Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIGWYODIAD RHYFfiDD YN I MO-AENAU…

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

TRAWSFYNYDD.

[No title]

I CWYMP ADDYSG YN FFESTINIOG.…

Advertising

I PEWRHYWDEUDRAETH.

I LLANFROTHEN.---.I

[No title]

I BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG. Sportsmen would do well by paying a visit to J. N, Edwards, Ltd,, to inspect their new Stock of Cartridges, Powder, Shots, etc. Also i Guns, Revolvers, all of the best makss, for the Season now just opened. SPECTOLS.—Os bydd rhywbeth allan o le ar eich Spectols, gellir ei gwneyd yn foddhaol gan Mr. Hugh Jones, Medical Hall, Blaenau Ffestiniog, yr nnig Optician yn Sir Fcirionydd, sydd wedi pasio Arhol- iadau yn y cyfeiriad hyn. Dymuna J. N. Edwards, Ltd., Berlin House, hysbysu y Cyhcedd eu bod newydd dderbyn Stoc eofawr o Lampau at y Tymhor dyfodol, a'r rhai hyny yn cael eu gwsrthu yn is nag erioed, Cya gwneyd eich pryniant yn unman arall, cofiwch am y Bargeinion digyffelyb sydd i'w cael yn y cyfeiriad uchod, ac fe dal yn rliagCEol i chwi. Cofiwch y Cyfeiriad Berlin House. CYFARFOD YSGOLION.—Cynhaliwyd Cyfar- I fod Ysgolion M.C., Dosbarth y Blaenau, nos Wener yn y Garregddu. Llywydd Mr, J. R. Evans. Mater ydoedd Perthynas dioddef- iadau'r Saint a dioddefiadau Crist" agorwyd gan y Parch. E. E. Jones, Bowydd, a siarad- wyd arno dSrachefn gan y Parch. R. Silyn Roberts a Thomas Hughes, Rbiw, a diolchwyd i'r sgorydd. Daeth canadwri o Ysgol Bowydd, yn gofyn, Pa gynilun a fydd oreu i gael esgeuluswyr i'r Ysgolior, a pha faint o amser a ganiateir i rai i fod yn aelodau o'r Ysgol, os yn esgeuluso. Pasiwyd i ohirio yr ymdrafodaeth hyd y Cyfarfod Ysgol nesaf. Y Cyfarfod nesaf i fed yn Rhiw y Trydydd Sul yn Tachwedd, penodwyd i agor y mater nos Wener, Mr. Cadwaladr Morris, a boreu Sul, Mr. E, R. Jones, Bethesda. Hysbyswyd y disgwylir y llyfrau Canu y Gymanfa at y Sul nesaf, Dydd Sul yn Nghapsl Bethesda am 9 o'r gloch holwyd Swyddogion y lie, ac am 10 holwyd y Plant yn Hanes Joseph. Am 11, agorwyd y mater Dyledswydd yr Athraw at ei Ddos- baith," gan Mr. G. fr. Davies, Rhiw. Am 2 holwyd Dosbarth Canol, yn hanes Joseph pan yn yr Aipht. Am 6. holwyd y Dosbarth Hynaf yn Epistol at y Phillipiaid 2 benod. Hoiwydd- orwr Parch. R. Silyn Roberts, Ganwyd amryw donau yn ystod y Cyfarfcdydd. LLWYDDIANT ADDYSGAWL,—Dyca ydyw banes plant ymroddgar Mr. Richard Roberts, Leeds Street, er's llawer biwyddyn bellach.- Yr wythnos hon, daeth earllyhiacfau atholiadau y Centre Welsh Board, i law Mr. Dodd, M.A., Prif Athraw llwyddianus yr Ysgol Sirol, yn cynwys yr hysbysiad, fod ysgoloriaeth o /20 yn dod i Miss Elizabeth Ellen Roberts, Leeds Street, am ei bod yn hawlio y safle flaenaf yn Sir Feirionydd am ba un y rhoddir £10, ac t efyd £10 arall a roddir i'r ferch awchaf yn yr un Sir yn yr arholiad blynyddol a nodais, Hefyd y mae yn cael ei rhestru, yn ail trwy Gymru yn yr arholiad yn y Gymraeg. Da iawn Lis, dos yn mlaen. Hefyd da ganyf ddeall fod ei brawd ysgol- heiga.idd a'r pregethwr cymeradwy Mr. Hugh Roberts, B A., wedi cael ei spwyntio i'r swydd bwysig o fod yn athraw yn Ysgol enwog y Gwynfryn. Amanford (11Ci! bu yr enwog ddi- weddar Watcyn Wyn yn Brif-athraw am flynyddau). Prif-athraw yr hon yn awr yw y P_xif-fardd a'r pregethwr enwog J. Jenkins (Gwili), B A. Mae yr hen Ysgol ragbaratoawl hon yn feddianol ar hanes canmoladwy fel meithrinfa i rai o bregethwyr mwyaf ein Cenadl, Aco dan ddysg Athrawcn o fedr y brodyr hyn, sicr y ceidw ei henw da, ac o bosibl y dyrchefir hi yn uwch, nac v bu erioed. Dymunaf Ivvyddiant i Mr. H. Roberts, yn ei faes newydd a phwysig. Mae ganddo yn ei feddiant amryw o dystiol- aethau sydd yn ei osod yn awdurdod ar fwy nac un mater, un a blant yr Ysgol Sirol yw yntau, ac wedi cael goreu dwy o'n prif ysgolion i'w gymwyso yn ei efrydiaeth, Llwydd a'i dilyno. -CYFAILL CYWIR, TRYDANOL,—Boreu Llun, bu raid i holl weithwyr Chwarel Mavnofferen droi am adref am y diwrnod oherwydd i anhwylusdod ddod ar y peirianau trydanol psrthvnol i'r gwaith, Llywyddwyd i'w cael i drefn at dranoeth fel na bu ataifa ar y chwarel oed am ddiwrnod. ADRODD.—Llongyfarchwn Miss Laurah Jenkins, merch fach Mr. Jenkins, Painter, Mills Row. ar ei gwaith yn enill haner gini, a Tbystysgrif yr Eisteddfod Genedlaethol gydag adrodd. Yr oed cynifer a thri a deugain yn cystadlu, ac yr oedd enill safle fel y gwnaeth o blith y fath lu yn anrhydedd mawr iddi. Y mae ganddi dalent nodeoig at adrodd. Eled yn mlaen gan fod gwir angen am adroddwyr medrus yn ein gwlad. CYDNABOD.—Dymuna John Humphreys, Bethania, gydnabod yn y modd mwyaf diolch- gar y cynorthwy sylweddol gafodd gan Iuaws o garedigion a chyfeillion yn yr ardal a'r cylch, yn y Deuheudir 6,c o'r America. Gwnaeth pawb yn eithriadol a throdd y Cyngherdd yn llwyddiant perffaith. (Dymunir ar i'r Drych gymeryd sylw o'r uchod). FOOTBALL.—Great attraction at Newborough Park, next Saturday, Bettwsycoed Junior Cup team, will fplay a friendly practice match against the Ffestiniog Junior Cup team. The following have been selected to play for Blaenau :-Goal, F. G. Crook Backs, Daniel Jones, Hugh Jones; Halves, Moses Roberts, R. Lloyd Powell, Richard Jones; Forwards, David Evans, Owen Roberts, Owen Cledwyn Owen, Evan Owen, W. J. Penny (Captain); Reserves, Lewis Jones, W. O. Hughes, J. Davies. Kick off 2 30 p.m., prompt. Ad- mission 3d, and Id. All to pay. TO DYE OR NOT TO DYE ?-You can get a reliable Hair Dye, any colour, from Hugh Jones, Medical Hall, Bl. Festiniog. ENILL.-Llongyfarchwn yn ga!onog Miss Blodwen Griffith, merch Mr. Richard Griffith, Llyfrwerthwr, ar ei gwaith yn enill y brif wobr yn Nghymanfa Dnirtwestol Meirion. Y mae hi yn arferol a chipio Ilawryfon o'r fath. Yn mlaen yr elo eto. Nid oes gweU Cod Liver Oil i'w gael yn un- man na'r hwn a werthir am bris hynod o isel gan HUGH JONES, Chemist, Medica! Hall. GALAR.—Llaw angeu a wasgodd i'n rhan yr wythnos hon i restru ymblith anwyliad a'n gadawsant enw Sarah Anne Rowlands ("Sallie") geneth fach Mr a Mrs Evan W. a Margaret Rowlands, 2, Barron Road, yr hon wedi cystudd csled o ryw ddeng diwrnod a gludwyd oddi- wrthym, gan angel yr Arglwydd, i brydferthu Gwynfa Duw, ya yr oedran tyner o dair blwydd a thri mis, a hynv y Sabboth, Med) ISfed. Dydd Mercher, cludwyd ei daearol babell i fynwent Bethesda (angladd preifat), pryd y gwasanaethwyd yn y ty ac ar lan y bedd gan y Parch, John Hughes, Jerusalem. Y mae ein dyfnaf gydymdeirnlad a'r teulu dan eu chwerw loes, ond eu cysur yw mai eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd." Nerth a. gaffont i wrando y Ilais sy'n dweyd "Gadewch iddynt." ac i gcfio mai y eiyiser law fu dan yr hoelioc a'i cymerodd "ato ei Hun," i'w dodi yn y wiad "lie aa wywa byth ei blodau "—R.K R. MARW'N IEUANGC.—Trist iawn genym gofnodi marwolaeth Sallia, geneth dair blwydd a haner oed, Mr a Mrs Evan Rowland Williams, 2, Baron Road, yr hon a gymerodd le ddydd Sul. Cafodd yr un anwyl gystudd trwm, ond y mae yn awr uchlaw pob cystudd a phceo yn moli Duw a'r Oen. Nerth gsffo'r rhieni i ymgynal o dan y brofedigaeth o goili eu hunig bientyn mewn oedran mor dyner ac anwyl. v PAMWEINIAU.-Dydd Gwener, cyfarfu Mr William Morris Williams, A C Tanyfron, Tanygrisiau, a damwain front i'w law yn Chwarel y Rhosydd. Yn yr un chwarel, yr un diwrnod bu i dew rhedeg ac anafu Mri Hugh Burkeley, William Lloyd Williams, Gatehouse Bach, Llanfcothen, a John Henry Evans, Dolrhedya. Cawsant niweidiau try-mion a bu Evans o dan y rnaluriau am gryn amser.— Ar ol ciniaw ddydd Mawrth, yn Chwareli Oakeley, cyfarfu Mr David Jones, MinoSeren, mab y diweddar Mr Robert Jones (Bethesda), a damwain alaethus trwy fyned i'r llif gron gyda'r hon y llifir csrrig yn y chwarel, Derbyniodd niwsidiau mar ddifrifai i'w fraich chwith fel y bu raid i'w feddyg, Dr R. D. Evans, yn cael ei ei gynorthwyo gan Dr Richard Jones, Dr Madog Jones, a Dr Lloyd Jones, ei thori ymaith yn yrysgwydd. Anafwyd ei law dde a'i glun yn dost iawn, Erys yn awr yn yr Ysbytty, ac y mae mewn cyflwr pryderus. Y mae gandddo briod a thri o blant bychain, yr ieusngaf yn ddim ond ychydig ddyddiau o oed.—Dydd, Llun, cyfarfyddodd Mr Willie Wiliiams, Talan, Tanygrisiau, a damwain trwy gael ei wasgu rhwng dwy wagen yn Chwareli Oakeley. Dymunwn iddynt pil adferiad llwyr a buan'. Y.W.C.A.—Y mae'r Gymdeithiis uchod wedi sicrhau gwasaneth y Prif athro Ellis Edwards, M.A., o'r Bala, i draddodi ei Ddar- lith boblogaidd ar y testyn Cerddoriaeth mewn Natur," yn Ysgol Uwchraddol y Merch- ed, ar y 7fed o Hydref. Hyderwn fod y Gym- deithas hon, sydd ag amcanion mor dóyrcnafol iddi, wedi dod i aros yn ein plith. Fel y gwyddis, darparwyd dwy o ystafelioedd cyfleus ar gyfer yr aelodau, drysau y rhai sydd yn agored bob amser. I gario'r gwaith ymlaen, rhaid wrth gymorth arisnol, ond hyd yn hyn ni fu raid myned ar ofyn yr ardal am gynorthwy 1 gan i foneddiges garedig o'r ardal ofalu arayr ardreth. Y tymor hwn rhaid i'r chwiorydd ieuainc wyneba'r costau eu hunain, a bwriad y Gymdeithas yw, os yn bosibl, gael yr arian mewn ilaw ar ddechreu'r tymor, I'r diben hwn gofynant am gefnogaeth yr ardal. Hyder- wn y bydd liu yn prynu tocyn y Ddarliih, ac yn rhoddi pob sirioldeb i'r chwiorydd fydd yn myned o gwmpas. Pris y tocyn yw 6ch. LLESTRI CYMUNDEB. Y mae Eglwys Bowydd wedi penderfynu cymuno gydacfawpan i bob aelod wrtho ei hun i ddal gwin, Honir fod y dull hwnw yn ddiogelach i'r Cymumvyr na'r dull presenol er gochel i'r naill gael afiechyd oddiwrth y Hall trwy yfed o'r un cwpan a'u gilydd. Cymunir yn y dull hwnw er's tro gan yr Eglwys Seisnsg. RHYDDFRYDOL.—Sylwed ein darllenwyr ar yr hysbysiad sydd mewn colcfn arall am y Cyfarfod Rhyddfrydol gynhelir am haner awr wedi saith nos Wener yn Ysgol Glanypwll i rhanbarth Bowydd a'r Rhiw. Yn y cyfarfod hwn y dewisir cynrychiolwyr i fyned i'r cyfar- fod blynyddol gynhelir yn y Penrhyn, GOLEUO-Ncs Sabbath diweddaf, goleuwyd capel Bethel (M.C ), a goleuni trydanol, ac yr oedd yn weiliant dirfawr ar yr hen ddnll o a oleuo a lampau paraffin. Y mae y cwr hwn o'n tref yn prysuro ar ol cyrau eraill a honi i fynu gwelliantau. Y LLYFRGELL -Deallwn y bydd Pwyligor I y L'yfrgelloedd yn cyfarfod i ddewis liyfrau newyddion i'r Brif Llyfrgell yn ystod y mis hwn. Y mae gwir angen am gyflenwad newydd, a gresyn na byddai swm mwy o arian mewn Haw i'r pwrpas hwnw. ANGLADDOL —Nos Sui yn nghapel Bethel, traddododd v Parch. R. Silyn Koberts.M.A., bregeth angladdol i'r diweddar John Phillips, Cwmorthin. Gwnaeth Mr. Roberts sylwadau byw iawn am y brawd ymadawedig, a rhocaodd air uchel iddo fel dyn a Christion. Pasiodd yr eglwys bleidlais o gydymdeirnlad a'r teulu yn eu galar. COFR^STROL.—Dydd Mawrth, yn yr Adeil- adau Sirol, cynhaliodd y Bargyfreithiwr Mr T, V. A. Colt Williams, ei Lys Cofrestrol i fyned trwy Restr yr Etholwyr. Dros y Ceidwadwyr yr oedd Mri J. C. Edwards, William Lewis Griffith, Dorfil Street, a G. E. Jones, Cromwell Street, Dros y Rhyddfrydwyr yr oedd Mri Guthrie Jones, William Jones, Pembroke House, Arthur Jones, Tanygrisiau, a John E. Jones Manod. Hefyd yr oedd Mri R. J. Oavies (Barlwydon), a W. J. Williams, o r Swyddfa Blwyfol, yn bresecrl gyda'r Ethol- restr. Un gwrthwynebiad wnaeth y Rhydd- frydwyr, a. llwyddasant gyda hwnw; ond bu i'r Ceidwadwyr wrthwynebu lluaws mawr, a hyny bron oil yn aflwyddianus.