Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIGWYODIAD RHYFfiDD YN I MO-AENAU…

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

TRAWSFYNYDD.

[No title]

I CWYMP ADDYSG YN FFESTINIOG.…

News
Cite
Share

CWYMP ADDYSG YN FFESTINIOG. I Syr,—Dymunaf ddwyn i ystyriaeth Lidifrifol fy nghyd-ardalwyr y perygl neillduol yr ydym yn sefyll ynddo yn y dyddiau hyn, Dangcs wyd ein perygl ini yr wythnos ddiweddaf mewn araeth bwysfawr gan Mr Tom John, un o'r arweinwyr yn myd addysg elfenol. Hwyrach nad ydym eto wedi disgyn i level' ardaloedd eraill ein sir a'a gwlad, ond ymfalchem unwaith mewn bod ar y blaen yn myd addysg Ystyrier y sefyllfa yn Ffestiniog heddyw, Ni elwir y chwarelwr mwyach yn oleuedig ond mewn gwawd; nid oes gysur i Ffestiniog heddyw yn adroddiad y Bwrdd Canolog Cyn- reig nac unrhyw adroddiad arall. Er nad yw y mawr ddrwg h\\n yn ddrwg hawdd i'w gan fod a'i leoii, eto credwn mai ychydig o ystyr- iaath a ddengys fod addysg vr ardal yn dirywio. Beth schosa'r dirywiad ? Nid oes ond un awdurdod i'w ddal yn gyfrifol; yn wir gwreiddia y drwg yn ein cysgadrwydd ni ein ,,a d ?-wi,I d ni ein hunain fel ardalwyr. Credwn fod Ffestiniog yn dioddef er 1902. Yn hytrach na bod Ffes- tiniog yn cerdded rhagddi ac yn gosod y safon i'r sir, gwelwn dynu ein haddysg ni i level' ysgolion salaf y sir. Yma cawn levelling down' yn hytrach na 'levelling up.' Er engraipht, mewn ysgoi neillduol ceid gynt bedwar o athrawon trwyddedig a phedwar o ddisgybl athrawon gyda hwy yn addysgn'r plant mewn elfenau gwybodaeth, ceir heddyw ddau athraw trwyddedig yn unig, a dau neu dri o athrawon anrhwyddedig, fel y gorfodir yr Ysgol-feistr i gymeryd gofal dosparth yn ych- wanegol at ei waith ei bun. Haeraf, Mr Got,, nss gellir disgwyl ac na cheir gwaith mor effeithiol yn yr amgykhiadau hyn ag s geid gyat. Gwelwn felly fod sylfeinia haddjsg a's gobeithion am weriniaeth iach yn cael eu tynu i lawr. Pa les," ebai Mr Lloyd George yng Nghaeroaifoo, addysgu pymtheng mil o'a plant yn yr Ysgolion Canolraddo!, os esgeulusir haner c«a' miliwn o blaat y bobl yn yr Ysgol- ion EIlei101 ? Defffown fel ardalwyr, a mynwn, roi terfyn ar yr anfadwaith hwn !•—Ydwyf, liEN ARPALWR, JEiddo "0. Wen," Porthmadog, M y pwnc uchod hefyd mewn Haw, Nis galhvn weied. ei berthyaas o'r Buttaia ac Abraham na deal! sut i'w ddadrus at licellau Duwinyddol o gwbl. Nid yw yn foneddigaidd i aiw yr areithiwr yn gynffonwr na'i waith yn gyn- ffona. Credwn fod ganddo åeges bwysig a ddylai gael ystyriaeth ddikys.-GOL

Advertising

I PEWRHYWDEUDRAETH.

I LLANFROTHEN.---.I

[No title]

I BLAENAU FFESTINIOG.