Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

NODIADAU WYTKNOSOLI

News
Cite
Share

NODIADAU WYTKNOSOL Y OANGHELLOR A ( FEIRNIAID. Yr ydym wedi galw sylw fwy bag unwaith at y ffaith, fod cryn lawer o dir- feddianwyr yn cwyno yn fawr yn erbyn y papyrau y gelwir arnynt i'w 'llenwi er mwyn dangos pa dai a thiroedd y maent yn eu perchen, a gwerth y tai a'r tiroedd hyny. Yn gymaint ag mai un o ganlyn- iadau y Gyllideb ydyw hyn, daliant Ganghellor y Trysorlys yn gyfrifol am dano, a beiant ef wrth eu hewvllys. Yng ngwyneb y gwyn a'r haeriad fod y pap- yrau yn cynwys holiadau nad yw yn bosibl eu hateb, ac er mwyn trafod y cwestiwn mewn modd rhesymol a phwyllog, gwahoddodd Mr Lloyd George ychydig o wyr ag y tybid eu bod yn cynrychioli y rhai a gwynant i'w gyfar- fod yr wythnos ddiweddaf, a derbyn- iwyd y gwahoddiad. Brysiodd rhai o'r newyddiaduron Toriaidd i ddywedyd fod y Ganghellor wedi eu orfodi i roddi ffordd gan rym y cwynion a ddygid yn ei erbyn, a liawenychasant a llawenydd mawr dros ben. Byr ei barhad fu eu llawenydd. Yn y cyfarfod a grybwyll- wyd, hysbysodd Mr Lloyd George y rhai a ddalthant i'w gyfarfod ei fod wedieugalwynghyd nid i roddi^cyfle iddynt draethu eu barn am y tretbi newyddion ond i roddi eyfle iddynt i e-laro iddo yr anhawsderau y c.wynent o'u plegid. Rhyfedd gyn lleied oedd ganddynt i'w ddywedyd, a chyn hawdd- ed oedd eu hateb. Hysbyswyd hwy gan y Canghellor fod dau o bob tri o'r cwestiynau yn rhai fag y maent wedi arfer eu hateb wrth lenwi papyrau treth yr incwm, a galwodd eu sylw at y ffaith mai yr byn y gehvir arnynt"'ei wneycl, mewn perthynas i amryw o'r cwestiynau eriill ydyw eu hateb hyd eithaf eu gwybodaeth." Yn mhen cydmarol ych- ydig amser cafodd y beirniaid" eu hunain heb ddim mwy i'w ddywedyd na bod ateb y cwestiynau yn golygu llawer o drafferth ac nid ychydig draul, ac nad yw yr amser a noder ar y papyrau-30 ni wrnodyn ddigon iddynt gasglu'r wybödaeth y rhaid wrthi i ateb y cwes- tiynau yn gywir ac yn llawn. Ateb Mr Lloyd George i hyn oedd ei fod wedi ei hysbysu eisoes y caniateir chwaneg o amser i bob un a ofyno am dano. Rhaid fod y gwyr cwynfanus yn teimlo eu bod wedi eu cornelu Aethant at y Cang bellor gan fwrw ei fod wedi ei wasgu i gydnabod fod nid ychydig o'r cwestiynau yn anmhiiodol yn lie hyny cvfiawnha- odd bob un o honynt i fesur llawn ac nid oedd ganddynt hwythau ddim i'w ateb iddo. Wedi hyn nid oes yn aros i'r Toriaid obaith y gallant yn y ffordd yma greu rhagfarn yn y .wlad yn erbyn Gang- hellor y Tcysorlys. Bu i'r bcneddwr gwir anrhydeddus droi y byrddau arnynt" yn y modd mwyaf rhwydd a mwyaf effeithiol. I

Advertising

ANESMWYTHDRA YM MYO LLAFUR,…

YR ETHOLSAD YN AFFRIG DDEHEUOL.

TWRCI A ROUMANiA. j

AAAAAAM/WWVWVWVWWWWSi Y DIWEDDAR…

[No title]