Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

\ I BEDDGELERT. 'I

CYMDEiTHAS DOIRWiZSTOL MEIRIIOKN.

BWROt) QWARCHEIDWAlO PEN-I…

Adgofion Glan Barlwyd am Hen…

0 BORTHMADOG I BWLLHELI.

News
Cite
Share

0 BORTHMADOG I BWLLHELI. Cafodd Mr John Joces. Clerc Cyngor Fortb- madog, a'i briod, brofedigaeth chwerw yr wythnos ddiweddaf yn marwolaeth eu mab, Mr Richard Jones, yn 30 mlwydd oed Claddwyd dvdd Gwener, y Parchn R. Mon Hughes a. Madoc Roberts yn gwasanaeihu. Acboswyd cryn gyffro yn Portbmadoc dydd Iau, gan y newydd fod tan wedi tori aliaa yn yr Australia Ion, Llwyddodd y Fiigade Dan i orcbfygu yr elfenau yn fuan. Mae y Cyngor Dioesig yn Porthmodog wedi en meddiaun ag ysbryd anturiaetbus iawn ya ddiweddar. Y maent yn awr yn gwario amryw filoedd ar y Gwaith Nwy. a'u gwyneb ar wario ryw ill,583 ar y Carthffosi. Bu Canghellydd y Trysorlys, yn nghyda'r Master of Elibanc yn treuiio y Sul yn Criccieth dydd Sul diweddaf. Bu i'r ddau ladd neidr fawr weaweallyd ger Criccieth. Mae masnachwyr a gwyr cyboeddus Pwll- heli yn lluoedd ar eu gwyliau yr wythnosau hyn, Mae Mr David Williams, Pwlldefaid, yn Paris, a'r Cyngorwyr Hugh Pritchard a W. Wvnne Davies yn Llandrindod. Yr oedd llewenydd mawr iawn yn Mhwllheli pan ddaeth y newydd am i Miss Maggie Jones, Police Station, gipio y brif wobr ar yr Unawd Contralto yn yr Eisteddfod Genediaethol,- Hefyd enillodd Mr Norma.n McLeod ar gyfan- soddi llyfr ar Elocution Bu cyffro mawr yn Mhwllheli dydd Linn, gan y newydd fod yr hwyl long Cardigan Bay wedi myned yn ddryllio. Cspten William Griffiths, Penlan, oedd ei llywydd, ac yr oedd amfyw o fechgyn b'r dref yn mysg y dwylaw. Mae y Capten a nifer o'r dwylaw ya ddiangol, ood nid oes wybodaeth a fu colli bywydau pan yr vdym yn ysgrifena. Dydd Mercher diweddaf, bu i'r Parch John Hughes, B A B D briod'i arnerch bynaf Mr O. Robyns Owen, Pwilbeli, yn Llundain Dydd Iau, claddwyd gweddillion Mr Selby, yr hwn a gyfarfyddodd a'i ddiwedd gyda'r csrbyd modur yn Penmorfa Dydd Mercber, yn Penmorfa, priodwyd Mr Robert Eills. Penmorfa, a Miss Jenny Rich- ards, merch Capten David Richards, High Street, Portbmadog. Y Parch W. J. Nichol- soti a wasanaethai, Ymedy y par ieuacc i Persia. Bu cryn fir yn 7 Uysoedd cofrestriadol eleni yn Ciiccieth a Phcrtbmadog Gwnaed llu mawr o geisiadau am bleidleisiau o'r newydd, a liwyddwvd i sicrhsa nifer fawr, Profa hyn fed esgeulusdra mawr wedi bod, ac fod y ddwy b!f.ïÕ wedi delLo yr wythdos ddiweddaf. Aeth Mr Edward Roberts raab Mrs Lewis Wi iiams, Glan Aber, i Cairo ar 01 bod adref yn treuiio ei wyliau'.

Cylhuddiad o gonel Nwyddau…

[No title]