Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

NODIADAU WYTKNOSOLI

Advertising

ANESMWYTHDRA YM MYO LLAFUR,…

YR ETHOLSAD YN AFFRIG DDEHEUOL.

TWRCI A ROUMANiA. j

AAAAAAM/WWVWVWVWWWWSi Y DIWEDDAR…

News
Cite
Share

AAAAAAM/WWVWVWVWWWWSi Y DIWEDDAR T. E. ELLIS (Cynlas) Dydd Mawrth, dadorchuddiwyd Cof-faen am y dlweddar Mr T. E. Ellis yn nghapsl Celn- ddwysarn, Llaudderfel. gan Mr Lloyd George, A.S., Master of Elibaok, Mr J. Herbert Lawis, A S a Mr Lleweiyn Williams, A.S. Wedi y dadorchuddiad cynhaliwyd cyfarfod cyhoedd- us yn yr awyr agored o dan lywyddiaeth Mr Haydn Jones A.S. Sylwodd Master of Elibank i ei fod yn bresenol dros y Piff Weinidog, a tbros y Blaid Ryddfrydig o'r hon yr oodd Mr Ellis yn aelod mor amlwg. Nis gellid dysgwyl cynydd ond a ysbryd egniol a chadwraeth yr ysbryd cenedlaethol. Boed iddynt fel gwahanol genedloedd gadw yr ysbryd hwnw yn fyw. Fel yr elai cynydd yja mlaen byddai i hunajrlywodraeth werinol gymeryd lie y Senedd yn unol a'r modd y cynesgsethwyd hwy fel gwahanol adranau o'r Mr D. Lloyd George a sylwodd mai deuddeng mlynedd yn ol y trywanwyd calon Cymru gan y newydd am farwolaeth Mr Tom Ellis. Yr oedd yn adnabyddus ond i un pan yn saith a'r hugain oed, a pan yn wyth ar hugain yr oedd yn arweinydd i'w wlad, a Cbymry ar bob llaw yn rbedeg o dan ei fanea. Ni wnelai y wsrin y defaydd goreu o'u dyfcion goreu hyd nes y byddai yn rhy bwyr. Rhoddodd ef obaith newydd, y bywyd newydd i'w genedl. Yr oedd cyfnodau yn banes pob gwiad pan y caffent hyd i'w barweinwyr yn gyflym, ac ymddiried iddynt yn Ilwyr a holloJ. Ar adeg felly y daalh Mr Ellis i'r maes Dirgelwch ei nerth oedd ei gariad at ei iaith, a ph-jbpeth Cymreig, ac ni soniai bron Un amser am ei wlad heb ddeigryn yn ei lygaid. Ssaradai am yr Arenig gyda'r fath deimladi a pbe yn siarad am fynydd Seion. Nid gwladgarwch dall a chu! oedd yr eMdo ef, gan ei fod yn wybuddus o wendidau ei ganedl, a gwnelai ei creu i'w gwella, a cheis- io ganddi efelychu rbagcriaethau cenbedloedd eraill. Yr oedd hefyd yn grjadwr mewn Ymer- odraeth a fyddai yr oreu allai ei mheibion ei gwneyd trwy eu ssl a'u hymdrechicn Nid yr4erodraeth sarhaus at gsriedloedd eraill, ond un gymerai ei lie fel v rhagoraf vn eu mysg, a Chyzcru yn caellle teilwng ynddi.

[No title]