Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIGWYODIAD RHYFfiDD YN I MO-AENAU…

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

News
Cite
Share

Marwolaeth a Chladdedigaeth y Cynghorydd E. W. Roberts, Owm, Penmachno, Wedi dioddef o hono gystudd poenus iawn am rai misoedd, bu farw y cyfaill hynaws aIr cymydog caredig, Mr E. W. Roberts, Cynwal House, Cwm, Penmachno, foreu Sadwrn diweddaf, yn yr oedran cymharol gynar o 52 mlwydd. Fel y mae yn wybyddus, daeth anhwylàeb blin i'w goes rai blynyddau yn o), ac os gwyddairhywun 'beth oedd gwir ddioddef, fe wyddai y cyfaill hoff y dibanwyd ei boenau i gyd fore Sadwrn, Ni chyfarfuasom a chyfaiil erioed yn meddu calon lanach nag ef, ac ni chredwn i sarff dichell anadlu etioed ar baradwys ei feddwl ef. Gedy lawer iawn o gyfeillion mewn gwir hiraeth ar ei ol, a thystiolaeth o hyny oedd yr angladd tywysog- aidd a gafodd. Ataliwyd gweithio yo Chwarel Rhiwfachno, am y prydnawn, a phrofi hyny gyffredinolrwydd ei batch, a diau i hyny gael ei wneud hefyd ar gyfrif cysylltiad maith tad yr ymadawedig a'r chwarel, a chynrychiolid y Swyddogaèth yr angladd gan y Goruchwylwyr presenol, y Mri John G. Evans, a David Ellis Jones. Nis gallwn mewn nodion brysibg fel hyn gyfeirio at holl gysylltiadau ein diweddar gyfaill a'r ardal, ondyn ei farwolaeth, ystyriwn fod nid yn unig berson, ond sefydliad megis wedi cael symud o'r lie. Oherwydd ei gysylltiadau masachol, yr qeddwedi dyfod yn gydnabyddus a chyich mor eang o'i gymydogion a haws dychmygu na desgrifio y chwithdod deimiir am dano. Gwasanaethodd y p!wyf yn ffyddlon mewn gwahanol ystyron, bu yn aelod o'r Cyngor Dosbarth a'r Bwrdd Unadb, ac er na siaradai lawer, teimlid ei bresenoldeb, a byddai ganddo bob amser rywbeth gwerth i'w wrando. Tyfodd yn gyflym iawn fel cynrychiolydd, a phrofa hyny ei fod yn cymeryd dyddordeb yn y gwaith. Bu yn noddwr i bob mudiad Ileal, ac yr oedd eu llwyddiant yn agos at eu galon. Hir y cofir ei gymwynas a'r Seindorf gynt. Yr oed.d yn aslod dichlyinaidd yn .Rhydymeirch, ac yr oedd hefyd yn ddirwestwr cydwybodol. Mewn gwleidyddiaeth yr oedd yn Rhyddfrydwr aiddgar, ac efe oedd ysgrifenydd y Gymdeithas Ryddfrydol leol. Hwyrach iod amryw bethau eraill yn ei hanes nad ydym wedi syhvi arnynt, ond ceir cyfle i wneud hyny eto mewn rhyw ffurf. YR ANGLADD. Cymerodd yr angladd le brydnawn Mawrth, yn mynwent Capel Salem (M.C ), Penmachno, a chafwyd hin nodedig o ddymunol i'r ardalwyr datu y gymwynas olaf i'r brodor a wnaeth lawer ogymwynasaui'r ardal. Gwasanaethwyd yn effeithiol iawn yn y ty gan y Parch T. J. James, ac with y bedd gan y Parch J. O. Jones (Hyfreithon), a Mr James, a chanwyd yn dvner yr hen emyn, Yn y dyfroedd mawr a'r tonau," o dan arweiniad Mr Cadwaladr Jones, blaenor y gan yn Rhydymeirch. Y prif alarwyr oeddynt'Mr William Roberts, tad; a Mrs Edwards, chwaer; ond pherwydd ystad iechyd Mr Roberts,E,ni ddaethant hwy i'r fyowent, hefyd Jennie, merch fach Mrs Ed- wards, yr hon oedd fel canwyll llygad yr ym- adawedig, hefyd Mr Robert Roberts,, a Mrs, Roberts, Cwm, (brawd a chwaer), a'u merch ach, a Mr William Roberts, Manchester brawd) a chyflwynwn iddyntt oil, yn neliltuol i i y tad yn ei ben ddyddiau, ein cydymdeimlad mwyaf diffuant. Yr oedd yno lu mawr o berthynasau eraill yn bresenol, a chofid hefyd am ei chwaer oedd yn absenol. yr hon sydd yn Calitfornia bell, ac y mae iddi hithau ein cyd- ymdeimlad dyfnaf, y nenwedig ar gyfrif y ffaith ei bod mor bell. Sylwasom h.,efyd fod yn bresenol amryw o gyfeillion adnabyddus yr ymadawedig, ac yn eu plith gwelsom y Cynghorwyr Hugh Hughes a John Richards, Penmachno; y Cyn-Gyng- hc-rydd Edward Roberts, Coed y Ffynon Mr. T. C. Roberts, Pentrefoelas, Swyddog Elusenol y Dosbarth y Cynghorydd Henry Roberts, Cadeirydd Cyngor Dinesig, Bettwsycoed Mr. Ellis fierce (Elis o'r Nant), Dolwyddelen Mr J. R. Williams. C.S., Llwyndu; Mr. Lloyd, Argraffydd, Porthmadog; a'r Mri. John Roberts, .■Bryntwrog, Blaehsu Ffestiniog; ac o'r un lie Mr. Simon Edwards, a Dewi Mai o Feirioo. Digwyddai fod ya ddiwrnod marcb- nad, yr hyn ataliodd amryw a fuasent yn sicr o fod yn bressnol ar ddiwrnod arali. Gadawsom y cyfaill holf yn ei ddistaw fedd, yn mynwes yr ardal a garai mor fawr, a bydd ei goffadwriaeth yo fyw yn hir yiig nghaion parch yr ardalwyr.

TRAWSFYNYDD.

[No title]

I CWYMP ADDYSG YN FFESTINIOG.…

Advertising

I PEWRHYWDEUDRAETH.

I LLANFROTHEN.---.I

[No title]

I BLAENAU FFESTINIOG.