ADRAN CAN. I Fedwarawd, Cwmni o Pontymeistr, Mynwy. Cydgan i Lei si an Meibioa, D. D. Parry, Lla-crwst, ac efe oedd y goreu ar gyfansodtii Deuawd. Unawd Baritone. Llew R. Bowen. Caerdydd. Ccrau Mercbed, 1. Caerfvrddin 2, Bangor. Unawd Tenor, J. R Lewis, Treforris, Ail Gystidleuaeih Gorawl, I, Cefnmawf 2, Trpcynon. Uaawd Contralto, Miss Maggie Jones, Pwilhe i. Sopraro a Contralto, BIodwen a Claudia. Hopkins, Llangennech Corsu Plant, 1, Barry 2, Rhyl; 3, Gianadda a Caergybi- Unawd Bass, Ellis Evans, Rhos Mezzo-Soprano, Lizzie Jenkics, Caerdydd. Canu PeaiSiion, Jacob Edwarcs, Rhos. Deuawd, Tenor a Bass, David Chubb a Harry Lexis, Nelson Coal Meibioa, 1, Manchester; 2, Abertawe. Prif Gystadleu&eth Gorawl, 1, North Staffordshire; 2, Rhyrani. Unawd Soprano, Blodwen Hopkins, Llangennech. ADRAN AMRYWIAETH. I Adroddiad, merched dan 16 oed, 1, L. J. Roberts, L'anrug 2, Bessie Edwards, Rhos. Dsrlun o unrhyw olygfa Gymreig, £ 21, Tim Evans, Llanbedr, Talybont. Adrodd. 43 yn cystadiu, 1, Edward Uris Williams, Brymbo 2. Gw]adys Mary b.\i.s. Fectre, Rhondda; 3, Laura Jenkins, B:>cuau Ffestiniog.

FFESTINIOG.

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDDI…

MASNACH RYDD—PA BETH YW, I…

CADEIRYDD Y CYNGOR DINESIGI…

.CYNGOR FFESTINIOG A PLANIAU.…

LLYTHYR DYDDOROL I

ITANYGRISIAU. !

TALSARNAU.

/TRERIW.----

Rheolwyr ddysg .Dosbarth %…