Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIGWYODIAD RHYFfiDD YN I MO-AENAU…

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

TRAWSFYNYDD.

News
Cite
Share

TRAWSFYNYDD. NEWYDD DRWG.—Derbvniodd yr hen gyf- aiil Mr Morris Roberts, Bronffynon, beilebr ddydd Sadwrn diweddaf yn hysbysu am far- wolaeth ei fab Evan yn Rockferry, ac efe ond 45 miwydd oed. Dealiwn ei fod wedi bod yn xvael am hir amser. Claddwyd ef yn Rock- ferry, ddydd Mawrth diweddaf. Cydymdeimlir yn fawr a'i rieni cedranus, ei ddau frawd a'i chwaer yn eu profedigaeth lem, Da iawn genym ddMlI fad Miss Pugh, Bryn- gwyn, wedi gwella ddigon ar 01 y lawfeddygin- iaeth ddiweddaf fel pg i allu dod yn ol attorn eto nos Lun diweddaf, Dyraunwn iddi adferiad buan. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH Y Dr WEDDAR JOHN M. JONES, EDEN VIEW.— Rhyfedd meddwl erbyn hyn fod John yn ei fedd, gwr ac oedd yn gadarn o gorph yn cael ei dori i lawr, a hyny mewn oed ran cydmarol. Bydd yn galled fawr ar ei ol, yr Qid yo adnabyddus i gyich eang mwo, ac yn ddya defnyddiol ml)wn C-yMdeittas', Bu am flynydd- su lawer yn Arolygydd Sirol dros y Cyngor Sir fel yr oedd yn holl orsjfaoedd hsddgeidwadol y Sir, a phetbau eraill dan ei arolygketh uniongyrchol ef, a lhnwcdd ei swydd bwysig i foddlonrwydd cyffredinoL Dygodd hwn ef hefyd i sylw mwy nag ydoedd yn flaenorol, er ei fod yn enw cyhoeddus o'r blaen, fel contractor y mae amryw adeiladau o bwys, megys Eglwysydd, &c wedi eu codi ganddo, ac yn ddilynol fe wnaeth y Cynghor Sir ef yn Consulting Surveyor ar rferfvn y tymor owaith aelod y Sir. Yr oedd yn fawr ei barch gan bawb, ac yr oedd yn foneddwr rhagorol. Yr oedd yn ddigon o foneddwr fel yr oedd ya gallu gwneyd gyda'r tlawd fel gyda r cyfoethog Yr oedd hefyd bob amser yn barod gyda chymwynasau, yr oedd cylch eiddefnyddioldeb mor fawr, fel y byddai Hawer yn cymeryd y fantais i ymgynghori gydag ef fel os byddai rhywbelh o bwys yn myn'd yn miaen byddai yn rhaid fel rheol gael gair John fel ei gelwais yn bur gyffredinol; teirnlir colled ar ei ol hefyd ar y liwyfanau cyhoeddus, mynych fyddai y galwadau am ei waslnaeth fel arweinydd mewn cyngherddau ac eisteddfodau. Yr oedd yn dwyn mawr sel dros eisteddfodau, ac yn ei flynydoau boreuaf cymerodd ran pur flaenllaw ynddynt. Yr oedd yn ddatganwr gwych, ac yn meddu ar lais melodaidd, gweithiodd ei ran a chymerai ddyddordeb mawr iawn ynddo gyda'r symudiad i gael Neuadd Gyhoeddus i'r lie, Yr oedd hefyd yn flaenllaw iawn yn yr Eglwys, Yr oedd yn eglwyswr selog, ac yn y blynyddau diweddaf yma fe'i gwnaed ef yn warden eglwysig, a byddai bob amser yn barod i waith, byddai ef bob amser ar y Nadolig yn barod gyda'i Garoiau, fel y bydd yn golied fawr ar ei ol, ond y golled fwyaf mae yn ddiameu fydd ar yr aelwyd gartref. Byddai ef bobWmser gyda gwyneb siriol ac yn rieiilduol o groesawus. Bu yn dioddef am oddeutu blwyddyn a haner, ond nos Lun, Medi 12, am cbwarter wedi naw,gehedodd ymaith, a'i le nid edwyn ddim o hono ef mwv, yn 68 mlwydd oed. Claddwyd ei weddillion marwol yn mynwent yr Eglwys y dydd Iau canlynol. Hawdd oedd canfod oddiwrth y dorf fawr ddaeth yn nghyd i dalu y gymwynas olaf iddo ei fod yn meddu parch a lie dwfn yn eu myn- wes. Gwasanaethwyd gan y Parch D. Davies, Rheitbor y Plwyf, a'r Parchn Richiard Evans, Llanelidau, Mon; Deon Gwladol Meirion (dau o blant ddygwyd i fyny yn Eglwys Trawsfyn- ydd). Ga.dawoddwedd. a phedwar o blant -dau lab a dwy fercb, ii dlaru eu called a'u hiraeth ar ei ol gyda pha rai y mae ein cydym deimlad dyfnaf yn eu profedigaeth qhvverw. Rhyfedd ydyw meddwl am y ddau sydd wedi ein gadael, sef y diweddar John Phillips a John M. Jones,-dau a fu yn cymeryd rhan flaenllaw gydag Odyddiaeth yn Trawsfynydd, am flyn- yddoedd lawer. Bu yr olaf yn Ysgrifenydd, a'r blaenaf yn Llywydd ac yn Uwchfeistr, ac yn Llywydd t Cvsawdd Chwarterol. Chwith genym feddwl'erbyn hyn fod y ddau wedi ein gadael byth i ddychwelyd yn 01.. Heddwch i'w llwch.

[No title]

I CWYMP ADDYSG YN FFESTINIOG.…

Advertising

I PEWRHYWDEUDRAETH.

I LLANFROTHEN.---.I

[No title]

I BLAENAU FFESTINIOG.